Wybieramy dobry substrat na dachy zielone

29.06.2021

W ostatnich latach dachy zielone zyskują coraz większą popularność. Trend zazieleniania stropów budynków nie ogranicza się już do ekonomicznych upraw ekstensywnych, ale coraz częściej przejawia się w formie okazałych ogrodów dachowych i stanowi spore wyzwanie zarówno dla projektantów, jak i wykonawców.

 

Dobranie odpowiedniej technologii do zaplanowanego charakteru zazielenienia wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W przypadku dachów zielonych błędy popełnione zarówno na etapie projektowania, doboru materiałów, jak i wykonania potrafią być bardzo kosztowne. Dlatego warto w tym zakresie oprzeć się na gotowych rozwiązaniach systemowych lub powierzyć przygotowanie projektu wykonawczego wyspecjalizowanej firmie.

Właściwe dopasowanie systemu drenażowo-retencyjnego pozwala na skuteczne gospodarowanie wodami opadowymi na dachu. Natomiast wzrost roślin i sprawne funkcjonowanie drenażu są ściśle związane z użytym podłożem wegetacyjnym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie dostępnych rodzajów substratów dachowych, zarówno pod względem zastosowania, jak i użytych do jego produkcji surowców.

 

 

substrat na dachy zielone

Fot. Hotel Radisson Blu w Sopocie

Sprawdź:

Substrat na dachy zielone. Aspekt prawny

Część wykonawców, zapewne pragnąc obniżyć koszty budowy dachu zielonego, zamiast specjalistycznego podłoża używa ziemi polnej (tzw. ziemi urodzajnej) lub z wykopu. Praktyka ta nie tylko stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego, ale jest też niezgodna z Prawem budowlanym.

Art. 10 ustawy Prawo budowlane stanowi, że: „Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym (…) można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.”

Przepisem właściwym dla substratów dachowych, klasyfikowanych prawnie jako środki wspomagające uprawę roślin, jest ustawa o nawozach i nawożeniu. Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 4 ustawy:

„1. Nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin (…) są wprowadzane do obrotu na podstawie uzyskanego pozwolenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin”.

Z powyższych przepisów wynika, że każde podłoże użyte na stropie budynku, czy będzie to produkt profesjonalny czy też gleba pozyskana na placu budowy, wymaga potwierdzenia właściwości chemicznych i fizycznych, określenia przydatności do użycia na dachu zielonym oraz uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu. Zmienność parametrów ziemi mineralnej, zawarte w niej frakcje spławialne, ewentualnie glina całkowicie dyskwalifikują ją jako podłoże zdatne do upraw na dachach budynków, a j ej zastosowanie stanowi naruszenie zapisów zarówno Prawa budowlanego, jak i ustawy o nawozach i nawożeniu. Podobnie jest w przypadku wykorzystania podłoża dopuszczonego do innych zastosowań niż na dachach zielonych (ziemia pod trawniki, ziemia do kwiatów itp.) i substratów nieposiadających odpowiedniego zezwolenia. Sam fakt przebadania podłoża, a nawet określenia jego przydatności przez właściwy instytut, nie jest wystarczający dla jego legalnego użycia. Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest tu dokumentem kluczowym, a jego brak niesie ze sobą ryzyko poniesienia kosztownych konsekwencji.

 

W dalszej części artykułu:

  • Rodzaje substratów dachowych ze względu na ich zastosowanie (ekstensywny substrat na dachy zielone, substrat półintensywny, substrat intensywny, substrat mineralny, substrat trawnikowy)
  • Substrat na dachy zielone – skład
  • Jak sprawdzić jakość i przydatność substratu?

 

Krzysztof Wielgus, ZIDA Sp. z o.o.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in