Bazy i stacje paliw płynnych – warunki techniczne

03.10.2023

 

9 września 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1707)

 

stacje paliw płynnych

Fot. Luka – stock.adobe.com

 

Wskazany akt prawny zastępuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy budowie obiektów budowlanych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, a także przy przebudowie tych obiektów.

Nowe przepisy nakładają obowiązek dostosowania infrastruktury budynków stacji paliw płynnych i budynków samodzielnej stacji gazu płynnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z przepisem przejściowym, w przypadku budynków stacji paliw płynnych i samodzielnych stacji gazu płynnego, których budowa lub przebudowa została rozpoczęta i nie została zakończona przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Sieci gazowe – zasady bhp przy budowie i eksploatacji

>>> Budowa sieci gazowych – przepisy i uwarunkowania

>>> Bezwykopowa budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

>>> Instalacja gazowa w budynku – przepisy

>>> Prawo energetyczne – zmiany w ustawie w 2023 r.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in