Die Wände in Einfamilienhäusern – Teil 2

24.07.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Guten Tag liebe Hörer! Da es uns letztes Mal nicht gelungen ist, das Thema die Wände in Einfamilienhäusern zu erschöpfen, freu ich mich es heute in der Begleitung von Ihnen schon bekanntem Herrn Christian Deka fortzusetzen.
– Guten Tag Herr Deka!
– Guten Tag Herr Redakteur, guten Tag liebe Hörer!
– Herr Deka, mein Cousin hat vor, sein erstes Haus zu bauen und hat sich für das Fertighaus entschieden. Werden die Wände in diesem Fall auch direkt auf dem Bau geschaffen?
– Im Gegensatz zu dem auf der Baustelle aufgebauten Mauerwerk, werden die Wände eines Fertighauses in einer Fertigungshalle produziert, zur Baustelle transportiert und danach montiert. Die Grundlage für diese Art der Wände bilden Holz oder Stahlbeton.
– Wer von den eigenen vier Wänden träumt, steht sicherlich vor der Entscheidung, ob das eher ein Massiv- oder Fertighaus sein sollte. Herr Deka, welche Lösung wäre die beste Wahl?
– Jede von oben genannten Möglichkeiten hat ihre Vor- und Nachteile. Im Vergleich zu einem Fertighaus ist ein Massivhaus eine teurere Variante, weil es individuell entworfen worden ist. Von Vorteil aber können in diesem Fall bessere Schalschutzfähigkeiten sein. Bei den Fertighäusern kann die Bauzeit wesentlich kürzer sein und die Wetterbedingungen spielen dabei keine gröβere Rolle.
– Herr Deka, da sich das Mauerwerk im Falle der Einfamilienhäuser weiterhin der größten Beliebtheit erfreut, könnten Sie uns bitte ein bisschen mehrüber die Konstruktion dieser Wände sagen.
– Bezüglich der Außenwände lassen sich im Großen und Ganzen 3 typische Wandbauarten aussondern. Dazu gehören einschalige Wände, einschalige Wände mit Wärmedämmung und zweischalige Wände mit oder ohne Luftschicht. Wenn es sich um einschalige Wände handelt, entstehen diese nur aus einer Schicht, die hochwärmedämmende Materialien ausmachen. Die Innen- und Auβenseite wird in der Regel verputzt. Einschaliges Mauerwerk mit Wärmedämmung besteht aus einer Wand, auf derer Auβenseite zusätzlich eine Dämmung z.B. Styropor aufgelagert worden ist. Dann wird es verputzt. Den oben genannten zweischaligen Wänden liegen zwei separate Wände, nämlich die innenliegende Tragschale und ein Verblendmauerwerk zugrunde. Im Zwischenraum befindet sich eine Wärmedämmung und, wenn es nötig ist, eine Luftschicht. Die beiden Wände werden miteinander mit Ankern verbunden.
– Herr Deka, womit beginnt man den Bau eines Mauerwerks und worauf soll man die größte Aufmerksamkeit lenken, um den Schäden und Fehlern vorzubeugen.
– Auf der Baustelle muss natürlich alles nach dem Hausprojekt verlaufen. Wenn sich jemand für den Wandbau in Eigenregie entschieden hat und es allein durchführen will, soll besonders viel Genauigkeit und Geduld aufweisen. Vor allem muss man über nötige Werkzeuge verfügen. Je nach dem gewählten Baumaterial gehören dazu z.B. der Mauerhammer, die Kelle, die Mörtelpistole, die Handsäge, die Wasserwaage, das Senklot, die Schnur, dieRaspel oder der Hobel. Zu beachten ist auch die spezielle Dämmschicht, die das Aufsteigen des Wassers verhindern soll und sich zwischen dem Fundament und der ersten Schicht des Baumaterials befindet. Man soll sich auch mit entsprechendem Mauermörtel wie z.B. Zementmörtel, Kalkzementmörtel oder moderne Klebemörtel ausrüsten, die Ecken gestalten und die Lage von den Türen und Fenstern richtig bestimmen. Man darf von den Stürzen nicht vergessen, wenn die Höhe der Wand die Oberkante von Fenstern und Türen erreicht. Nicht ohne Bedeutung sind auch entsprechende Wetterbedingungen.
– Herr Deka, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Ankunft und für alle ausführlichen Antworten und Ihnen liebe Hörer für die Aufmerksamkeit.
– Auf Wiederhören!

 

>>> Die Wände in Einfamilienhäusern – Teil 1

 

Die Wände

Fot. moonphasestudio – stock.adobe.com

Ściany w zabudowie jednorodzinnej – część 2

– Dzień dobry, drodzy słuchacze! Ponieważ ostatnim razem nie udało nam się wyczerpać tematu ścian w zabudowie jednorodzinnej, bardzo się cieszę, że będziemy mogli go dzisiaj kontynuować w towarzystwie znanego już państwu pana Christiana Deki.

– Witam, panie Deka!

– Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, drodzy słuchacze!

– Panie Deka, mój kuzyn planuje budowę swojego pierwszego domu i zdecydował się na konstrukcję z prefabrykatów. Czy w takim przypadku ściany również powstają bezpośrednio na budowie?

– W przeciwieństwie do ścian murowanych, które wznoszone są na placu budowy, ściany domu prefabrykowanego powstają w hali produkcyjnej. Następnie są przewożone na plac budowy i montowane. Podstawą tego typu konstrukcji jest drewno lub żelbet.

– Każdy, kto marzy o własnych czterech ścianach, z pewnością będzie musiał zdecydować, czy ma to być dom w konstrukcji murowanej czy prefabrykowanej. Panie Deka, które rozwiązanie byłoby najlepszym wyborem?

– Każda z powyższych możliwości ma swoje zalety i wady. W porównaniu z domem prefabrykowanym budynek murowany jest droższą opcją, ponieważ projektuje się go indywidualnie. Zaletą w tym przypadku może być natomiast lepsza zdolność izolacji akustycznej. Jeśli chodzi o domy prefabrykowane, to czas budowy może być znacznie krótszy, a warunki pogodowe nie mają tutaj większego znaczenia.

– Panie Deka, ponieważ w zabudowie jednorodzinnej nadal największą popularnością cieszą się ściany murowane, czy mógłby pan nam przybliżyć temat konstrukcji tego rodzaju ścian?

– W odniesieniu do ścian zewnętrznych, ogólnie rzecz ujmując, można wyróżnić 3 typowe rodzaje konstrukcji. Należą do nich ściany jednowarstwowe, ściany dwuwarstwowe oraz ściany trójwarstwowe z pustką powietrzną lub bez niej.  Jeśli chodzi o ściany jednowarstwowe, to są one wykonane tylko z 1 warstwy, którą stanowią materiały o wysokiej izolacyjności termicznej. Wewnętrzną i zewnętrzną stronę takiej ściany pokrywa z reguły tynk. Mur dwuwarstwowy składa się z 1 ściany, na zewnątrz której umieszcza się dodatkową izolację np. w postaci styropianu, a następnie warstwę tynku. Podstawę wyżej wspomnianych ścian trójwarstwowych tworzą 2 oddzielne ściany, a mianowicie wewnętrzna warstwa nośna i ściana osłonowa. Przestrzeń między ścianami wypełnia izolacja termiczna i – jeśli to konieczne – pustka powietrzna. Te 2 mury są ze sobą połączone za pomocą kotew.

– Panie Deka, od czego powinno się zacząć wznoszenie ściany murowanej i na co należy zwrócić największą uwagę, aby uniknąć potencjalnych szkód i pomyłek.

– Na budowie wszystkie prace muszą być wykonywane oczywiście zgodnie z projektem. Jeśli zdecydowaliśmy się na wznoszenie ścian w systemie gospodarczym i chcemy to zrobić samodzielnie, powinniśmy wykazać się dużą dokładnością i cierpliwością. Przede wszystkim trzeba dysponować niezbędnymi narzędziami. W zależności od wybranego materiału należą do nich np. młotek murarski, kielnia, pistolet do zaprawy murarskiej, piła ręczna, poziomica, pion, sznurek, tarnik czy strug. Warto również zwrócić uwagę na specjalną warstwę izolacji, której zadaniem jest zapobieganie podciąganiu wody i która znajduje się pomiędzy fundamentem a pierwszą warstwą materiału budowlanego. Trzeba wyposażyć się także w odpowiednią zaprawę murarską, taką jak zaprawa cementowa, cementowo-wapienna czy nowoczesna zaprawa klejowa, wybudować narożniki domu oraz prawidłowo określić położenie drzwi i okien. Nie należy zapominać o nadprożach, gdy wysokość ściany sięgnie górnej krawędzi okien i drzwi. Istotne są również odpowiednie warunki pogodowe.

– Panie Deka, bardzo dziękuję za przybycie i za wszystkie wyczerpujące odpowiedzi, a państwu, drodzy słuchacze, za uwagę.

– Do usłyszenia!

 

>>> Domy jednorodzinne prefabrykowane od A do Z

>>> Prefabrykacja 2.0

>>> Prefabrykaty w budownictwie mieszkaniowym

Sprawdź inne lekcje języka niemieckiego >>>

 

Słownictwo/Vokabeln

erschöpfen – wyczerpać

fortsetzen – kontynuować

vorhaben – mieć zamiar

sich entscheiden für – zdecydować się na

schaffen – zrobić, stworzyć

Fertighaus n – dom prefabrykowany

Fertigungshalle f – hala produkcyjna

bezüglich – w odniesieniu do

aussondern – wyszczególnić

einschalige Wand f – ściana jednowarstwowa

einschalige Wand mit Wärmedäm- mung f – ściana dwuwarstwowa

zweischalige Wand mit/ohne Luftschicht – ściana trójwarstwowa z/bez pustki powietrznej

Luftschicht f – pustka powietrzna

verputzen – otynkować

Wärmedämmung f – izolacja termiczna

Verblendmauerwerk n – ściana osłonowa

Styropor n – styropian

Anker m – kotwa

vorbeugen – zapobiegać

verlaufen – przebiegać

durchführen – przeprowadzać, realizować

aufweisen – wykazywać

Genauigkeit f – dokładność

Geduld f – cierpliwość

verfügen über – dysponować czymś

Raspel f – tarnik

Hobel m – strug

Mauerhammer m – młotek murarski

Kelle f – kielnia

Mörtelpistole f – pistolet do zaprawy murarskiej

Handsäge f – piła ręczna

Wasserwaage f – poziomica

Senklot n – pion

Schnur f – sznurek

Dämmschicht f – warstwa izolacji

Mauermörtel m – zaprawa murarska

Klebemörtel m – zaprawa klejowa

sich ausrüsten mit – wyposażyć się w

Ecke f – róg, narożnik

Stürze f – nadproże

Oberkante f – górna krawędź

 

>>> Kierunki rozwoju prefabrykacji w budownictwie kubaturowym

>>> Nowoczesny dom z drewna – poznaj korzyści prefabrykacji

>>> Ekspresowa budowa ścian z wielkoformatowych płyt z betonu komórkowego

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke

im Gegensatz zu – w przeciwieństwie do

sich der gröβten Beliebtheit erfreuen – cieszyć się największą popularnością

im Großen und Ganzen – ogólnie rzecz biorąc

zugrunde liegen – leżeć u podstaw

die Aufmerksamkeit auf etw. lenken – zwracać na coś uwagę

das Aufsteigen des Wassers – podciąganie wody

 

Przygotowała Agnieszka Czech

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in