Archiwum

Inżynier budownictwa, maj 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium KR PIIB
 2. Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego
 3. O społeczną kulturę postrzegania ryzyka
 4. Zjazdy izb okręgowych
 5. Narada KROZ i OROZ
 6. Bezzasadne uchylanie się inwestora od odbioru robót
 7. Kalendarium
 8. Normalizacja i normy
 9. Pozycja wykonawców na rynku, oferty. Koniunktura w budownictwie w 2018 r. – cz. II
 10. Innowacyjne spojrzenie na praktyki studentów budownictwa
 11. Place zabaw – normy i przepisy
 12. Pięć mitów na temat BIM-u
 13. Obowiązek czy możliwość stosowania BIM? BIM w prawie zamówień publicznych – cz. I
 14. Small talk in english
 15. Jak i dlaczego wzrasta agresywność chemiczna ścieków
 16. Deskowania z systemem wózków przejezdnych
 17. Deskowania i rusztowania ULMA na budowie Skylinera w Warszawie
 18. Wpływ dachu zielonego na przenikanie ciepła przez jego konstrukcję
 19. Odwadnianie dachów zielonych z produktami Sita
 20. Produkcja sMA 16 jeNA z zastosowaniem granulatu asfaltowego
 21. O czasie życia kratowych wież stalowych
 22. Odporność okien na obciążenie wiatrem
 23. Piana PUR jako nowoczesny materiał izolacyjny
 24. Wybrane nowe technologie w budownictwie drogowym
 25. Wysokość komina
 26. Złącza w budynkach wielkopłytowych – cz. I
 27. Eurokody i obciążenia
 28. Akustyczne cuda świata
 29. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, kwiecień 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane
 3. Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi
 4. Sąd dyscyplinarny
 5. Więcej pozwoleń na budowę i oddanych obiektów
 6. Co jest kluczem do utrzymania stabilnej pozycji rynkowej w sektorze budowlanym?
 7. Praca w budownictwie – raport specjalny
 8. Ceny czynników produkcji. Koniunktura w 2018 r. – cz. I
 9. Wycena szkód infrastruktury telekomunikacyjnej
 10. Okna dobrze zamontowane, czyli zadbaj o ciepły montaż
 11. Uzgodnienie projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. Bezpieczna praca na wysokości z rozwiązaniami ULMA
 15. Przyczyny wypadków na rusztowaniach
 16. BIM w projektowaniu i realizacji mostów
 17. A production meeting – part 2
 18. Certyfikacja betonu towarowego
 19. iX CPP20 – najlepsza alternatywa dla realizacji podkładów podłogowych zgodnie z PN-EN 13813
 20. Drewno klejone krzyżowo – nowoczesny materiał budowlany
 21. Pakiet konstrukcji nawierzchni wydłużający żywotność drogi – nawierzchnie długowieczne
 22. Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o osuszaniu budynków
 23. INIEKCJA KRYSTALICZNA® a termomodernizacja budynków
 24. Kompleksowość prac na balkonach i tarasach – nie tylko hydroizolacja – cz. II
 25. Obudowa wykopu pod Muzeum  Józefa Piłsudskiego
 26. Eksploatacja linii napowietrznych może być łatwiejsza
 27. Palisady jako zabezpieczenie wykopów
 28. Nowelizacja normy wykonania i odbioru konstrukcji metalowych
 29. Ewolucje standardów projektowania kanalizacji deszczowej – cz. II
 30. Domy budowane z soli

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, marzec 2019


 

Spis treści:
 

 1. Budma 2019
 2. 27. Bawarski Dzień Inżyniera z udziałem polskich inżynierów
 3. Wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB
 4. Kobiety w budownictwie
 5. Nowe regulacje w gospodarce wodno-ściekowej
 6. Koszty używania samochodów osobowych – cd.
 7. Kalendarium
 8. Budownictwo wielkopłytowe – raport o stanie technicznym
 9. Budowa osiedla w pobliżu fermy indyków
 10. Normalizacja i normy
 11. A production meeting – part 1
 12. Czego brakuje rusztowaniom – przepisy a praktyka
 13. Jak zwiększyć trwałość pokryć dachowych?
 14. Dlaczego warto stosować okna dachowe?
 15. Parametry akustyczne materiałów w lekkiej obudowie hal
 16. Innowacja zamknięta w nawierzchni
 17. Nowoczesna prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym – najczęstsze pytania
 18. Superenergooszczędne okno dachowe FAKRO
 19. Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. II
 20. Skuteczna ochrona ograniczników przepięć – zmiany normowe
 21. Glony na elewacji, jak zapobiegać temu zjawisku?
 22. Kompleksowość prac na balkonach i tarasach – nie tylko hydroizolacja – cz. I
 23. Ewolucje standardów projektowania kanalizacji deszczowej
  – cz. I
 24. W biuletynach izbowych...
   

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, luty 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium KR PIIB
 2. Czy zmiany legislacyjne opóźnią nadawanie uprawnień budowlanych?
 3. Nadano uprawnienia budowlane
 4. IV Konferencja Programowa delegatów na Zjazd Dolnośląskiej OIIB
 5. Budma 2019
 6. Rozpoczęcie robót budowlanych a postępowanie odwoławcze
 7. Koszty używania samochodów osobowych
 8. Siła wyższa w robotach budowlanych
 9. Kalendarium
 10. Normalizacja i normy
 11. Ekspertyza, opinia czy ocena techniczna?
 12. Sekretne życie szkieletorów
 13. Jak zmagazynować energię z odnawialnych źródeł energii
 14. Lokalizacja zbiorników i miejsc postojowych
 15. Kiedy projektowanie inżynierii budowlanej uprawnia do zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów
 16. A coordination meeting on construction site
 17. Odbiór robót remontowych
 18. Remonty i renowacje przepustów drogowych – cz. I
 19. Impregnacja tarcicy konstrukcyjnej
 20. Wypożyczalnie sprzętu i usługi podwykonawcze zyskują na znaczeniu
 21. Modernizacja basenów pod kątem lepszej jakości wody basenowej
 22. Spawanie prętów do zbrojenia betonu
 23. Kanalizacja ogólnospławna i rozdzielcza – oddziaływanie na środowisko
 24. Umocnienia denne i brzegowe
 25. Proste i trwałe rozwiązanie dla dróg lokalnych
 26. Izolacje w gruncie z rolowych materiałów bitumicznych – cz. II
 27. Izolacje przeciwwodne – czyli zwykle „jakoś to będzie”… A może jednak inaczej?
 28. IFC, chmura punktów i inne ciekawostki
 29. North Fitzroy Library and Community Hub w Melbourne
 30. Utrzymanie dróg o nawierzchniach betonowych
 31. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, styczeń 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Główny Geodeta Kraju odpowiada na pismo Prezesa PIIB
 3. Posiedzenie Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
 4. Szkolenie sędziów i rzeczników
 5. Zygmunt Meyer wiceprezydentem ECEC
 6. Spotkanie medialne w PIIB
 7. Gala Budownictwa na Śląsku
 8. Uwzględnianie ścian działowych w obliczeniach wskaźników powierzchniowych budynku
 9. Nie taka łatwa zmiana
 10. Linie oddzielające miejsca parkingowe
 11. Kalendarium
 12. Gala Kreator Budownictwa Roku 2018
 13. Normalizacja i normy
 14. Job interview
 15. Mrozoodporność betonów wykonanych z cementów napowietrzających
 16. Skanska jako podwykonawca
 17. Jak zapewnić konstrukcjom drewnianym wymaganą odporność ogniową
 18. Izolacje w gruncie z rolowych materiałów bitumicznych – cz. I
 19. Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej
 20. Akustyka domów jednorodzinnych o zabudowie szeregowej
 21. Rozwiązania techniczne w sys­temach kominowych w walce ze smogiem
 22. Remont śluzy Swoboda
 23. Naprawa betonu poprzez iniekcję
 24. Szklane budownictwo przyjazne ptakom
 25. Zmienia się kolej w lubuskim
 26. XI warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”
 27. Buddyjska architektura w Birmie
 28. w biuletynach izbowych..

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, grudzień 2018


 

Spis treści:
 

 1. Zrównoważone partnerstwo dla wspólnego celu
 2. Obradowało Prezydium KR PIIB
 3. Światowy Kongres Inżynierii i 68. Zgromadzenie Ogólne ECCE
 4. Sympozjum i Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
 5. Po co nam etyka?
 6. Zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
 7. Problematyka w ustalaniu pasa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 8. Ochrona przeciwpożarowa garaży
 9. Systemy detekcji gazów w garażach podziemnych
 10. Kalendarium
 11. Rynek budowlany potrzebuje podwykonawców
 12. CV
 13. Maksymalizacja ochrony prowadzonej działalności
 14. NFF – trwałe nawierzchnie kolejowe bez ryzyka, w każdych warunkach
 15. HYDROSTOP – wykonawstwo w warunkach zimowych
 16. Wykonywanie hydroizolacji przyziemnej części budynków
 17. Schomburg, czyli niezawodne izolacje na każdą porę roku
 18. Nasypy z gruntów spoistych z zastosowaniem geosiatek drenujących
 19. Geotkaniny czy geosiatki?
 20. Zabezpieczenia głębokich wykopów
 21. Problematyka współczesnych złączy w konstrukcjach drewnianych
 22. Wkręty MARCOPOL w projektowaniu drewnianych konstrukcji
 23. Projektowanie przestrzennej więźby dachowej
 24. Sprawdzone nawierzchnie dla dróg samorządowych
 25. Zastosowanie elementów prefabrykowanych w konstrukcji basenów
 26. Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One
 27. Jak dobierać izolację dla przewodów nierozprzestrzeniających ognia 
 28. Euro Styl czeka silny rozwój
 29. Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych
 30. Wybrane zagadnienia z zakresu prefabrykowanych fundamentów słupów – cz. II
 31. Spitsbergen
 32. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, listopad 2018


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Komisja ds. Etyki już pracuje
 3. Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
 4. Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej
 5. 25. spotkanie organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej
 6. Spotkanie KKK i okręgowych komisji kwalifikacyjnych
 7. Centralne Obchody Dnia Budowlanych
 8. Dzień Budowlanych w Lubelskiej OIIB
 9. Święto Budowlanych w Łodzi
 10. Schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku – wymagania
 11. Polskie Normy po angielsku – ułatwienie czy utrudnienie
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. Wyzwania w budownictwie basenowym
 15. Czy sporządzanie opinii jest pracą twórczą?
 16. Wypadek przy pracy na budowie – możliwe roszczenia dla inżynierów
 17. Job offers
 18. Chemoodporne izolacje
 19. Szukasz innowacji? Weź udział w projekcie SPIN!
 20. Prefabrykowane fundamenty słupów linii elektroenergetycznych – cz. I
 21. Pakiet warstw konstrukcyjnych z SMA
 22. Badanie odporności na ścieranie metodą BCA
 23. Liczba torów na przejeździe kolejowym
 24. Działania prewencyjne jako podstawa utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego wody
 25. Technologie żelbetowych pali prefabrykowanych w posadowieniu obiektów kubaturowych i przemysłowych
 26. Zastosowanie iniekcji strumieniowej
 27. Kablobetonowe stropy transferowe
 28. Wyburzanie dróg betonowych
 29. BIM w zamówieniach publicznych
 30. Przygotowanie ciepłej wody w obiektach wielkokubaturowych
 31. Monolityczne podłogi betonowe – jak unikać błędów, cz. II
 32. Czapy kominowe
 33. Varso rośnie w Warszawie
 34. Drewniana architektura na Syberii
 35. w biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, październik 2018


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Opolski Dzień Budowlanych
 3. Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego
 4. Udostępnianie na polskim rynku zagranicznych wyrobów budowlanych
 5. Przekroczenie zakresu uprawnień
 6. Drzwi techniczne do domu
 7. Wzrost cen a zamówienia publiczne
 8. Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych
 9. Kalendarium
 10. Normalizacja i normy
 11. Nowa Polska Norma dotycząca wykonania sieci wodno-kanalizacyjnych z tworzyw
 12. Lampy LED nowej technologii
 13. Nowe oprawy LEDVANCE do zastosowań w przemyśle
 14. Delivery problems
 15. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe – cz. IV
 16. Profile okienne z PVC – nowoczesne to znaczy jakie
 17. Polskie obiekty mostowe z kompozytów polimerowych
 18. Trwałość elewacji a dobór materiałów do jej wykonania
 19. Monolityczne podłogi betonowe – jak unikać błędów, cz. I
 20. Nawierzchnie redukujące hałas drogowy
 21. Kleje do połączeń konstrukcyjnych
 22. Iniekcja Krystaliczna® i termomodernizacja budynków
 23. Błędy w dokumentowaniu podłoża – cz. II
 24. Trzyszybowe okna dachowe
 25. Bezpieczeństwo pożarowe dachów
 26. Ponadnormatywne projektowanie sejsmiczne
 27. Problemy konstrukcyjne zastosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej  
 28. W biuletynach izbowych..

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, wrzesień 2018


 

Spis treści:
 

 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa
 2. Plany i wyzwania – rozmowa z prezesem Zbigniewem Kledyńskim
 3. Pierwsze posiedzenie Prezydium KR PIIB V kadencji
 4. KKK po wyborach
 5. KSD po pierwszym posiedzeniu
 6. Pierwsze posiedzenie KROZ
 7. Pierwsze posiedzenie KKR
 8. Zmiany regulacji 50% kosztów uzyskania przychodów
 9. Podwójne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 10. Nowe Prawo wodne
 11. Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy
 12. Wymagania stawiane instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kąpielowych
 13. Normy europejskie po angielsku
 14. Normalizacja i normy
 15. Kalendarium
 16. Czy warto znać realizowany przez siebie, w dodatku własny, projekt?
 17. Ordering materials
 18. Elewacje ze szkła we współczesnym budownictwie
 19. Stopień wodny Malczyce
 20. Innowacja zamknięta w nawierzchni
 21. Akrylowe farby elewacyjne
 22. Ciągłe mieszanie wgłębne – nowa metoda wzmacniania podłoża i wykonywania obudów wykopów
 23. Rozwiązanie na drobne pęknięcia na ścianie?
 24. Jako inwestor zawsze musisz rozumieć ryzyko, które zamierzasz podjąć
 25. Nowe wymagania dla filtrów powietrza stosowanych w centralach wentylacyjnych
 26. SitaCompact – nasadka balkonowa z sitem płaskim do płytek klejonych i niskiej zabudowy warstw balkonowych
 27. Kompleksowość prac hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach – cz. II
 28. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe – cz. III
 29. Materiał sprężysty w podłogach pływających a redukcja hałasu
 30. Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych – cz. II
 31. Błędy w dokumentowaniu podłoża – cz. I
 32. Polacy budują domy modułowe

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, lipiec/sierpień 2018


 

Spis treści:
 

 1. XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Nowy prezes Krajowej Rady PIIB
 3. Program działania PIIB w kadencji 2018–2022
 4. Stanowisko XVII Krajowego Zjazdu PIIB
 5. Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
 6. Szkolenie KSD i KROZ
 7. Kalendarium
 8. Granice wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o roboty budowlane
 9. Stacja transformatorowa kontenerowa – budynek czy budowla
 10. Przewody wentylacji grawitacyjnej
 11. Normalizacja i normy
 12. In a DIY store: power tools
 13. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe. Część II
 14. Przedmiar BIM
 15. ISOVER w BIM
 16. Zastosowanie georusztów do wzmocnień i napraw wałów przeciwpowodziowych
 17. Szybkie remonty
 18. Proste i sprawdzone rozwiązanie dla dróg samorządowych
 19. Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych – cz. I
 20. Ochrona przeciwzalewowa budynku
 21. Iniekcja Krystaliczna®. Pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa
 22. Wykonywanie powłok epoksydowych na powierzchniach betonowych – uwagi praktyczne
 23. Specjalistyczne powłoki ochronne – system Gepotech®
 24. Kompleksowość prac hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach – cz. I
 25. SitaCompact – nasadka balkonowa z sitem płaskim do płytek klejonych i niskiej zabudowy warstw balkonowych
 26. Lekkie konstrukcje łukowe z drewna klejonego pokryte membraną PCV
 27. Wybrane problemy obliczania minimalnego zbrojenia wg PN-EN – przykłady
 28. Kolej na Polskę Wschodnią
 29. W biuletynach izbowych...
   

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.