Archiwum

Inżynier Budownictwa, marzec 2007

Spis treści: 

1. Zmiany w przepisach prawnych i promocja wizerunku budowlanych
2. O spotkaniu Grupy B8 
3. Refleksje po chorzowsko-katowickiej katastrofie budowlanej
4. Legalizacja samowoli budowlanej
5. Najnowsze opublikowane: Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (01.01.07-15.02.07)
6. Czy zmiany prawne wpływają na uzyskane uprawnienia
7. Funkcja młodszego inspektora nadzoru budowlanego a praktyka zawodowa
8. Kwalifikacje do kontroli technicznej budynków
9. Potrzeba uregulowań prawnych w zakresie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
10. Zautomatyzowane i skuteczne systemy przeciwoblodzeniowe
11. Kalendarium (03.2007 r)
12. Dlaczego Optiroc Blok
13. Co architekt i inżynier budowlany z fizyki budowli wiedzieć powinni?
14. Construction Fairs
15.  Siplast Primer Szybki Grunt SBS, Papy Szybki Profil SBS
16. Certyfikaty energetyczne w regionie Górnej Austrii
17. Gdynia - ważne dzieło Drugiej Rzeczypospolitej
18. 20 lat Iniekcji Krystalicznej
19. Zacieki i pleśń skutki wadliwej izolacji wodochronnej
20. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych - częstość przeprowadzania
21. 60-lat PROCHEM S.A.
22. Szacowanie nieruchomości
23. Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji
24. Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych
25. Uprawnienia budowlane do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi. Poradnik
26. Kominowy zawrót głowy
27. Gdy zaprawa murarska traci przyczepność...
28. Montaż stropów zespolonych z betonu i blach profilowanych
29. Technologia uszczelniania spodu płyt fundamentowych Hydrostopem metodą posypki
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, kwiecień 2007

Spis treści: 

1. Zjazd Kujawsko-Pomorskiej PIIB
2. Zjazd Lubuskiej OIIB
3. Zjazd Pomorskiej OIIB
4. Zjazd Wielkopolskiej OIIB
5. Zjazd Łódzkiej PIIB
6. Zjazd Opolskiej OIIB
7. Zjazd Małopolskiej OIIB
8. Wydarzyło się w Izbie
9. Izba w piątą rocznicę powołania
10. Jaki jest stan prawny Polskich Norm opartych na Eurokodach?
11. Czy przewodniczący komisji odbioru technicznego musi mieć uprawnienia budowlane
12. Gwarancja i rękojmia w umowach budowlanych FIDIC
13. Niekonstytucyjne nowelizacje Prawa budowlanego
14. Najnowsze opublikowane: Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (14.02.07-15.03.07)
15. O kontrolach obiektów budowlanych w użytkowaniu
16. Kalendarium (04.2007 r.)
17. What Insulation?
18. Ceramiczne powierzchnie tarasów nadziemnych - wskazówki wykonawcze
19. Konstruowanie bezspoinowych, betonowych posadzek przemysłowych zbrojonych włóknami stalowymi Dramix
20. Pierwszy most żelazny na Wiśle w Warszawie
21. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
22. Konstrukcje metalowe Część I. Podstawy projektowania
23. Remonty budowli wodnych
24. Historia Techniki Polskiej
25. EPSTAL = jakość + bezpieczeństwo
26. Na dachu kościoła św. Katarzyny
27. Badania zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane-cz.I
28. Doskonalenie kwalifikacji inżynierów i techników budownictwa na Mazowszu
29. Ogrzewanie rur wodociągowych kablami grzejnymi
30. Symulacje w projektowaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
31. Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja
32. Wytwornice wody lodowej EMERSON NETWORK POWER
33. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - Konferencja w Szczyrku
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, styczeń 2007

Spis treści:

1. Na zakończenie roku
2. O Zjeździe Nadzwyczajnym i innych sprawach
3. Inżynier Budownictwa – znaki zapytania 
4. Spór o miejsce samorządu zawodowego w administracji publicznej, konferencja
5. 3 pytania o projektowanie, Praktyka zawodowa
6. Weryfikacja projektów – problem etyczny?   
7. III Generalne Zgromadzenie Europejskiej Rady Izb Inżynierskich
8. Polski inżynier w Europie
9. Dziesięć przykazań, dziadostwo i stopnie murzyństwa
10. Dużo do pokonania
11. Magnum Bonum – wywiad z Romanem Giedrojciem zastępcą Głównego Inspektora Pracy
12. Bezpieczeństwo pracy na budowach
13. Normalizacja i normy
14. Podatek dochodowy w firmie budowlanej, cz. II
15. Rozpoczęcie budowy
16. Ytong i Silka
17. Kalendarium
18. "Sportowy" keramzyt maxit
19. Winter Building Season
20. Nagroda ministra budownictwa
21. Kotły grzewcze – wczoraj i dziś, cz.I 
22. Przepisy przeciwpożarowe w projektowaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, cz. II
23. Wielki Mur Chiński
24. Fibrobeton - nie tylko do posadzek
25. Wpływ realizacji obiektów głeboko posadowionych na przemieszczenia podłoża gruntowego
26. CRAMO - 10 lat w Polsce
27. Nowe technologie asfaltowe w budownictwie drogowym
28. Znaczek Warmińsko-Mazurskiej OIIB
29. Literatura fachowa
30. Instytuty badawcze budownictwa
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, grudzień 2006

Spis treści:
1. Quo vadis? Czyli glosa na temat samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
2. Porozmawiajmy o etyce - wywiad z prof. Zbigniewem Grabowskim
3. Nagrody Ministra Budownictwa
4. Współpraca inżynierów Grupy Wyszehradzkiej
5. Najnowsze opublikowane Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (w okresie: 15 października do 15 listopada).
6.  Jak działa ułomne Prawo budowlane
7. Normy w Izbach czyli jak poszczególne Izby ułatwiają swoim członkom dostęp do norm
8. Problemy kierownika budowy, inżyniera kontraktu, inspektora
9. Podatek dochodowy w firmie budowlanej - cz. I
10. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
11. Kalendarium
12. Niezbędny składnik dokumentacji
13. Have a Good First Day At Work
14. Jak budowano Kanał Augustowski
15. Przepisy przeciwpożarowe w projektowaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych - cz. I
16. Oświetlenie dróg według normy europejskiej CEN/TR 13201-1 oraz EN 13201-2, - 3, - 4
17. Standaryzacja dokumentacji w budownictwie
18. Literatura fachowa
19. Wyburzanie jest sztuką
20. Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy cz. II
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, listopad 2006 r.

Spis treści:
1. Porozmawiajmy o etyce - wywiad z prof. Zbigniewem Grabowskim
2. Umowa współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych
3. Interpretacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne
4. Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych
5. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu
6. Na początku jest skarga
7. Postępowanie zawodowe i dyscyplinarne rzeczników odpowiedzialności zawodowej
8. 16 izb okręgowych – jedno spotkanie
9. O stosowaniu Polskich Norm – jest obowiązek czy go nie ma
10. Nasze biuletyny
11. Czy zawsze należy stosować zasadę redukcji wielkości powierzchni użytkowej pomieszczeń o obniżonej wysokości?
12. Interpretacja GUNB w sprawie zmiany decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
13. Koszty w procesie inwestycji budowlanej – c.d.
14. Pytania o VAT
15. Lepsze drogi – lepsze życie
16. Budownictwo w sektorze publicznym
17. Kalendarium
18. Wykonawca i aukcja elektroniczna
19. Co z tymi mieszkaniami?
20. BHP w budownictwie – realizacja ważnego projektu
21. Język angielski: Civil engineer
22. Kładka w Sromowcach Niżnych
23. Wieża Eiffla
24. Recykling materiałów z robót rozbiórkowych
25. Literatura fachowa
26. Ochrona dachów, rynien oraz otoczenia budynku przed śniegiem i lodem
27. Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy – cz. I
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, październik 2006 r.

Spis treści:
1. Prezydent Kaczorowski uhonorował polskich inżynierów
2. Warsztaty szkoleniowe komisji kwalifikacyjnych
3. Postępowania dyscyplinarne w PIIB
4. O roli techników w budownictwie
5. Trochę statystyki
6. GUS informuje
7. System kontroli wyrobów budowlanych
8. VAT w usługach budowlanych
9. Nie każde odstępstwo jest istotne
10. Rekomendacje Techniczne ITB
11. Dobra praktyka inżynierska w odniesieniu do wad
12. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
13. BHP na budowie – odpowiedzialność kierownika budowy
14. Przydrożne rowy odwadniające jako urządzenia wodne
15. Kalendarium
16. Język angielski: Writing CV
17. Kolej Transsyberyjska – wkład Polaków w jej budowę
18. Awarie i odnowa sieci kanalizacyjnych
19. Bezpieczny montaż rusztowania
20. Literatura fachowa
21. Dawniej była tam zajezdnia...
22. Krynica 2006
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, wrzesień 2006 r.

Spis treści:
1. Początek II kadencji PIIB - zadania
2. Wskazania znaków towarowych, pochodzenia, wytwórcy itp. w projekcie budowlanym
3. Wyzwanie dla projektantów Projektowanie konstrukcji betonowych na okres użytkowania
4. Szybko i profesjonalnie
5. Konieczne „sito" dopuszczające do zawodu
6. Szerokość drogi pożarowej
7. Podnoszenie poziomu terenu
8. Koszty w procesie inwestycji budowlanej - cz. II
9. Aprobaty techniczne ITB
10. Kalendarium
11. Angielski: Job interview
12. Rzymskie drogi i mosty
13. Elektrownie wiatrowe - wybrane aspekty budowy
14. Stal zbrojeniowa klasy „C" ze znakiem EPSTAL
15. Literatura fachowa
16. Kondensacja w nowym wymiarze
17. Zalety wykorzystania styropianu do ociepleń
18. Farma wiatrowa w Tymieniu
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, lipiec – sierpień 2006 r.

Spis treści
1. Stanowisko Konwentu Prezesów Zawodów Zaufania Publicznego
2. List do Prezesa Rady Ministrów
3. Rozpoczął się piąty rok funkcjonowania PIIB
4. Trudne rozmowy
5. Odpowiedź do artykułu „O nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”
6. Rzeczoznawstwo w Prawie budowlanym - cz. II
7. Merytoryczna dyskusja
8. Przyszłość w elektryce
9. Po wyborach w Izbie Projektowania Budowlanego
10. Akademickie Dni Budownictwa Sportowego
11. Rynek rzetelnych przedsiębiorców?
12. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
13. Błędy projektanta
14. O kłopotach z obliczaniem powierzchni użytkowej budynków
15. Problemy kierownika budowy
16. Rady dla uczciwych
17. Podstawa wyceny
18. Kalendarium
19. Jak powstał Kanał Sueski
20. Zapory, jazy, elektrownie wodne
21. Posadzki przemysłowe z fibrobetonu
22. Literatura fachowa
23. Upadek z wysokości
24. Nowoczesny most w Grodźcu
25. GEOLOGIA 2006
26. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych - cz. III
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, czerwiec 2006 r.

Spis treści
1. Skład osobowy władz PIIB
2. Sprawozdanie z działalności Krajowych Organów PIIB:
Sprawozdanie Krajowej Rady:
     Dokonania i pozycja PIIB w budownictwie w 2005 r. oraz w I kadencji (2002-2006)
     Współpraca z organami administracji państwowej - działalność legislacyjna
     Współpraca z krajowymi organizacjami i instytucjami
     Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami
    Raport z funkcjonowania umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB (Sprawozdanie za okres 1.01.2005–31.12.2005 r.) wg stanu na dzień 15.01.2006 r.
    Sprawozdanie finansowe PIIB z realizacji budżetu w 2005 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3. O nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
4. Nowy resort, nowy minister
5. Rzeczoznawstwo w Prawie budowlanym. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna – cz. I
6. Zmiany w zamówieniach publicznych – cz. III
7. Zarządzanie kosztami i doradztwo finansowe w procesie inwestycji budowlanej
8. Kalendarium
9. Rowy przydrożne a Prawo wodne
10. Zmiany w dyrektywie o wyrobach budowlanych
11. Literatura fachowa – recenzje
12. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych – cz. II
 
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, maj 2006 r.

Spis treści
1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa na arenie międzynarodowej.
2. Z posiedzenia Rady Krajowej PIIB
3. Międzynarodowa dyskusja o krajowych Aprobatach Technicznych
4. Europejski System Normalizacyjny. Działalność organizacji normalizacyjnych – CEN, CENELEC
5. Aby było pięknie.
6. Klasyfikacje ogniowe wyrobów budowlanych.
7. Zmiany w zamówieniach publicznych – cz. II.
8. Ocena energetyczna budynków – głos w dyskusji.
9. Umowy o roboty budowlane.
10. Kalendarium
11. W opinii Komisji
12. Przyłącza, czyli media.
13. Czysta woda dla Szczecina.
14. Technologia projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych – cz. I.
15. Literatura fachowa – recenzje
16. Błędy rozwiązań izolacji cieplnej w węzłach konstrukcyjnych i połączeniach przegród budynków mieszkalnych
17. Forum rzeczoznawców
18. Koniunktura w budownictwie w marcu 2006 roku
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.