ENERGETAB 2024 już we wrześniu

27.06.2024

W Bielska-Białej 17–19 września 2024 r. odbędą się 37. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB. Te jedne z największych i najliczniej odwiedzanych w Polsce targów to wyjątkowa okazja do poznania nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży energetycznej, która znajduje się pod coraz większą presją konieczności szybkiej transformacji i stosowania technologii przyjaznych klimatowi.

 

ENERGETAB 2024

 

Targi ENERGETAB 2024 zgromadzą 500 polskich i zagranicznych wystawców, którzy zaprezentuje całe spektrum specjalistycznych maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, aparaturę rozdzielczą i łączeniową, kontrolno-pomiarową, automatyki i sterowania, osprzęt sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych, energooszczędne oświetlenie przemysłowe i drogowe, systemy informatyczne oraz telekomunikacyjne stosowane w energetyce czy innowacyjne technologie sieciowe.

Znaczącą część ekspozycji targowej zajmą urządzenia i aparatura związane z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością oraz technologiami bardziej przyjaznymi środowisku. Najnowsze rozwiązania prezentują producenci paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła i magazynów energii, a także dostawcy układów automatyki oraz systemów informatycznych związanych z tymi technologiami.

Z jednej strony rosnąca liczba odmów przyłączania małych instalacji fotowoltaicznych oraz dużych farm wymaga szybszych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w sieciach elektroenergetycznych. Z drugiej strony szybko rosnąca ilość energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym, pochodzącej z źródeł odnawialnych zależnych od pogody, stawia poważne wyzwania przed możliwością jego regulacyjności i elastyczności oraz zapewnienia niezawodnych dostaw energii. Stąd zewsząd słychać o konieczności budowania i przyłączania magazynów energii (głównie bateryjnych) zarówno do przydomowych mikroinstalacji, jak i wielkich – systemowych.

 

ENERGETAB 2024

 

Należy się zatem spodziewać dużego zainteresowania udziałem w organizowanym podczas targów ENERGETAB 2024 Forum Magazynowania Energii pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Z kolei Stowarzyszenie Elektryków Polskich zaprasza na omówienie wniosków po 4. Kongresie Elektryki Polskiej dotyczącym wyzwań związanych z transformacją polskiej energetyki.

Tradycyjnie już na otwartych terenach targowych zostały także wydzielone trzy specjalne strefy:
• Strefa Odnawialnych Źródeł Energii – OZE,
• Strefa Elektromobilności – SEL,
• Strefa Praktycznych Pokazów technologii elektrycznych – SPP.

Oprócz wspomnianych konferencji będzie wiele okazji do biznesowych spotkań pomiędzy producentami urządzeń czy twórcami technologii a przedstawicielami energetyki, samorządów regionalnych, instytutów branżowych, klastrów energii czy nawet drobnymi prosumentami.

W trakcie uroczystości otwarcia targów nastąpi wręczenie wyróżnień dla laureatów konkursu na szczególnie wyróżniający się produkt prezentowany na targach ENERGETAB 2024.

Więcej informacji będzie można uzyskać na: www.energetab.pl

 

 

Czytaj także:

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”

XV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

„III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań”

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in