Dworzec Metropolitalny w Lublinie – start budowy

28.01.2021

W Lublinie rozpoczęła się budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie. Inwestycja o wartości ponad 231 mln zł ma być gotowa do końca lipca 2022 roku.

 

Jedna z największych i najważniejszych inwestycji Miasta, na którą Lublin czeka od dawna, wkracza w etap realizacji. Pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstanie nowoczesny dworzec na miarę XXI wieku, który będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. W jednej części miasta zintegruje on kilka form transportu, stając się centrum komunikacyjnym nie tylko miasta, ale całego regionu. W ramach inwestycji, wokół dworca powstanie zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Jestem przekonany, że nowoczesny Dworzec Metropolitalny będzie wizytówką Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Nowy dworzec W Lublinie

 

W pierwszej kolejności obszar musi zostać uporządkowany pod przyszłą inwestycję. Na ogrodzonym terenie budowy o powierzchni ponad 2 ha, wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych związanych z rozbiórką istniejących obiektów i infrastruktury. Trwa demontaż instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynkach. Prace obejmą również przełożenie uzbrojenia podziemnego.

W pierwszym etapie prac nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu w rejonie realizowanej inwestycji. Nastąpią one dopiero przy realizacji prac w zakresie infrastruktury drogowej, co jest planowane w drugiej połowie lutego 2021 r. Konieczne będzie zamknięcie ul. Gazowej, która koliduje z nowo budowanym dworcem. Zamknięcie to wymusi zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Jak będzie wyglądał Dworzec Metropolitalny w Lublinie?

Głównym komponentem całej inwestycji jest budynek dworca. Dominującymi materiałami w jego bryle są szkło i beton. Obok budynku głównego powstaną niezależne perony autobusowe przykryte szklanym dachem wspartym na filarach, które jednocześnie spełnią funkcję ozdobną poprzez ażurowe, lekkie elementy. Budynek wielofunkcyjnego dworca wyróżnia zastosowanie szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko. Zakłada się użycie gruntowych pomp ciepła, które mają dostarczyć energię potrzebną do ogrzania budynku. Z kolei zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami autobusowymi pokryte mają być panelami fotowoltaicznymi, o wydajności pozwalającej na pełną samowystarczalność energetyczną budynku. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie antysmogowej kostki brukowej. Zawarty w niej dwutlenek tytanu pod wpływem światła umożliwia przekształcenie toksycznych spalin w substancje nieszkodliwe dla zdrowia. Pod budynkiem dworca powstanie parking podziemny o powierzchni około 7,5 tys. m2 dla 174 samochodów. Na jego dachu zaplanowano zieleń – głównie gatunki roślin szczególnie wydajnych w oczyszczaniu powietrza. Specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania roślin i do celów sanitarnych. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca to ponad 18 tys. m2. W obiekcie swobodnie będą mogły przemieszczać się osoby z niepełnosprawnościami.

 

Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Przebudowa terenu sąsiadującego z dworcem w Lublinie

Zakres prac budowlanych obejmuje również modernizację pobliskich ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma plac Dworcowy, który stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Przed dworcem PKP pojawią się zatoki postojowe z miejscami typu Kiss&Ride oraz postój TAXI. Architektonicznym przedłużeniem placu Dworcowego stanie się ul. 1 Maja. Pojawią się przy niej nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także 58 miejsc parkingowych i stojaki rowerowe. Z kolei ul. Pocztowa przejdzie pełną wymianę konstrukcji jezdni wraz z chodnikami. Wlot ul. Pocztowej do ul. Kunickiego umożliwi ruch autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowę przejdzie też ul. Młyńska od Ronda Sportowców do skrzyżowania z ul. Dworcową. Powstanie na niej ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika od strony dworca (na odcinku od ul. Dworcowej do ronda) oraz dodatkowy prawoskręt przy rondzie. Ponadto, by zapewnić jak najwięcej miejsca na perony nowego dworca autobusowego, cofnięty w stronę torów będzie pas ul. Gazowej. Ulica, zakończona placem do zawracania, pozwoli usunąć ruch kołowy z placu Dworcowego. Dodatkowy pas ruchu powstanie przy turbinowym rondzie Sportowców. Pomiędzy ul. Gazową a Młyńską powstanie zupełnie nowy odcinek drogi wraz z jednostronnym chodnikiem i zatoką postojową dla autobusów.

 

Dworzec Metropolitalny

 

Zobacz też:

Kolejnymi elementami inwestycji jest budowa zadaszonych peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej oraz budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników czy zagospodarowanie zieleni. Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne służące obsłudze pasażerów oraz systemów informacji pasażerskiej i przystankowej. Zostanie przebudowane również oświetlenie drogowe, trakcja trolejbusowa, kanalizacja deszczowa, wybudowane będą kanały technologiczne. Termin realizacji inwestycji upływa z końcem lipca 2022 r.

Nowy dworzec w Lublinie – finansowanie

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł, z czego ponad 173 mln zł stanowią środki unijne. Realizacja całego projektu zostanie zakończona do 31 grudnia 2022 r.

 

Urząd Miasta Lublin

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in