Die Wände in Einfamilienhäusern – Teil 1

05.06.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung „auf dem Bau“. Nach Ihrem Wunsch versuchen wir uns heute mit dem Thema „die Wände in Einfamilienhäusern“ auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund ist es mir sehr nett unseren Gast – Herrn Christian Deka – im Studio zu begrüβen. Herr Deka ist ein sehr erfahrener Bauingenieur, der seit etwa 30 Jahren seine eigene Baufirma „Deka & Söhne“ erfolgreich führt.
– Guten Tag Herr Deka!
– Guten Tag Herr Redakteur, guten Tag liebe Hörer!
– Herr Deka, mit welchen Wandarten haben wir in einem Einfamilienhaus zu tun?
– Das hängt von ein paar Faktoren ab. Je nach der Lage können die Wände in Außen- und Innenwände geteilt werden. Wenn wir uns aber auf ihre Konstruktionsfunktionen konzentrieren würden, würden wir über tragende, darunter aussteifende, und nicht tragende Wände sprechen.
– Das alles klingt komplizierter, als ich gedacht habe. Herr Deka, seien Sie bitte so nett und nähern Sie uns die oben genannten Begriffe an.
– Wie der Name schon sagt, bilden die Außenwände eine Art der Abgrenzung zwischen Außen- und Innenraum. Sie schützen das Gebäude vor Lärm, Sonnenstrahlen und diversen Wetterbedingungen. Die Innenwände dagegen trennen die Räume des Hauses voneinander ab und bilden ihre Umgrenzung. Sowohl unter Außen- als auch unter Innenwänden unterscheidet man zwischen tragenden und nicht tragenden Wänden. Unter dem Begriff tragende Wand sind die Bauteile zu verstehen die für die Standsicherheit der ganzen Konstruktion verantwortlich sind. Die Hauptaufgabe dieser Art der Wände besteht in der Übertragung sowohl der eigenen Last als auch zusätzlicher Lasten z.B. aus dem Dach, Decken und anderen Wänden auf das Fundament. Die aussteifenden Wände nehmen die Horizontallasten auf und übertragen sie auch auf das Fundament. Die nicht tragenden Wände dagegen sind keine Konstruktionsbestandteile des ganzen Gebäudes. Die nicht tragenden Innenwände sind Trennwände, die im Gegensatz zu den tragenden Wänden beliebig versetzt, umgebaut oder sogar entfernt werden können.
– Aus Ihrer Aussage kann man folgern, dass so verantwortungsvolle und sicherlich kostspielige Aufgabe an eine Ausführungsfirma zu vergeben ist. Sind Sie mit mir einverstanden?
– Meiner Meinung nach wäre es möglich, die Wände in Eigenregie zu errichten, vorausgesetzt, dass man über Fachwissen in diesem Bereich verfügt. Allen, die sich das leisten können, würde ich eher empfehlen, Fachleute anzustellen.
– Welche Wandbaustoff e stehen uns zur Verfügung?
– Die Auswahl von Materialien für Außen- und Innenwände ist heutzutage vielfältig. Abhängig davon, ob wir uns für das Haus in Massivbauweise oder Leichtbauweise entschieden haben, stehen uns diverse Möglichkeiten zur Wahl. Im Falle der Massivbauweise werden die Außenwände unter anderem aus Stahlbeton, Leichtbeton, Porenbeton, Kalksandstein, Hochlochziegel oder Blähton errichtet. Bei den Innenwänden, je nach ihrer Aufgabe, kommen eigentlich die Materialien der Außenwände zum Einsatz oder sie werden z.B. aus leichten Gipskartonplatten angefertigt. Wenn es um leichte Wandkonstruktionen geht, werden vor allem Stahl und Holz angewendet. Nicht alle von oben genannten Wandbaustoffen weisen gleiche Eigenschaften in Bezug auf Wärmedämmung, Schalldämmung, Feuchtigkeitsregulierung oder Feuerwiderstand auf.
– Welches von oben erwähnten Materialien wäre die beste Wahl?
– Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das alles kommt darauf an, worin dem Bauherrn am meisten liegt und was er sich leisten kann.
– Liebe Hörer, lieber Herr Deka, die Zeit ist leider um. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und bei Ihnen, Herr Deka, für die Ankunft. In einem Monat hören wir uns wieder!
– Auf Wiedersehen!

Ściany w zabudowie jednorodzinnej – część 1

– Drodzy słuchacze, serdecznie witam w naszej audycji „Na budowie”. Zgodnie z państwa życzeniem postaramy się dzisiaj omówić temat ścian w zabudowie jednorodzinnej. Z tego powodu jest mi bardzo miło powitać w studiu naszego gościa, pana Christiana Deka. Pan Deka jest bardzo doświadczonym inżynierem budownictwa, który od około 30 lat z powodzeniem prowadzi własną firmę budowlaną „Deka & Söhne”.
– Witam panie Deka!
– Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, drodzy słuchacze!
– Panie Deka, z jakimi ścianami mamy do czynienia w domu jednorodzinnym?
– To zależy od kilku czynników. W zależności od lokalizacji ściany można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Gdybyśmy jednak skupili się na ich funkcjach konstrukcyjnych, mówilibyśmy o ścianach nośnych, w tym usztywniających, i nienośnych.
– To wszystko brzmi bardziej skomplikowanie, niż myślałem. Panie Deka, czy byłby pan tak uprzejmy i wyjaśnił nam wyżej wymienione terminy?
– Jak sama nazwa wskazuje, ściany zewnętrzne stanowią swego rodzaju granicę między tym, co na zewnątrz, a tym, co wewnątrz. Chronią budynek przed hałasem, promieniami słonecznymi i różnymi warunkami atmosferycznymi. Natomiast ściany wewnętrzne oddzielają od siebie pomieszczenia domu i tworzą ich granicę. Zarówno wśród ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych wyróżnia się ściany nośne oraz nienośne. Pod pojęciem ściany nośnej rozumie się elementy, które odpowiadają za stateczność całej konstrukcji. Głównym zadaniem tego typu ścian jest przenoszenie zarówno obciążenia własnego, jak i obciążeń dodatkowych, pochodzących np. z dachu, stropów czy innych ścian, na fundament. Ściany usztywniające przejmują obciążenia poziome i również przenoszą je na fundament. Natomiast ściany nienośne nie są elementami konstrukcyjnymi budynku. Nienośne ściany wewnętrzne to ścianki działowe, które w przeciwieństwie do ścian nośnych można dowolnie przesuwać, przebudowywać, a nawet usuwać.
– Na podstawie pańskiej wypowiedzi można wywnioskować, że tak odpowiedzialne i z pewnością kosztowne zadanie należy zlecić firmie wykonawczej. Zgadza się?
– Moim zdaniem możliwe byłoby wybudowanie ścian w systemie gospodarczym, pod warunkiem że ma się doświadczenie w tej dziedzinie. Wszystkim tym, którzy mogą sobie na to pozwolić, polecałbym zatrudnienie profesjonalistów.
– Jakie materiały do budowy ścian mamy do dyspozycji?
– Obecnie wybór materiałów do budowy ścian jest bardzo zróżnicowany. W zależności od tego, czy zdecydowaliśmy się na dom w konstrukcji masywnej czy lekkiej, do wyboru mamy różne możliwości. W przypadku konstrukcji masywnych ściany zewnętrzne wykonuje się m.in. z żelbetu, betonu lekkiego, gazobetonu, cegły silikatowej, pustaków z ceramiki poryzowanej lub keramzytu. W przypadku ścian wewnętrznych, w zależności od ich przeznaczenia, znajdują zastosowanie materiały ścian zewnętrznych. Wykonuje się je również z lekkich płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku lekkich konstrukcji ściennych stosuje się głównie stal i drewno. Nie wszystkie z wyżej wymienionych materiałów do budowy ścian mają takie same właściwości w zakresie izolacyjności termicznej, akustycznej, regulacji wilgotności czy odporności ogniowej.
– Który z powyższych materiałów byłby najlepszym wyborem?
– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, na czym najbardziej zależy inwestorowi i na jakiego rodzaju materiał może sobie pozwolić.
– Drodzy słuchacze, drogi panie Deka, niestety nasz czas dobiegł końca. Dziękuję państwu za uwagę i panu, panie Deka, za przybycie. Za miesiąc usłyszymy się ponownie!
– Do widzenia!

 

Sprawdź inne lekcje języka angielskiego >>>

 

Słownictwo/Vokabeln

sich auseinandersetzen – omówić, zajmować się
erfahren – doświadczony
erfolgreich – z powodzeniem
abhängen von – zależeć od
Auβenwand f – ściana zewnętrzna
Innenwand f – ściana wewnętrzna
tragende/nicht tragende/aussteifende Wand f – ściana nośna/nienośna/usztywniająca
schützen vor – chronić przed
abtrennen von – oddzielać od
Trennwand f – ściana działowa
Standsicherheit f – stateczność
Mauerwerk n – ściana murowana
Bauteil m – element budowlany
Übertragung f – przenoszenie
Eigenlast f – ciężar własny
Horizontallast f – obciążenie poziome
aufnehmen – przyjmować
verfügen über – dysponować czymś
Leichtbeton m – lekki beton
Stahlbeton m – żelbet
Porenbeton m – beton komórkowy
Kalksandstein m – cegła silikatowa
Hochlochziegel m – pustak z ceramiki poryzowanej
Blähton m – keramzyt
Eigenschaf – właściwość
Gipskartonplatte f – płyta gipsowo-kartonowa
Holz n – drewno
Stahl m – stal
Wärmedämmung f – izolacja termiczna
Schalldämmung f – izolacja akustyczna
Feuchtigkeitsregulierung f – regulacja wilgotności
Feuerwiderstand m – odporność ogniowa

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke
nach dem Wunsch – zgodnie z życzeniem
je nach – w zależności od
im Gegensatz zu – w przeciwieństwie do
eine Wand versetzen/umbauen/entfernen – ścianę przesunąć/przebudować/usunąć
Sind Sie mit mir einverstanden? – Czy zgadza się pan ze mną?
vorausgesetzt, dass – zakładając, że
Ich kann mir das leisten – mogę sobie na to pozwolić
Wenn es um … geht – jeśli chodzi o
zum Einsatz kommen – znajdować zastosowanie
in Eigenregie – na własną rękę, w systemie gospodarczym

 

Przygotowała Agnieszka Czech

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in