Badanie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku – rozporządzenie

07.02.2021

 

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2311)

 

Badanie poziomu pól elektromagnetycznych

Fot. stock.adobe / cienpiesnf

 

Rozporządzenie dotyczy prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, które dokonywane są w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na podstawie wyników pomiarów możliwa jest ocena stanu środowiska oraz opracowywanie raportów o stanie środowiska. Akt prawny określa sposób wyboru punktów pomiarowych, wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów oraz sposoby prezentacji wyników tych pomiarów. Dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. o tym samym tytule straciło moc prawną. Zgodnie z nowymi przepisami pomiary PEM mają obejmować zakres częstotliwości co najmniej od 80 MHz do 40 GHz. Ponadto zwiększona została liczba punktów pomiarowych, ponieważ przepisy nakładają obowiązek wyznaczania takich punktów w każdym mieście, w ilości zależnej od liczby mieszkańców, oraz w każdej gminie wiejskiej.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Czytaj:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in