INIEKCJA KRYSTALICZNA® i materiały iniekcyjne CRYSTARID®

Artykuł sponsorowany

14.04.2021

Jak skutecznie zabezpieczyć ściany przed wilgocią? Jak wygląda technologia iniekcji krystalicznej? Poznaj sprawdzone materiały iniekcyjne.

 

INIEKCJA KRYSTALICZNA® jest technologią iniekcyjną przeznaczoną do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Przy czym izolację można wykonać od wnętrza budynku, bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych.

CRYSTARID®-IK oraz dwukomponentowy CRYSTARID®-IK AKTYWATOR to certyfikowane wyroby budowlane przeznaczone do zabezpieczenia przed wilgocią murów z cegły, kamienia, ceglano‑kamiennych oraz z bloczków betonowych.

Skuteczność stosowania preparatów jest obserwowana także w warunkach wysokiego stopnia zawilgocenia oraz zasolenia przegrody budowlanej.

 

CRYSTARID®

 

CRYSTARID® jest marką dedykowanych materiałów iniekcyjnych dla technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®.

Działanie preparatów CRYSTARID® polega na zabezpieczeniu przegrody budowlanej przed podciąganiem wody gruntowej.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci przepony z udziałem produktów CRYSTARID® odbywa się za pomocą iniekcji we wcześniej wywierconych w murze otworach. Za jej pomocą substancje aktywne penetrują mur metodą dyfuzyjną i uszczelniają kapilary materiałów budowlanych.

Materiały  CRYSTARID® aplikuje się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości oraz różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia. Otwory można wiercić z jednej lub dwóch stron muru.

Materiał CRYSTARID®-IK działa dwuetapowo. W pierwszym etapie uzyskiwany jest bardzo silny efekt hydrofobowy w strefie wykonywanej iniekcji, następnie zachodzi (odłożony w czasie) proces samoorganizacji kryształów skutkujący wzmocnieniem oraz doszczelnieniem przepony.

CRYSTARID®-IK AKTYWATOR  to materiał iniekcyjny wykorzystujący, w sposób klasyczny dla technologii Iniekcji Krystalicznej®, wodę jako drogę do penetracji (mokra ścieżka). By następnie, poprzez samoorganizację kryształów, uszczelnić kapilary otwarte materiału budowlanego. Proces zachodzi w czasie około siedmiu dni od iniekcji i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej. Przy czym w pierwszym okresie po iniekcji można zaobserwować dość wyraźny efekt przesuszenia muru w obszarze przepony. Jest to związane z przebiegiem krystalizacji.

 

Tylko licencjonowane firmy mają dostęp do technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® i dedykowanych preparatów iniekcyjnych CRYSTARID®.

Obecnie technologia INIEKCJI KRSTALICZNEJ® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr inż. Wojciecha NAWROTA oraz współautorów rozwiązań patentowych – mgr inż. Macieja NAWROTA i Jarosława NAWROTA w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT, jako licencjodawcy, posiadają uprawnienia do udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych: INIEKCJA KRYSTALICZNA® oraz CRYSTARID®.

Dystrybucja  materiałów iniekcyjnych związanych z technologią INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest prowadzona wyłącznie przez Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do licencjodawcy.

 

 

 

 

 

 

INIEKCJA KRSYTALICZNA®

Autorski Park Technologiczny

mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 28

601 32 82 33, 601 33 57 56, info@i-k.pl

 

 

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in