Archiwum

Inżynier Budownictwa, grudzień 2006

Spis treści:
1. Quo vadis? Czyli glosa na temat samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
2. Porozmawiajmy o etyce - wywiad z prof. Zbigniewem Grabowskim
3. Nagrody Ministra Budownictwa
4. Współpraca inżynierów Grupy Wyszehradzkiej
5. Najnowsze opublikowane Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (w okresie: 15 października do 15 listopada).
6.  Jak działa ułomne Prawo budowlane
7. Normy w Izbach czyli jak poszczególne Izby ułatwiają swoim członkom dostęp do norm
8. Problemy kierownika budowy, inżyniera kontraktu, inspektora
9. Podatek dochodowy w firmie budowlanej - cz. I
10. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
11. Kalendarium
12. Niezbędny składnik dokumentacji
13. Have a Good First Day At Work
14. Jak budowano Kanał Augustowski
15. Przepisy przeciwpożarowe w projektowaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych - cz. I
16. Oświetlenie dróg według normy europejskiej CEN/TR 13201-1 oraz EN 13201-2, - 3, - 4
17. Standaryzacja dokumentacji w budownictwie
18. Literatura fachowa
19. Wyburzanie jest sztuką
20. Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy cz. II
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, listopad 2006 r.

Spis treści:
1. Porozmawiajmy o etyce - wywiad z prof. Zbigniewem Grabowskim
2. Umowa współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych
3. Interpretacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne
4. Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych
5. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu
6. Na początku jest skarga
7. Postępowanie zawodowe i dyscyplinarne rzeczników odpowiedzialności zawodowej
8. 16 izb okręgowych – jedno spotkanie
9. O stosowaniu Polskich Norm – jest obowiązek czy go nie ma
10. Nasze biuletyny
11. Czy zawsze należy stosować zasadę redukcji wielkości powierzchni użytkowej pomieszczeń o obniżonej wysokości?
12. Interpretacja GUNB w sprawie zmiany decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
13. Koszty w procesie inwestycji budowlanej – c.d.
14. Pytania o VAT
15. Lepsze drogi – lepsze życie
16. Budownictwo w sektorze publicznym
17. Kalendarium
18. Wykonawca i aukcja elektroniczna
19. Co z tymi mieszkaniami?
20. BHP w budownictwie – realizacja ważnego projektu
21. Język angielski: Civil engineer
22. Kładka w Sromowcach Niżnych
23. Wieża Eiffla
24. Recykling materiałów z robót rozbiórkowych
25. Literatura fachowa
26. Ochrona dachów, rynien oraz otoczenia budynku przed śniegiem i lodem
27. Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy – cz. I
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, październik 2006 r.

Spis treści:
1. Prezydent Kaczorowski uhonorował polskich inżynierów
2. Warsztaty szkoleniowe komisji kwalifikacyjnych
3. Postępowania dyscyplinarne w PIIB
4. O roli techników w budownictwie
5. Trochę statystyki
6. GUS informuje
7. System kontroli wyrobów budowlanych
8. VAT w usługach budowlanych
9. Nie każde odstępstwo jest istotne
10. Rekomendacje Techniczne ITB
11. Dobra praktyka inżynierska w odniesieniu do wad
12. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
13. BHP na budowie – odpowiedzialność kierownika budowy
14. Przydrożne rowy odwadniające jako urządzenia wodne
15. Kalendarium
16. Język angielski: Writing CV
17. Kolej Transsyberyjska – wkład Polaków w jej budowę
18. Awarie i odnowa sieci kanalizacyjnych
19. Bezpieczny montaż rusztowania
20. Literatura fachowa
21. Dawniej była tam zajezdnia...
22. Krynica 2006
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, wrzesień 2006 r.

Spis treści:
1. Początek II kadencji PIIB - zadania
2. Wskazania znaków towarowych, pochodzenia, wytwórcy itp. w projekcie budowlanym
3. Wyzwanie dla projektantów Projektowanie konstrukcji betonowych na okres użytkowania
4. Szybko i profesjonalnie
5. Konieczne „sito" dopuszczające do zawodu
6. Szerokość drogi pożarowej
7. Podnoszenie poziomu terenu
8. Koszty w procesie inwestycji budowlanej - cz. II
9. Aprobaty techniczne ITB
10. Kalendarium
11. Angielski: Job interview
12. Rzymskie drogi i mosty
13. Elektrownie wiatrowe - wybrane aspekty budowy
14. Stal zbrojeniowa klasy „C" ze znakiem EPSTAL
15. Literatura fachowa
16. Kondensacja w nowym wymiarze
17. Zalety wykorzystania styropianu do ociepleń
18. Farma wiatrowa w Tymieniu
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, lipiec – sierpień 2006 r.

Spis treści
1. Stanowisko Konwentu Prezesów Zawodów Zaufania Publicznego
2. List do Prezesa Rady Ministrów
3. Rozpoczął się piąty rok funkcjonowania PIIB
4. Trudne rozmowy
5. Odpowiedź do artykułu „O nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”
6. Rzeczoznawstwo w Prawie budowlanym - cz. II
7. Merytoryczna dyskusja
8. Przyszłość w elektryce
9. Po wyborach w Izbie Projektowania Budowlanego
10. Akademickie Dni Budownictwa Sportowego
11. Rynek rzetelnych przedsiębiorców?
12. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
13. Błędy projektanta
14. O kłopotach z obliczaniem powierzchni użytkowej budynków
15. Problemy kierownika budowy
16. Rady dla uczciwych
17. Podstawa wyceny
18. Kalendarium
19. Jak powstał Kanał Sueski
20. Zapory, jazy, elektrownie wodne
21. Posadzki przemysłowe z fibrobetonu
22. Literatura fachowa
23. Upadek z wysokości
24. Nowoczesny most w Grodźcu
25. GEOLOGIA 2006
26. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych - cz. III
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, czerwiec 2006 r.

Spis treści
1. Skład osobowy władz PIIB
2. Sprawozdanie z działalności Krajowych Organów PIIB:
Sprawozdanie Krajowej Rady:
     Dokonania i pozycja PIIB w budownictwie w 2005 r. oraz w I kadencji (2002-2006)
     Współpraca z organami administracji państwowej - działalność legislacyjna
     Współpraca z krajowymi organizacjami i instytucjami
     Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami
    Raport z funkcjonowania umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB (Sprawozdanie za okres 1.01.2005–31.12.2005 r.) wg stanu na dzień 15.01.2006 r.
    Sprawozdanie finansowe PIIB z realizacji budżetu w 2005 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3. O nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
4. Nowy resort, nowy minister
5. Rzeczoznawstwo w Prawie budowlanym. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna – cz. I
6. Zmiany w zamówieniach publicznych – cz. III
7. Zarządzanie kosztami i doradztwo finansowe w procesie inwestycji budowlanej
8. Kalendarium
9. Rowy przydrożne a Prawo wodne
10. Zmiany w dyrektywie o wyrobach budowlanych
11. Literatura fachowa – recenzje
12. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych – cz. II
 
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, maj 2006 r.

Spis treści
1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa na arenie międzynarodowej.
2. Z posiedzenia Rady Krajowej PIIB
3. Międzynarodowa dyskusja o krajowych Aprobatach Technicznych
4. Europejski System Normalizacyjny. Działalność organizacji normalizacyjnych – CEN, CENELEC
5. Aby było pięknie.
6. Klasyfikacje ogniowe wyrobów budowlanych.
7. Zmiany w zamówieniach publicznych – cz. II.
8. Ocena energetyczna budynków – głos w dyskusji.
9. Umowy o roboty budowlane.
10. Kalendarium
11. W opinii Komisji
12. Przyłącza, czyli media.
13. Czysta woda dla Szczecina.
14. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych – cz. I.
15. Literatura fachowa – recenzje
16. Błędy rozwiązań izolacji cieplnej w węzłach konstrukcyjnych i połączeniach przegród budynków mieszkalnych
17. Forum rzeczoznawców
18. Koniunktura w budownictwie w marcu 2006 roku
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, kwiecień 2006 r.

Spis treści
1. Egzaminy na uprawnienia budowlane.
2. XIII spotkanie Porozumienia B-8
3. Stanowisko Grupy B-8 w sprawie projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej
4. O stosowaniu Polskich Norm – jest obowiązek czy go nie ma?
5. Od dyrektywy do świadectwa energetycznego budynku
6. Umowy o roboty budowlane.
7. Wartość to nie znaczy cena
8. Zmiany w zamówieniach publicznych – cz. I.
9. Czy można zmienić termin umowy?
10. Czy emeryt płaci VAT i składkę zdrowotną od prac projektowych oraz ekspertyz z zakresu budownictwa?
11. O różnych kosztorysach
12. Kalendarium
13. Ochrona drewna stolarki budowlanej przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi.
14. Błędy projektowe i wykonawcze stropodachów stromych poddaszy mieszkalnych.
15. Konieczność doskonalenia „normy śniegowej”
16. Śnieg na dachu.
17. Aspekty przekształceń obiektów przemysłowych.
18. INSTALACJE 2006.
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, marzec 2006 r.

Spis treści
1. Posłowie razem z inżynierami
2. Zgoda buduje
3. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych
4. Definicja wady budowlanej
5. Infrastruktura, czyli drogi
6. Remont i przebudowa – proste roboty, skomplikowane przepisy
7. Definicja, która rozwiąże problem
8. Umowy o roboty budowlane
9. Kalendarium
10. Problemy z przygotowaniem przetargów budowlanych
11. Systemowy zawrót głowy
12. Interpretacja zapisów w Prawie zamówień publicznych
13. Po co budynkom paszporty?
14. Nowoczesne instalacje uziemiające w budynkach
15. Wielka tragedia na małej budowie
16. Konstrukcje żelbetowe – wczoraj, dziś, jutro
17. Bezpieczna budowa nawet przy silnym wietrze
18. ASHRAE
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, luty 2006 r.

Spis treści

1. Etyka i prawo
2. O roli samorządów zawodowych w społeczeństwie obywatelskim
3. O łączeniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
4. O rzeczoznawcach i nie tylko – co warto zmienić, jakie stawiać wymagania
5. I tak, i nie – w odpowiedzi panu Jackowi Mereście
6. Czy emeryt płaci VAT i składkę zdrowotną od prac projektowych oraz ekspertyz z zakresu budownictwa?
7. Zasady prowadzenie przetargów budowlanych – cz. II
8. Umowy o roboty budowlane
9. Kalendarium
10. Nowa jakość energetyczna budynków
11. Tytułem podsumowania
12. Eldorado termomodernizacyjne?
13. Z myślą o przyszłości – BUDMA 2006
14. Katastrofy budowlane
15. Materiały hydroizolacyjne – folie i membrany z tworzyw sztucznych w konstrukcjach dachowych
16. Zarządzanie cyklami projektowania inwestycji budowlanych
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.