Będzie nowy most w Nowym Brzesku

11.03.2021

Most w Nowym Brzesku wybudowany zostanie w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. Poza budową mostu na Wiśle, w nowym przebiegu wybudowana zostanie również droga wojewódzka nr 775.

 

Most na Wiśle w Nowym Brzesku lata świetności ma już za sobą. Był wielokrotnie remontowany, ale jest mocno wyeksploatowany. By ułatwić transport w regionie, został wybudowany most pontonowy, który był rozwiązaniem tymczasowym. Nowa przeprawa mostowa znacząco poprawi komunikację.

 

most w Nowym Brzesku

Fot. Wisła w Nowym Brzesku. Źródło: google maps.

 

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Na przygotowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych przyznane zostały środki rządowe w wysokości 64 944 złotych. Drugi etap to opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W tym przypadku dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 1 535 056 złotych. Oznacza to w sumie rządowe wsparcie w wysokości 1,6 mln złotych. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

 

Most w Nowym Brzesku – zakres prac

  • budowa mostu wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW 775 klasy G, po nowym śladzie,
  • budowa skrzyżowań z istniejącą drogą krajową DK 79, drogą wojewódzką DW 964 oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego,
  • budowa obiektów inżynierskich,
  • budowa układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów (realizacja chodników w miejscu skrzyżowań i na terenie zabudowy),
  • budowa układu dróg dojazdowych,
  • budowa systemu odwodnienia obiektu i drogi DW 775,
  • budowa oświetlenia ulicznego.

Przeprawa mostowa zostanie zaprojektowana na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

Sprawdź też:

 

Za sprawą poprawy dostępności komunikacyjnej nowa przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, stworzenie nowych miejsc pracy oraz wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój regionu. Na terenie gminy Nowe Brzesko funkcjonuje na terenie o powierzchni ponad 30 ha „Nowobrzeski Obszar Gospodarczy” z pełną infrastrukturą techniczną. Rozbudowa infrastruktury transportowej, według władz wojewódzkich, ma być impulsem dla inwestorów i szansą na szybszy rozwój tego rejonu, a więc przyczyni się też do powstawania nowych miejsc pracy. Budowa przeprawy mostowej w ciągu DW 775, dzięki połączeniu z drogami krajowymi nr 7 i 79 oraz drogami wojewódzkimi nr 964 i 776, będzie stanowić ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu dla rozwoju powiatu proszowickiego i całego regionu. Na terenie powiatu funkcjonuje kilka tysięcy gospodarstw rolnych tworzących tzw. „proszowicką spiżarnię”, dla których dobra infrastruktura transportowa ma bardzo bardzo duże znaczenie.

 

Małopolski Urząd Wojewódzki

 

Zobacz: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in