Georuszty heksagonalne w stabilizacji podtorza

Artykuł sponsorowany

09.03.2021

Georuszty heksagonalne (trójosiowe) ograniczają przemieszczanie się podsypki, a więc tym samym redukują odkształcenia podtorza. Jakie jeszcze zalety ma ten materiał? Przykłady inwestycji zrealizowanych z wykorzystaniem georusztów.

 

Zapewnienie utrzymania nawierzchni kolejowych w odpowiednim stanie to niezbędny element bezpieczeństwa oraz należytego funkcjonowania modernizowanych i nowo budowanych linii kolejowych. Koszty zabiegów utrzymaniowych zależą w dużej części od częstotliwości ich przeprowadzania [1]. W artykule przedstawiono technologię stabilizacji podtorza, a w szczególności podsypki tłuczniowej, która umożliwia znaczące wydłużenie okresów międzyutrzymaniowych poprzez ograniczenie odkształceń powodujących nierównomierności geometryczne toru.

 

Wykorzystanie geosyntetyków w budownictwie inżynieryjnym jest obecnie powszechne. Znajdują one zastosowanie w funkcji drenażowej, filtracyjnej, przeciwerozyjnej, zbrojenia oraz stabilizacji. W przypadku nawierzchni kolejowych, funkcja stabilizacji jaką zapewniają georuszty heksagonalne (trójosiowe), ma bezpośredni wpływ na znaczące ograniczenie przemieszczeń podsypki, czego efektem są zredukowane odkształcenia w obszarze podtorza.

 

Funkcja stabilizacji, zdefiniowana w raporcie Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), oznacza poprawę parametrów wytrzymałościowych kruszywa poprzez ograniczenie przemieszczeń pod obciążeniem [2]. Dzięki zazębieniu się ziaren kruszywa w oczkach georusztu oraz klinowaniu się kolejnych ziaren w skrępowanej warstwie ziaren zazębionych, uzyskiwana jest zwiększona odporność na obciążenia oraz ograniczone jest przemieszczenie warstwy tłucznia (rys. 1).

 

georuszty

Rys. 1. Zakres wpływu georusztu na skrępowanie boczne kruszywa.

 

Zastosowanie georusztu trójosiowego w funkcji stabilizacji, poprzez interakcję z kruszywem (rys. 2) przyczynia się do:

 • zwiększenia kąta rozkładu obciążenia: min 45°,
 • redukcji grubości warstwy kruszywa: o max 50%,
 • zmniejszenia nacisku jednostkowego w płaszczyźnie kontaktu kruszywo – podłoże gruntowe (qv).

georuszty

Rys. 2 Wpływ georusztów trójsosiowych na rozkład naprężenia w podłożu.

 

Doświadczenia uzyskane w oparciu o badania modelowe w skali rzeczywistej oraz realizacje dotychczasowych inwestycji, wskazują na skuteczność działania georusztów trójosiowych zarówno w warstwie ochronnej, jak i w warstwie podsypki (rys. 3). W przypadku użycia georusztu w warstwie ochronnej, kluczową funkcją geosyntetyku jest zwiększenie nośności podtorza, natomiast w przypadku użycia georusztu w warstwie podsypki kluczową funkcją jest stabilizacja kruszywa poprzez ograniczenie możliwości wzajemnego przemieszczania się ziaren zaklinowanych w oczkach georusztu.

georuszty

 

Rys. 3 Zastosowanie georusztu heksagobalnego do stabilizacji a) warstwy ochronnej b) podsypki tłuczniowej.

 

Zastosowanie georusztów trójosiowych do stabilizacji podtorza ma znaczący wpływ na wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi zabiegami utrzymaniowymi. Kompleksowe testy w skali rzeczywistej przeprowadzone zostały w pierwszej dekadzie XXI wieku na Uniwersytecie Nottingham oraz przez koleje brytyjskie Network Rail na odcinku testowym o długości 800 m, zbudowanym na linii West Coast Mian Line. Analiza wyników uzyskanych we wspomnianych testach wykazała, że stabilizacja podtorza georusztem tójosiowym powoduje wydłużenie okresów międzyremontowych o ok. 2,5 raza.

 

Spośród inwestycji kolejowych na terenie Polski, w których zastosowano stabilizację podtorza oraz podsypki tłuczniowej georusztem trójosiowym, warto bliżej zaprezentować trzy interesujące przykłady.

 

Modernizacja linii E65 zrealizowana został w latach 2012–2014 [2]. Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej na obszarze LCS Gdańsk na szlaku Pruszcz Gdański – Gdańsk Południowy pod nasypem kolejowym stwierdzono lokalnie niekorzystne warunki gruntowe w postaci występujących w podłożu torfów o miąższości do 4,5 m. Istniejący nasyp zbudowany był z gruntów piaszczystych z domieszką pyłów. Wymagania odnośnie do warstwy ochronnej zakładały doprowadzenie jej bezpośrednio pod warstwą podsypki tłuczniowej do nośności E2≥ 120 MPa, podczas gdy istniejące podłoże gruntowe charakteryzowało się wtórnym modułem odkształcenia E2≥ 25 MPa. W rezultacie przeprowadzonych obliczeń przyjęto konstrukcję (rys. 4) o całkowitej grubości 50 cm, na którą składały się:

 • geowłóknina separacyjno filtracyjna,
 • georuszt trójosiowy,
 • warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 25 cm,
 • georuszt trójosiowy,
 • warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 25 cm.

Rys 4. Zaprojektowana konstrukcja podtorza dla odcinka linii E65 na obszarze LCS Gdańsk.

 

Rys. 5. Układanie pierwszej warstwy georusztu trójosiowego w trakcie modernizacji linii E65 na obszarze LCS Gdańsk.

 

Drugi przykład to odcinek LK 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra, sekcja Zielona Góra-Niedoradz, realizowany w latach 2017-2018. Problemem były zalegające w podłożu pod istniejącą nawierzchnią kolejową grunty spoiste w postaci glin pylastych i piasków gliniastych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Zastosowanie georusztu heksagonalnego do stabilizacji górnej warstwy ochronnej w postaci niesortu kamiennego o grubości warstwy 35 cm pozwoliło uzyskać w tej sytuacji wymagane wartości nośności określone modułem odkształcenia E2≥ 110 MPa i zagęszczenie E2/E1≤ 2,2 (rys. 6).

Rys. 6 Wzmocnienia podtorza na linii LK273

 

Ostatnim wartym przedstawienia przykładem jest odcinek testowy o długości około 5 km zrealizowany w roku 2008 na CMK. Było to nowatorskie rozwiązanie polegające na zwiększeniu odporności na dekonsolidację warstwy podsypki w obszarach narażonych na intensywne drgania. Wykonana konstrukcja składała się z kompozytu tłuczniowego w postaci warstwy tłucznia stabilizowanej georusztami i miejscowo stabilizowanej specjalnym spoiwem wykonanym na bazie żywic poliuretanowych (rozwiązanie autorskie opracowane w Zakładzie Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu PW [3]) (rys. 7).

 

Rys. 7. Nawierzchnia z kompozytem tłuczniowym: 1 – warstwa dolna zagęszczonego tłucznia, 2 – warstwa górna zagęszczonego tłucznia, 3 – zagęszczona warstwa tłucznia, w której zatopiona jest rama toru, 3′ – warstwa tłucznia stabilizowanego chemicznie, 4 – georuszty stabilizujące warstwę podsypki.

 

Wyniki badań i doświadczeń oraz analiza pracy istniejących konstrukcji wskazują, że większa sztywność warstw podtorza stabilizowanych georusztem trójosiowym wpływa bezpośrednio na redukcję ugięcia toru, poddanego cyklicznym obciążeniom dynamicznym od taboru kolejowego. W efekcie zastosowanie georusztu powoduje:

 • mniejsze prawdopodobieństwo powstania całkowitej deformacji,
 • mniejszą tendencję ziaren tłucznia do ścierania i degradacji warstwy w skutek zwiększonej sztywności warstwy podsypki,
 • ograniczenie ilości zabiegów utrzymaniowych (podbijania toru),
 • obniżenie kosztów utrzymania.

 

Bibliografia:

 1. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP PLK S.A. Warszawa 2009.
 2. Stabilizacja podtorza kolejowego przy użyciu georusztu heksagonalnego (trójosiowego) na przykładzie realizacji przebudowy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia-LCS Gdańsk. M. Gołos, A. Wolaniecki. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, O. w Krakowie Nr 3 (10) , 2013.
 3. Odkształcenie nawierzchni kolejowej z kompozytem tłuczniowym. T. Basiewicz, A. Gołaszewski, J. Kukulski, K. Towpik. Wydział Transportu, Politechnika Warszawska. Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 166 (marzec 2015).

 

dr inż. Remigiusz Duszyński, Politechnika Gdańska

mgr inż. Michał Gołos, Tensar Polska

Zdjęcia: Tensar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.