Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku – przepisy

11.02.2020

Od początku 2020 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448)

Fot. stock.adobe / vegefox.com
 

Rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności. Akt prawny zwiększa obowiązujące obecnie w Polsce wartości graniczne pól elektromagnetycznych i zapewnia zharmonizowanie ich z wartościami zalecanymi przez Unię Europejską, Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dzięki nowym przepisom możliwa będzie rozbudowa istniejących sieci oraz wdrożenie nowych standardów telekomunikacyjnych, mających obsłużyć prognozowany w perspektywie 2025 r. ruch telekomunikacyjny.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. poz. 1883).

 

Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz także:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in