Green roofs and living walls

24.07.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Green roofs and walls are being increasingly used because of the role they play in the urban ecosystem, as well as for aesthetic reasons. I have no doubt about the many benefits of installing them, but I have some practical questions. What is needed to make a green roof?
– It depends on what kind of garden we want to make: extensive or intensive.
– How are they different?
– The extensive roof is covered with a thinner layer of substrate. This thickness does not exceed 20 cm. The load is lower, and consequently the structural requirements of the roof are lower. Although the selection of plants here seems to be limited, you can still create very nice and diverse compositions. An intensive garden, on the other hand, must have a substrate of large thickness. It often features shrubs and even trees. The way in which such vegetation is grown, any maintenance and irrigation treatments make it necessary for the roof structure to be designed with the additional load in mind. Intensive gardens are often made on the ceilings of underground garages.
– And the green walls? How do you make them?
– The simplest form of a green wall, called a vertical garden, is plants (such as ivy) that climb directly on the façade. However, it is worth noting that modern green walls are various compositions of plants covering the walls of the exterior and interior of a building. Indoors, they exert a positive influence on the microclimate without depleting the usable space, and outdoors they increase the biologically active area and create natural insulation.
In summer they provide cooling, and in winter they insulate the wall.
– Does making a professional green wall require engineering solutions?
– Yes, and it’s not just a matter of structural issues, i.e. the installation method, additional load on the walls, proper insulation. Technological issues, on which we will seek designers’ and landscape architects’ advice, are very important. The basic systems for building green walls include: panel, felt (pocket) and container (modular) systems. The former is most often used in interiors and smaller areas. The pocket system consists of elements with pockets filled with substrate, in which plants are planted. This technology, in its basic version, is quite simple to implement, but it is not very durable and not recommended for high altitudes due to wind power. The container system is the most durable (life span of 10–15 years). Although it is the most expensive to install, it saves significantly on maintenance costs.

 

>>> Zielone dachy ekstensywne na garażach

>>> Zielone dachy w Polsce

>>> Zielone dachy – dlaczego warto?

 

Green roofs

Fot. miss_mafalda – stock.adobe.com

 

Zielone dachy i żywe ściany

– Zielone dachy i ściany są coraz częściej wykorzystywane z powodu roli, jaką pełnią w ekosystemie miejskim, a także ze względów estetycznych. Nie mam wątpliwości co do licznych korzyści wynikających z ich instalowania, ale mam kilka praktycznych pytań. Co jest potrzebne do wykonania zielonego dachu?
– To zależy, jaki ogród chcemy wykonać: ekstensywny czy intensywny.
– Czym się one różnią?
– Dach ekstensywny jest pokryty cieńszą warstwą substratu. Grubość ta nie przekracza 20 cm. Obciążenie jest mniejsze, a co za tym idzie, wymagania dotyczące konstrukcji dachu są mniejsze. Choć dobór roślin wydaje się być tu ograniczony, wciąż można stworzyć bardzo ładne i różnorodne kompozycje. Z kolei ogród intensywny musi mieć dużą grubość podłoża. Często występują w nim krzewy, a nawet drzewa. Sposób uprawy takiej roślinności, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne oraz nawadnianie sprawiają, że konstrukcja stropodachu powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia. Ogrody intensywne często wykonuje się na stropodachach podziemnych garaży.

 

>>> Wybieramy dobry substrat na dachy zielone

>>> Dachy zielone – jak zagospodarować dach płaski w przestrzeni miejskiej?

>>> Dachy zielone balastowe

 

– A zielone ściany? Jak je wykonać?
– Najprostszą formą zielonej ściany, zwanej ogrodem pionowym, są rośliny (np. bluszcz), które pną się bezpośrednio po fasadzie. Warto jednak zauważyć, że współcześnie zielone ściany to różne kompozycje roślin pokrywające ściany z zewnątrz i wewnątrz budynku. Wewnątrz pozytywnie wpływają na mikroklimat, nie uszczuplając tym samym powierzchni użytkowej, a na zewnątrz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną oraz tworzą naturalną izolację. Latem zapewniają chłodzenie, a zimą – ocieplenie ściany.
– Czy wykonanie profesjonalnej zielonej ściany wymaga rozwiązań inżynierskich?
– Tak, i nie chodzi tu jedynie o kwestie konstrukcyjne, sposób mocowania, dodatkowe obciążenie ścian, odpowiednią izolację. Bardzo ważne są zagadnienia technologiczne, w których doradzą nam projektanci i architekci krajobrazu. Wśród podstawowych systemów budowy zielonych ścian wyróżnia się: system panelowy, filcowy (kieszeniowy) i kontenerowy (modułowy). Ten pierwszy najczęściej stosuje się we wnętrzach i na mniejszych powierzchniach. System kieszeniowy składa się z elementów z kieszeniami wypełnionymi podłożem, w których sadzi się rośliny. Technologia ta w wersji podstawowej jest dość prosta do wykonania, lecz mało trwała i niepolecana do realizacji na dużych wysokościach z uwagi na siłę wiatru. System kontenerowy jest najtrwalszy (żywotność 10–15 lat). Choć jest on najdroższy w montażu, to pozwala znacznie oszczędzić na kosztach użytkowania.

 

Słowniczek/Vocabulary
green roof – zielony dach
green/living wall – zielona/żywa ściana
aesthetic reasons – względy estetyczne
extensive/intensive garden – ekstensywny/intensywny ogród
substrate – substrat
load – obciążenie
structural requirements – wymagania konstrukcyjne
(composition of) plants – kompozycja (roślin)
shrubs – krzewy
trees – drzewa
vegetation – roślinność
irrigation – nawadnianie
ivy – bluszcz
panel system – system panelowy
felt system – system filcowy
container system – system kontenerowy
life span – żywotność

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
(Green roofs) are being increasingly used. – (Zielone dachy) są coraz częściej wykorzystywane.
I have no doubt about… – Nie mam wątpliwości co do…
I have some practical questions. – Mam kilka praktycznych pytań.
What is needed to make (a green roof)? – Co jest potrzebne do wykonania (zielonego dachu)?
How are they different? – Czym się różnią?
(The roof) is covered with (a layer of substrate). – (Dach) pokryty jest (warstwą substratu).
Plants climb directly on the façade. – Rośliny pną się bezpośrednio po fasadzie.
They increase the biologically active area. – Zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.
It is most often used in interiors. – Najczęściej stosowany jest we wnętrzach.
It is quite simple to implement. – Jest dość prosty do wykonania.
It is not recommended for (high altitudes). – Nie jest polecana dla dużych wysokości.
It saves significantly on maintenance costs. – Pozwala znacznie oszczędzić na kosztach użytkowania.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

Wszystkie lekcje języka angielskiego >>>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.