Archiwum

Inżynier budownictwa, luty 2018


 

Spis treści:
 

1. Prezes PIIB z wizytą u Ministra Infrastruktury

2. O sytuacji na rynku nieruchomości i ustawie inwestycyjnej w „Rzeczpospolitej”

3. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

4. Prezes PIIB upomina się o inżynierów budownictwa

5. W styczniu zakończyliśmy obwodowe zebrania wyborcze

6. Narada przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

7. Nadanie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB

8. Zmiany w prawie pracy w 2018 r.

9. Umów należy dotrzymywać. Czy zawsze?

10. Zmiany w warunkach technicznych – dokonane, oczekiwane, postulowane

11. Ad vocem artykułu „Tytuł naukowy «mocniejszy» od praw natury”

12. Pomiar impedancji pętli zwarciowej według normy PN-HD 60364-6

13. Kalendarium

14. Normalizacja i normy

15. Optymalizacja wyboru fundamentów palowych

16. Urządzenia samohamowne w ochronie przed upadkiem z wysokości

17. Wybrane problemy ochrony przed porażeniami w stacjach SN/nn zasilających sieci w układzie TN – cz. I

18. Uszkodzenia hydroizolacji zagłębionych w gruncie – cz. I

19. Folia PE do izolacji poziomej fundamentów – gwarancja szczelnej przepony!

20. Systemy dźwiękochłonne do kształtowania akustyki wnętrz

21. Zasady projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych na terenach górniczych

22. Podkłady betonowe z przytwierdzeniem sprężystym typu SB – parametry elektryczne

23. Nowoczesne nawierzchnie na mostach. Asfalt lany

24. Zagrożenia trwałości budynków z wielkiej płyty

25. Ochrona płazów w trakcie realizacji inwestycji

26. VI Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym

27. W biuletynach izbowych...
 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, styczeń 2018


 

Spis treści:
 

1. Obradowała Krajowa Rada PIIB

2. W ministerstwie o projekcie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

3. Obwodowe zebrania wyborcze zbliżają się ku końcowi

4. II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa na Budmie

5. Jak sporządzać protokół odbioru robót budowlanych

6. Bezpieczeństwo pożarowe w praktyce

7. Kalendarium

8. Normalizacja i normy

9. Możliwe straty spowodowane w Polsce wichurami, trąbami powietrznymi i szkwałami

10. Fundamenty domów mieszkalnych z betonu samozagęszczalnego Gala Kreator Budownictwa Roku 2017

11. Systemy ETICS w warunkach zimowych

12. ALUSYSTEM ASP 80 FIRE+ - najnowocześniejszy system przeciwpożarowy

13. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - cz. II

14. Poszerzanie mostów - cz. II

15. Uszczelnienie dylatacji w płycie dennej parkingu podziemnego

16. Posadzki specjalnego przeznaczenia

17. Sposoby zabezpieczania osuwisk - cz. II

18. Rozwiązania techniczne kolei linowych

19. Kształtowanie pochylni w garażach wielopoziomowych

20. Budowa zjazdów podczas budowy lub przebudowy drogi

21. Tajemnice starych budowli – Azja Środkowa

22. Konkurs Fotograficzny ZMRP 2017

23. X warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa"

24. W biuletynach izbowych...
 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, grudzień 2017


 

Spis treści:
 

1. Obradowało Prezydium PIIB

2. Samorządy dla wolności – wolność dla samorządów

3. Obwodowe zebrania wyborcze w toku

4. PIIB na arenie międzynarodowej

5. Podkarpacka OIIB – impas przełamany

6. Tytuł naukowy „mocniejszy” od praw natury       

7. Ograniczenia lokalizacji nadajników stacji telefonii komórkowej w mieście

8. Warunki zabudowy pomieszczeń gospodarczych

9. Kalendarium

10. Konferencja Nowe Oblicze BIM

11. Normalizacja i normy

12. Betoniarnie ELKON – dobra jakość za rozsądną cenę

13. Certyfiacja betonu towarowego

14. Jak poprawić wynik finansowy przy ograniczonych zasobach

15. Sposoby zabezpieczania osuwisk – cz. I

16. Przygotowania placu budowy do robót geotechnicznych

17. Poprzez technologię BIM dostawcy oferują efektywne wsparcie na placu budowy

18. Ci, którzy pierwsi wdrożą BIM, wygrają

19. Wykorzystanie materiałów wybuchowych w pracach wyburzeniowych – ładunki kumulacyjne

20. Spektakularne wyburzenia Tree – wrocławski „szkieletor”

21. Poszerzanie mostów – cz. I

22. Zasilanie urządzeń  przeciwpożarowych – cz. I

23. Rozwiązania techniczne odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych

24. Błędy projektowo-techniczne na dachach użytkowych

25. 63. Konferencja Naukowa  KILiW PAN i KN PZITB        

26. Przykład wzmocnienia podłoża nasypu przy obiekcie mostowym

27. Problem strat ciepła przez podłogi w kontekście energooszczędności i odczuć cieplnych – cz. II

28. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, listopad 2017


 

Spis treści:
 

1. Nowe otwarcie

2. PIIB zgłasza uwagi

3. Na Krajowej Radzie PIIB…

4. W poszukiwaniu barier

5. Inżynier to brzmi dumnie

6. Jest się czym chwalić

7. Dzień Budowlanych Mazowsza 2017

8. XV-lecie działalności Wielkopolskiej OIIB

9. Błędy projektowe a terminy wykonania prac budowlanych

10. Zasady i formy wykonania przedmiaru robót

11. Kalendarium

12. Normalizacja i normy

13. Bezpieczny demontaż rusztowań

14. Jak badania termowizyjne ułatwiają zdiagnozowanie wad projektowych?

15. Kostenvoranschlag

16. Bezpieczeństwo w projektowaniu odwodnienia awaryjnego

17. Projektowanie tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi w kontekście wymagań cieplno-wilgotnościowych

18. Problem strat ciepła przez podłogi w kontekście energooszczędności i odczuć cieplnych – cz. I

19. Izolacje XXI wieku

20. Spalarnia odpadów komunalnych – nie tylko obiekt budowlany

21. Mocowania okładzin w elewacjach wentylowanych

22. Innowacyjna technologia zamocowań elewacji

23. Prawidłowa ochrona placu budowy

24. Warstwa wykończeniowa ocieplenia elewacji w systemie ETICS

25. Praktyka wykonywania szczelnych budowli podziemnych – cz. II

26. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, październik 2017


 

Spis treści:

 

1. Obwodowe zebrania wyborcze

2. Obradowała Krajowa Rada PIIB

3. Przyszła siedziba PIIB – relacja z budowy

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

5. Hałas z budowy

6. Kalendarium

7. Praktyka wykonywania szczelnych budowli podziemnych – cz. I

8. Aktualna klasyfikacja gruntów

9. WIŚNIOWSKI w odsłonie smartCONNECTED

10. Normalizacja i normy

11. Wooden houses

12. ABC dachów odwróconych

13. Izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

14. Korzyści z projektowania w BIM

15. Kształtowniki gięte w budowie hal

16. Stalowe słupy powłokowe – nowe zasady projektowania wg PN-EN 50341-2-22:2016

17. Tynk – ochrona elewacji, cz. II

18. Okna, które oszczędzają energię

19. Prefabrykacja – jak to robią w Skandynawii

20. Forum Rusztowaniowe i 20 lat PIGR

21. Przykłady wzmacniania konstrukcji drewnianych

22. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dla gazu ziemnego

23. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, wrzesień 2017


 

Spis treści:

 

1. Obradowało Prezydium KR PIIB

2. Inżynier przed sądem

3. XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w statystyce

4. Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych

5. Odwrócone obciążenie VAT

6. Kalendarium

7. Gdzie i jakie ekrany akustyczne

8. Kto ma wykonać ekspertyzę?

9. Normalizacja i normy

10. Obliczanie powierzchni użytkowej

11. WIŚNIOWSKI w odsłonie smartCONNECTED

12. Quiz: English for the construction industry

13. Tynk – ochrona elewacji, cz. I

14. Komunikacja pionowa. Windy i podnośniki

15. Hilti PROFIS Engineering – nowy wymiar projektowania zamocowań kotwowych

16. Dachrinnen

17. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w zewnętrznej warstwie termoizolacji

18. Okno dachowe FTT U8 Thermo – energooszczędność w pakiecie

19. Szary styropian

20. Styropian Austrotherm – zdrowe serce każdego systemu dociepleń

21. Uniwersalne żywice polimocznikowe

22. Izolacje polimocznikowe jako materiał o wielostronnym zastosowaniu

23. Galeria handlowa QUICK PARK zamodelowana w Tekla Structures

24. Izolacyjność akustyczna przegród między pomieszczeniami

25. Dalszy rozwój Grupy Seppeler

26. Ocena energetyczna pracy pompowni ścieków z pompami zatapialnymi i tłoczni ze wstępną separacją ciał stałych

27. Rewolucja w zakresie odwadniania – połączenie zaworu zwrotnego z zaletami przepompowni KESSEL Ecolift XL

28. Iniekcja Krystaliczna®. Jak postępować po wykonaniu iniekcyjnej izolacji przeciwwilgociowej?

29. Osuszanie murów

30. Jak zaprojektować strop zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10, a jak żeby żyć i mieszkać komfortowo?

31. Wymagania dla ścian działowych

32. Metoda WSM – sekcjonowanie sieci napowietrznej SN

33. Wykorzystanie georadaru w diagnostyce konstrukcji budowlanych

34. Modernizacja dźwigów

35. Renowacja neogotyckiego kościoła w Wąwolnicy

36. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, lipiec/sierpień 2017


 

Spis treści:

1. Dobrze zorganizowany samorząd. XVI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2016 r.
3. Pismo Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB, do Jacka Szera, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4. Doskonałość naukowa
5. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie już działa
6. Wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB
7. Odstępstwa od projektu budowlanego
8. Wpływ zmian w przepisach na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków
9. Parking przebiega przez pas drogowy i działkę budowlaną
10. Kalendarium
11. Budowa Roku 2016
12. Normalizacja i normy
13. Usterki w budownictwie – najczęstsze przyczyny
14. Mobilne Centrum Schomburg – praktyczne szkolenie w każdym terenie
15. OHS for works at heights
16. BAUKRANE – Twój niezawodny partner na budowie
17. Wpływ doboru rozwiązań technicznych i technologii wykonania prac na bezpieczeństwo
18. Paroizolacje w stropodachach budynków mieszkalnych
19. Dach tradycyjny i dach odwrócony
20. Regulacja szybkości wiązania betonu za pomocą domieszek
21. Poprawa infrastruktury dzięki dużym projektom realizowanym na całym świecie
22. Wymagania z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych stropów budynków mieszkalnych ze względu na bezpieczeństwo pożarowe
23. Barwienie betonu
24. Problemy odprowadzania mokrych spalin przez kominy
25. Systemy zasilania rezerwowego – cz. II
26. Torowiska tramwajowe – roboty budowlane, cz. II
27. Festyn rodzinny ŚlOIIB
28. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, czerwiec 2017


 

Spis treści:

1. Sprawozdania z działalności organów PIIB (skróty)
2. Wyróżnienie dla Prezesa PIIB            
3. Przed Krajowym Zjazdem
4. XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane
5. Remont Kujawskiej rozpoczęty!
6. Zjazdy izb okręgowych
7. Odpowiedzialne wykonywanie zawodu priorytetem w działalności inżynierów budownictwa i architektów
8. Jesteśmy w koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”
9. Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej dla kontraktów niepublicznych
10. Wcześniejsza emerytura
11. Kalendarium
12. Budowa obiektów mostowych metodą nawisową na przykładzie bieżących realizacji firmy ULMA Construccion Polska S.A.
13. System extradosed jako efektywny sposób sprężania konstrukcji mostowych
14. Hilti wprowadza innowacyjny Katalog Detali Drogowo-Mostowych
15. Izolacje polimocznikowe jako materiał izolacyjny o wielostronnym zastosowaniu
16. WIŚNIOWSKI w odsłonie smartCONNECTED
17. Rosnąca rola leasingu w finansowani inwestycji
18. MIX MASTER-30 – ultramobilna betonownia na Twoją budowę
19. Konferencja Awarie Budowlane
20. Systemy zasilania rezerwowego – cz. I
21. Modernizacja i remonty systemów oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach – cz. II
22. GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
23. Dodatki do betonu
24. Torowiska tramwajowe – roboty budowlane, cz. I
25. INFRASZYN 2017
26. W biuletynach izbowych...
 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, kwiecień 2017


 

Spis treści:

1. O doskonaleniu zawodowym oraz wynikach egzaminów na uprawnienia budowlane na KR PIIB
2. Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa - fundamentem zaufania społecznego
3. X Zawody Narciarskie ŚlOIIB
4. Nowe standardy dla budownictwa drogowego
5. Czy jest problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm? Przepisy techniczno-budowlane a wiedza techniczna
6. XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
7. Wykończenie elewacji przy oknach
8. Brak lub niekompletna instalacja telekomunikacyjna w budynku
9. Easy!Force marki Karcher, czyli rewolucja w myciu ciśnieniowym
10. Kalendarium
11. Normalizacja i normy
12. OHS in concrete and reinforced concrete works
13. Odbiór deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu – na co zwrócić szczególną uwagę
14. Przemieszczenia fundamentów obiektów inżynierskich
15. Dodatek specjalny: stal w budownictwie
16. Wiodący wachlarz blach Colorcoat® gwarancją najwyższej jakości i doskonałej obsługi
17. Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW „Żelazny Most”
18. Nowa Marina w Gdyni zaprojektowana w Tekla Structures
19. Photovoltaik im Bauwesen
20. Materiały i wyroby do izolacji cieplnej
21. Autoklawizowany beton komórkowy – odporność na wilgoć
22. Okładziny z płyt wielkoformatowych – cz. I
23. Komunikacja pionowa. Pochylnie i schody
24. Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia
25. Architektura budownictwa hinduistycznego
26. Linia tramwajowa do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy
27. Gdy wzrasta stopień zasilania
28. Dlaczego rusztowania powinny być certyfikowane?
29. Budowa tuneli w ciągu Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie
30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, marzec 2017


 

Spis treści:

1. Na Prezydium KR PIIB o konferencji PIIB i Dniach Inżyniera Budownictwa na MTP Budma
2. Inżynierska postawa
3. Nadaliśmy 5512 uprawnień budowlanych w roku 2016
4. XXVI targi BUDMA
5. Złote Laury Umiejętności i Kompetencji dla izb dolnośląskiej oraz opolskiej
6. Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie 2017
7. W sprawie łączenia Eurokodów z Polskimi Normami własnymi
8. Projekt modernizacji instalacji
9. Remont i przebudowa szopy
10. Pomieszczenie kotłowni a moc kotła
11. Koszty budowy w minionym roku trochę wyższe
12. Kalendarium
13. Normalizacja i normy
14. Poprawa klimatu akustycznego w otoczeniu autostrad i dróg szybkiego ruchu
15. Świeże powietrze w hotelu
16. Ceramiczne izolacje z Leca® KERAMZYTU
17. Iniekcja Krystaliczna®. 30 lat doświadczenia w osuszaniu obiektów budowlanych
18. Bicycle paths
19. Lekkie pokrycia z płyt warstwowych
20. Moderne Fassaden
21. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w świetle wymagań pakietu norm PN-EN 1504
22. Nawierzchnie syntetyczne na niekryte obiekty sportowe – wybrane problemy
23. Rekuperacja powietrza w układach wentylacji
24. Największy generator w Polsce
25. Tradycyjne więźby dachowe domów jednorodzinnych
26. Czy tylko nawierzchnie asfaltowe sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na rowerze?
27. Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie
28. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.