Blok energetyczny w Jaworznie o mocy 910 MW

20.11.2020

Blok energetyczny w Jaworznie o mocy 910 MW został oddany do eksploatacji. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy.

 

Blok energetyczny w Jaworznie

 

Blok energetyczny w Jaworznie pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym. Będzie on dostarczać energię do prawie 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy.

– TAURON odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Blok 910 MW będzie pełnił rolę stabilnego źródła energii, stanowiącego zabezpieczenie dla odnawialnych źródeł energii. Jest to też nasza ostatnia inwestycja w źródło węglowe. Uwolnione środki finansowe skierujemy na realizację projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Druga połowa 2020 roku w TAURONIE stoi pod znakiem finalizacji wielkich inwestycji w energetykę konwencjonalną. Jednostka, począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała piętnastoletnie kontrakty mocowe. Inwestycję zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym budżetem – powiedział Jerzy Topolski – wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska Energia.

Nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego obiektu będzie znacząco wyższa, emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, a emisja CO2 spadnie o blisko 31%.

– Grupa RAFAKO przekazuje blok energetyczny w Jaworznie zgodnie z terminem określonym kontrakcie. Tym samym wywiązujemy się z naszych zobowiązań. Zapewniliśmy zarazem środki finansowe niezbędne do jego prawidłowego rozliczenia do maja 2023 roku. Istotnym dopełnieniem modelu finansowego stanowi porozumienie z instytucjami, które udzieliły gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki – wiceprezes RAFAKO S.A., firmy odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

W najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną analizy i badania na eksploatowanym bloku, w celu zapewnienia jak najmniejszej emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Nowy blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania (UPS): popiołów, gipsu czy żużlu. Będzie się je wykorzystywać np. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.

 

Oddanie nowego bloku energetycznego w Jaworznie do eksploatacji poprzedziło podpisanie 13 listopada 2020 r. przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON oraz RAFAKO S.A. ugody regulującej wzajemne rozliczenia związane z budową tej inwestycji. Zawarto równie ż aneks do kontraktu, który szczegółowo reguluje postanowienia ugody, w tym m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez wykonawcę bloku dodatkowych świadczeń.

Strony zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które pojawiły się w trakcie realizacji inwestycji, do dnia podpisania ugody. RAFAKO wykona dla TAURON dodatkowe prace, w tym optymalizujące działanie bloku, których efektem będzie m.in. zmniejszenie minimum technicznego z 40 do 37%. Ponadto zostanie wydłużona o pół roku gwarancja techniczna obejmująca część wysokociśnieniową kotła. Wykonawca udzieli też licencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są objęte kontraktem.

 

Przeczytaj też: Blok 910 MW w Jaworznie najbezpieczniejszą budową

Drążenie Szybu Grzegorz rozpoczęte

Przystosowanie bloku 460 MW w Łagiszy do norm BAT

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in