Wood in the construction industry

05.06.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– You are the owner of a company specializing in the construction of wooden structures. Please tell me, is wood making a comeback in the construction industry?
– We can say that wood – besides stone – is the oldest building material. For many years, it was superseded by concrete, but currently the use of wood in the construction of houses, apartments, public utilities, and even skyscrapers fits perfectly into the trend of sustainable construction and thus is gaining in popularity.
– So wooden construction is eco-friendly, isn’t it?
– Wood is a material that not only does not produce CO2 but also absorbs it from the air. Wooden construction is more energy efficient and environmentally friendly. It has a much lower carbon footprint than brick construction. It does not use mixing water. As a result, it can play an important role in the global effort to curb climate change.
– What is the wood used for in construction?
– Thanks to its properties, wood is widely used at every stage of construction. First of all, it is a structural material for the construction of entire buildings, including roof trusses, beams, columns, other supporting elements, as well as ceilings and walls. Wooden boards are used to build formwork. Last but not least, wood is also used for finishing elements in buildings, e.g. floors, stairs, rails, internal and external wall cladding.
– Is it worth shifting to wood-based construction?
– Wooden construction has many advantages. In addition to the already mentioned environmental factor, we should also mention: fire resistance, fast and accurate installation, good thermal insulation, and aesthetics. Wood is an easilyavailable natural material with a high strength-to-weight ratio. Taking all this into account, there is only one answer – yes, it’s worth it! Wood is an almost perfect material.
– I’m wondering about the fire resistance. It is well known that wood burns well. How is it?
– Don’t worry, the fire resistance of buildings made of wooden prefabricated elements has been confirmed by the Building Research Institute and the State Fire Service.
– Is every type of wood suitable for use in construction?
– In principle, yes, although pine, spruce, oak, ash, and birch wood are most often used. Of course, they must first go through a process of drying and impregnation.

Drewno w budownictwie

Jest pan właścicielem firmy specjalizującej się w wykonawstwie obiektów drewnianych. Proszę powiedzieć, czy drewno wraca do łask w budownictwie?
– Można powiedzieć, że drewno – obok kamienia – to najstarszy materiał budowlany. Przez wiele lat ustępowało miejsca betonowi, jednak obecnie wykorzystanie drewna w budowie domów, mieszkań, budynków użyteczności publicznej, a nawet wieżowców idealnie wpisuje się w trend zrównoważonego budownictwa i tym samym zyskuje na popularności.
– Czyli budownictwo drewniane jest ekologiczne?
– Drewno to materiał, który nie tylko nie wytwarza CO2, ale wręcz pochłania go z powietrza. Budownictwo drewniane jest bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Generuje znacznie niższy ślad węglowy niż budownictwo murowane. Nie wymaga użycia wody zarobowej. W efekcie może odegrać ważną rolę w globalnych wysiłkach na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych.
– Jak wykorzystuje się drewno w budownictwie?
– Dzięki swoim właściwościom drewno ma szerokie zastosowanie na każdym etapie budowy. Przede wszystkim jest to materiał konstrukcyjny do budowy całych obiektów, w tym więźb dachowych, belek, słupów, innych elementów podporowych, a także stropów i ścian. Deski drewniane wykorzystuje się do budowy szalunków. Wreszcie, z drewna wykonuje się elementy wykończeniowe w budynkach, np. podłogi, schody, balustrady, wewnętrzne i zewnętrzne okładziny ścian.
– Czy warto przejść na budownictwo oparte na drewnie?
– Budownictwo drewniane ma wiele zalet. Poza wspomnianym aspektem ekologicznym, trzeba wymienić też: ognioodporność, szybkość i dokładność montażu, dobrą izolację cieplną, estetykę. Drewno jest łatwo dostępnym materiałem naturalnym, mającym dużą wytrzymałość w stosunku do swojego ciężaru. Biorąc to wszystko pod uwagę, można odpowiedzieć tylko w jeden sposób – tak, warto! Drewno to materiał prawie doskonały.
– Zastanawiam się nad tą ognioodpornością. Powszechnie wiadomo, że drewno dobrze się pali. Jak to jest?
– Spokojnie, odporność ogniowa budownictwa wykonanego z prefabrykatów drewnianych została potwierdzona przez Instytut Techniki Budowlanej i Państwową Straż Pożarną.
– Czy każdy gatunek drewna nadaje się do stosowania w budownictwie?
– W zasadzie tak, choć najczęściej stosuje się drewno sosnowe, świerkowe, dębowe, jesionowe i brzozowe. Oczywiście, wcześniej musi przejść odpowiedni proces suszenia oraz impregnacji.

 

Więcej lekcji języka angielskiego >>>

 

Słowniczek/Vocabulary

wood – drewno (softwood – drewno miękkie, hardwood – drewno twarde)

timber BrE (lumber AmE) – drewno używane w budownictwie

stone – kamień

concrete – beton

sustainable construction – zrównoważone budownictwo

energy-efficient – energooszczędny

environmentally friendly – przyjazny dla środowiska

mixing water – woda zarobowa

to curb (climate change) – ograniczać, przeciwdziałać (zmianom klimatycznym)

rood truss – więźba dachowa

beam – belka

formwork – szalunek

rail (also railing) – balustrada

cladding – okładzina

fire resistance – ognioodporność

the Building Research Institute – Instytut Techniki Budowlanej

pine – sosna

spruce – świerk

oak – dąb

ash – jesion

birch – brzoza

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

a company specializing in… – firma specjalizująca się w…

(Wood) is making a comeback. – (Drewno) wraca do łask.

(The use of wood) is gaining in popularity. – (Zastosowanie drewna) zyskuje na popularności.

Wood has a much lower carbon footprint. – Drewno ma znacznie niższy ślad węglowy.

It plays an important role in… – Odgrywa ważną rolę w…

What is it used for? – Jakie ma zastosowanie?

It is widely used at every stage of construction. – Ma szerokie zastosowanie na każdym etapie budowy.

It has a high strength-to-weight ratio. – Ma dużą wytrzymałość w stosunku do swojego ciężaru.

There is only on answer. – Odpowiedź jest tylko jedna.

Is it suitable for use (in construction)? – Czy nadaje się do stosowania (w budownictwie)?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.