Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

28.06.2024

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem bardzo potrzebnym i pomocnym wielu podmiotom, a przygotowana i aktualizowana w sposób skrupulatny może przyczynić się do ochrony zdrowia, życia oraz mienia.

 

Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom budynku uzyskuje się m.in. dzięki rzetelnie zaprojektowanej konstrukcji tego obiektu, właściwie dobranym zabezpieczeniom przeciwpożarowym (np. instalacjom gaśniczym, podręcznemu sprzętowi gaśniczemu), a także odpowiednio przygotowanym procedurom postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, w tym pożarowego. Dokumentem zawierającym te procedury jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą właściciele, zarządcy lub użytkownicy pewnych grup budynków zobowiązani są zapewnić i wdrożyć na terenie swojego obiektu. Określa ona zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym obiekcie i jest opracowywana indywidualnie  dla każdego budynku – nie istnieje więc jeden, uniwersalny wzór, który może być powielany w kolejnych obiektach.

 

>>> Fire safety instructions

>>> Rozwiązania ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych

>>> Wpływ użytkowania na właściwości drzwi przeciwpożarowych

 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Fot. © silentalex88 – stock.adobe.com

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagania prawne

Wskazana konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika wprost z postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [1]. Przedmiotowy dokument wyszczególnia typy obiektów, dla których należy przygotować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, i są to budynki lub odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do pełnienia funkcji:

  1. użyteczności publicznej;
  2. zamieszkania zbiorowego;
  3. produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

>>> Co warto wiedzieć o biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych

>>> Drzwi przeciwpożarowe – normy, konstrukcja, klasy odporności ogniowej

 

Ustawodawca przewidział także możliwość odstępstwa od konieczności przygotowania omawianego dokumentu dla wymienionych obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem oraz spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

W dalszej części artykułu:

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Co dalej po opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Lokalizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 6/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

Katarzyna Jankowska
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

 

Mateusz Szostak
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

 

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81 poz. 351).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in