Archiwum

Inżynier budownictwa, luty 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium KR PIIB
 2. Czy zmiany legislacyjne opóźnią nadawanie uprawnień budowlanych?
 3. Nadano uprawnienia budowlane
 4. IV Konferencja Programowa delegatów na Zjazd Dolnośląskiej OIIB
 5. Budma 2019
 6. Rozpoczęcie robót budowlanych a postępowanie odwoławcze
 7. Koszty używania samochodów osobowych
 8. Siła wyższa w robotach budowlanych
 9. Kalendarium
 10. Normalizacja i normy
 11. Ekspertyza, opinia czy ocena techniczna?
 12. Sekretne życie szkieletorów
 13. Jak zmagazynować energię z odnawialnych źródeł energii
 14. Lokalizacja zbiorników i miejsc postojowych
 15. Kiedy projektowanie inżynierii budowlanej uprawnia do zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów
 16. A coordination meeting on construction site
 17. Odbiór robót remontowych
 18. Remonty i renowacje przepustów drogowych – cz. I
 19. Impregnacja tarcicy konstrukcyjnej
 20. Wypożyczalnie sprzętu i usługi podwykonawcze zyskują na znaczeniu
 21. Modernizacja basenów pod kątem lepszej jakości wody basenowej
 22. Spawanie prętów do zbrojenia betonu
 23. Kanalizacja ogólnospławna i rozdzielcza – oddziaływanie na środowisko
 24. Umocnienia denne i brzegowe
 25. Proste i trwałe rozwiązanie dla dróg lokalnych
 26. Izolacje w gruncie z rolowych materiałów bitumicznych – cz. II
 27. Izolacje przeciwwodne – czyli zwykle „jakoś to będzie”… A może jednak inaczej?
 28. IFC, chmura punktów i inne ciekawostki
 29. North Fitzroy Library and Community Hub w Melbourne
 30. Utrzymanie dróg o nawierzchniach betonowych
 31. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, styczeń 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Główny Geodeta Kraju odpowiada na pismo Prezesa PIIB
 3. Posiedzenie Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
 4. Szkolenie sędziów i rzeczników
 5. Zygmunt Meyer wiceprezydentem ECEC
 6. Spotkanie medialne w PIIB
 7. Gala Budownictwa na Śląsku
 8. Uwzględnianie ścian działowych w obliczeniach wskaźników powierzchniowych budynku
 9. Nie taka łatwa zmiana
 10. Linie oddzielające miejsca parkingowe
 11. Kalendarium
 12. Gala Kreator Budownictwa Roku 2018
 13. Normalizacja i normy
 14. Job interview
 15. Mrozoodporność betonów wykonanych z cementów napowietrzających
 16. Skanska jako podwykonawca
 17. Jak zapewnić konstrukcjom drewnianym wymaganą odporność ogniową
 18. Izolacje w gruncie z rolowych materiałów bitumicznych – cz. I
 19. Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej
 20. Akustyka domów jednorodzinnych o zabudowie szeregowej
 21. Rozwiązania techniczne w sys­temach kominowych w walce ze smogiem
 22. Remont śluzy Swoboda
 23. Naprawa betonu poprzez iniekcję
 24. Szklane budownictwo przyjazne ptakom
 25. Zmienia się kolej w lubuskim
 26. XI warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”
 27. Buddyjska architektura w Birmie
 28. w biuletynach izbowych..

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, grudzień 2018


 

Spis treści:
 

 1. Zrównoważone partnerstwo dla wspólnego celu
 2. Obradowało Prezydium KR PIIB
 3. Światowy Kongres Inżynierii i 68. Zgromadzenie Ogólne ECCE
 4. Sympozjum i Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
 5. Po co nam etyka?
 6. Zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
 7. Problematyka w ustalaniu pasa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 8. Ochrona przeciwpożarowa garaży
 9. Systemy detekcji gazów w garażach podziemnych
 10. Kalendarium
 11. Rynek budowlany potrzebuje podwykonawców
 12. CV
 13. Maksymalizacja ochrony prowadzonej działalności
 14. NFF – trwałe nawierzchnie kolejowe bez ryzyka, w każdych warunkach
 15. HYDROSTOP – wykonawstwo w warunkach zimowych
 16. Wykonywanie hydroizolacji przyziemnej części budynków
 17. Schomburg, czyli niezawodne izolacje na każdą porę roku
 18. Nasypy z gruntów spoistych z zastosowaniem geosiatek drenujących
 19. Geotkaniny czy geosiatki?
 20. Zabezpieczenia głębokich wykopów
 21. Problematyka współczesnych złączy w konstrukcjach drewnianych
 22. Wkręty MARCOPOL w projektowaniu drewnianych konstrukcji
 23. Projektowanie przestrzennej więźby dachowej
 24. Sprawdzone nawierzchnie dla dróg samorządowych
 25. Zastosowanie elementów prefabrykowanych w konstrukcji basenów
 26. Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One
 27. Jak dobierać izolację dla przewodów nierozprzestrzeniających ognia 
 28. Euro Styl czeka silny rozwój
 29. Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych
 30. Wybrane zagadnienia z zakresu prefabrykowanych fundamentów słupów – cz. II
 31. Spitsbergen
 32. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, listopad 2018


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Komisja ds. Etyki już pracuje
 3. Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
 4. Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej
 5. 25. spotkanie organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej
 6. Spotkanie KKK i okręgowych komisji kwalifikacyjnych
 7. Centralne Obchody Dnia Budowlanych
 8. Dzień Budowlanych w Lubelskiej OIIB
 9. Święto Budowlanych w Łodzi
 10. Schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku – wymagania
 11. Polskie Normy po angielsku – ułatwienie czy utrudnienie
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. Wyzwania w budownictwie basenowym
 15. Czy sporządzanie opinii jest pracą twórczą?
 16. Wypadek przy pracy na budowie – możliwe roszczenia dla inżynierów
 17. Job offers
 18. Chemoodporne izolacje
 19. Szukasz innowacji? Weź udział w projekcie SPIN!
 20. Prefabrykowane fundamenty słupów linii elektroenergetycznych – cz. I
 21. Pakiet warstw konstrukcyjnych z SMA
 22. Badanie odporności na ścieranie metodą BCA
 23. Liczba torów na przejeździe kolejowym
 24. Działania prewencyjne jako podstawa utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego wody
 25. Technologie żelbetowych pali prefabrykowanych w posadowieniu obiektów kubaturowych i przemysłowych
 26. Zastosowanie iniekcji strumieniowej
 27. Kablobetonowe stropy transferowe
 28. Wyburzanie dróg betonowych
 29. BIM w zamówieniach publicznych
 30. Przygotowanie ciepłej wody w obiektach wielkokubaturowych
 31. Monolityczne podłogi betonowe – jak unikać błędów, cz. II
 32. Czapy kominowe
 33. Varso rośnie w Warszawie
 34. Drewniana architektura na Syberii
 35. w biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, październik 2018


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Opolski Dzień Budowlanych
 3. Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego
 4. Udostępnianie na polskim rynku zagranicznych wyrobów budowlanych
 5. Przekroczenie zakresu uprawnień
 6. Drzwi techniczne do domu
 7. Wzrost cen a zamówienia publiczne
 8. Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych
 9. Kalendarium
 10. Normalizacja i normy
 11. Nowa Polska Norma dotycząca wykonania sieci wodno-kanalizacyjnych z tworzyw
 12. Lampy LED nowej technologii
 13. Nowe oprawy LEDVANCE do zastosowań w przemyśle
 14. Delivery problems
 15. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe – cz. IV
 16. Profile okienne z PVC – nowoczesne to znaczy jakie
 17. Polskie obiekty mostowe z kompozytów polimerowych
 18. Trwałość elewacji a dobór materiałów do jej wykonania
 19. Monolityczne podłogi betonowe – jak unikać błędów, cz. I
 20. Nawierzchnie redukujące hałas drogowy
 21. Kleje do połączeń konstrukcyjnych
 22. Iniekcja Krystaliczna® i termomodernizacja budynków
 23. Błędy w dokumentowaniu podłoża – cz. II
 24. Trzyszybowe okna dachowe
 25. Bezpieczeństwo pożarowe dachów
 26. Ponadnormatywne projektowanie sejsmiczne
 27. Problemy konstrukcyjne zastosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej  
 28. W biuletynach izbowych..

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, wrzesień 2018


 

Spis treści:
 

 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa
 2. Plany i wyzwania – rozmowa z prezesem Zbigniewem Kledyńskim
 3. Pierwsze posiedzenie Prezydium KR PIIB V kadencji
 4. KKK po wyborach
 5. KSD po pierwszym posiedzeniu
 6. Pierwsze posiedzenie KROZ
 7. Pierwsze posiedzenie KKR
 8. Zmiany regulacji 50% kosztów uzyskania przychodów
 9. Podwójne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 10. Nowe Prawo wodne
 11. Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy
 12. Wymagania stawiane instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kąpielowych
 13. Normy europejskie po angielsku
 14. Normalizacja i normy
 15. Kalendarium
 16. Czy warto znać realizowany przez siebie, w dodatku własny, projekt?
 17. Ordering materials
 18. Elewacje ze szkła we współczesnym budownictwie
 19. Stopień wodny Malczyce
 20. Innowacja zamknięta w nawierzchni
 21. Akrylowe farby elewacyjne
 22. Ciągłe mieszanie wgłębne – nowa metoda wzmacniania podłoża i wykonywania obudów wykopów
 23. Rozwiązanie na drobne pęknięcia na ścianie?
 24. Jako inwestor zawsze musisz rozumieć ryzyko, które zamierzasz podjąć
 25. Nowe wymagania dla filtrów powietrza stosowanych w centralach wentylacyjnych
 26. SitaCompact – nasadka balkonowa z sitem płaskim do płytek klejonych i niskiej zabudowy warstw balkonowych
 27. Kompleksowość prac hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach – cz. II
 28. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe – cz. III
 29. Materiał sprężysty w podłogach pływających a redukcja hałasu
 30. Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych – cz. II
 31. Błędy w dokumentowaniu podłoża – cz. I
 32. Polacy budują domy modułowe

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, lipiec/sierpień 2018


 

Spis treści:
 

 1. XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Nowy prezes Krajowej Rady PIIB
 3. Program działania PIIB w kadencji 2018–2022
 4. Stanowisko XVII Krajowego Zjazdu PIIB
 5. Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
 6. Szkolenie KSD i KROZ
 7. Kalendarium
 8. Granice wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o roboty budowlane
 9. Stacja transformatorowa kontenerowa – budynek czy budowla
 10. Przewody wentylacji grawitacyjnej
 11. Normalizacja i normy
 12. In a DIY store: power tools
 13. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe. Część II
 14. Przedmiar BIM
 15. ISOVER w BIM
 16. Zastosowanie georusztów do wzmocnień i napraw wałów przeciwpowodziowych
 17. Szybkie remonty
 18. Proste i sprawdzone rozwiązanie dla dróg samorządowych
 19. Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych – cz. I
 20. Ochrona przeciwzalewowa budynku
 21. Iniekcja Krystaliczna®. Pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa
 22. Wykonywanie powłok epoksydowych na powierzchniach betonowych – uwagi praktyczne
 23. Specjalistyczne powłoki ochronne – system Gepotech®
 24. Kompleksowość prac hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach – cz. I
 25. SitaCompact – nasadka balkonowa z sitem płaskim do płytek klejonych i niskiej zabudowy warstw balkonowych
 26. Lekkie konstrukcje łukowe z drewna klejonego pokryte membraną PCV
 27. Wybrane problemy obliczania minimalnego zbrojenia wg PN-EN – przykłady
 28. Kolej na Polskę Wschodnią
 29. W biuletynach izbowych...
   

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, czerwiec 2018


 

Spis treści:
 

 1. Sprawozdania z działalności organów PIIB (skróty)
 2. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2017 r.
 3. Obradowało Prezydium KR PIIB
 4. Szkolenie sekretarzy i dyrektorów biur
 5. Zjazdy okręgowych izb inżynierów budownictwa
 6. Ceny materiałów budowlanych
 7. Kalendarium
 8. On a construction site: hand tools
 9. Kiedy są konieczne poręcze
 10. Słup linii wysokiego napięcia blisko domu
 11. Deskowania firmy ULMA na budowie obiektu 21 w ciągu drogi ekspresowej S7
 12. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań
 13. Z północy na południe w trybie express
 14. Kształtowanie cech zapraw budowlanych
 15. Farby silikatowe – unikatowe właściwości
 16. Proste rozwiązanie dla dróg samorządowych
 17. Powody, dla których warto zawrzeć Ubezpieczenie OC nadwyżkowe. Część I
 18. Minimalizacja hałasu pochodzącego z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej
 19. Izolowanie od drgań urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 20. Energooszczędne oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej
 21. Cyfrowy krok naprzód w drodze do bezpieczniejszych kolei
 22. XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 23. W biuletynach izbowych...
   

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, maj 2018


 

Spis treści:
 

 1. Nowe plany resortu
 2. Obradowało Prezydium KR PIIB
 3. Zjazdy okręgowych izb inżynierów budownictwa
 4. Podzielona płatność
 5. Toyota Proace i Toyota Hilux – niezawodne, kultowe, użytkowe
 6. Urzędowy dziennik budowy
 7. Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie
 8. Kalendarium
 9. Iniekcja KrystaIiczna® a termomodernizacja budynków
 10. Normalizacja i normy
 11. Geneza i rola norm zharmonizowanych w obrocie wyrobami budowlanymi
 12. Zarys integracji systemów automatyki budynkowej
 13. Dobrze mieszkać inteligentnie
 14. Construction industry sectors
 15. Docieplenia od wewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii
 16. Żywiczne posadzki poliuretanowo-cementowe w przemyśle spożywczym
 17. Kärcher dla branż
 18. Zielony dach szybko i skutecznie
 19. Szyny kotwiące jako bezinwazyjny i uniwersalny system zamocowań w konstrukcjach żelbetowych
 20. Porównanie zasad projektowania połączeń śrubowych konstrukcji stalowych wg Eurokodu 1993 i normy krajowej PN-90/B-03200
 21. Innowacyjne łączniki TitaniumPRO
 22. Wybrane problemy obliczania minimalnego zbrojenia wg PN-EN – zasady
 23. BIM jako nowy standard projektowania sieci zewnętrznych
 24. Silikaty – czy to się opłaca
 25. Asfalt narzutowy (porowaty) – metoda tłumienia hałasu na drogach szybkiego ruchu
 26. W biuletynach izbowych...
   

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, kwiecień 2018


 

Spis treści:
 

 1. Wiceminister Artur Soboń na Krajowej Radzie PIIB

 2. Problem niezgłoszonych podwykonawców

 3. Żegluga śródlądowa – fakty i życzenia

 4. Zasady realizacji instalacji

 5. Ile warte są certyfikaty jakości, a ile podpis inżyniera?

 6. Kalendarium

 7. Normalizacja i normy

 8. O nowoczesnych technologiach w budownictwie w Łodzi

 9. Introducing yourself, jobs, roles and responsibilities

 10. Kosztorysowanie z BIM? Teraźniejszość, przyszłość czy utopia?

 11. ONADEK – nowy system stropowy od firmy ULMA

 12. Rusztowania podwieszane – charakterystyka, zastosowanie, rozwój

 13. BIM w projektowaniu konstrukcji żelbetowych – zarys zagadnienia

 14. Wzmacnianie i fundamentowanie

 15. Piana PUR i polimocznik – innowacyjne izolacje natryskowe

 16. AQUAFIN-2K/M-PLUS – czyli izolacja na piątkę z plusem

 17. Systemy alarmowania pożarowego w obiektach budowlanych – wybrane zagadnienia

 18. ISOVER Stropmax 31 – przełom w izolacji sufitów pomieszczeń technicznych i garaży

 19. Konstrukcje podatne z blach falistych – przepusty stalowe

 20. Konferencja Stowarzyszenia DAFA

 21. Tynki elewacyjne – funkcjonalność i estetyka elewacji

 22. Kolejowa rewolucja w Małopolsce

 23. Budowa instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych. Podstawowe błędy

 24. Remonty murów licowych

 25. Dyskusja o dawnych technologiach

 26. Wyniesione lądowiska dla helikopterów na budynkach szpitalnych

 27. Zagrożenie katastrofą postępującą wież służących do produkcji stężonego kwasu siarkowego

 28. W biuletynach izbowych...

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.