Archiwum

Inżynier Budownictwa, czerwiec 2007

Spis treści: 

1. Skład osobowy organów PIIB
2. List Prezesa PIIB
3. Sprawozdanie Krajowej Rady. Dokonania i pozycja PIIB w 2006
4. Posiedzenia Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady w 2006
5. Komisja Prawno-Regulaminowa
6. Współpraca z organami administracji państwowej
7. Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi
8. Współpraca z uczelniami i instytutami naukowo-technicznymi
9. Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami
10. Ubezpieczenie OC członków Izby
11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu
12. Sprawozdanie finansowe i realizacja budżetu
13. Sprawozdanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
14. Sprawozdanie z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
15. Sprawozdanie z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
16. O statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
17. Wydarzyło się w Izbie
18. Sprawozdanie z przebiegu Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej OIIB
19. Nowelizacja rozporządzenia o budynkach i ich usytuowaniu.Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym
20. Koordynacja w realizacji inwestycji
21. Nagrody i wyróżnienia Ministra Budownictwa
22. Rzeczoznawstwo Budowlane
23. Weryfikacja projektów
24. Umowy FIDIC a prawo zamówień publicznych
25. Normalizacja i Normy
26. Kalendarium
27. Język Angielski: A sound roof
28. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch
29. Literatura fachowa: Odwodnienie Dróg
30. Literatura fachowa: Opakowania Transportowe. Poradnik
31. Literatura fachowa: Przepisy Techniczno-Budowlane. Uprawnienia dla Elektryków. Poradnik 2
32. Lekkie konstrukcje w Budownictwie – Rozwój, stan obecny
33. Najtrudniejszy odcinek drogowej trasy średnicowej, Katowice
34. Blachownice do dużych obciążeń TAC 1200. Realizacja mostu przez rzekę Bóbr
35. Wykonywanie izolacji poziomych w obiektach istniejących
36. Zasady stosowania konstrukcyjnego zbrojenia w murach
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, maj 2007

Spis treści: 

1. Zjazd Mazowieckiej OIIB
2. Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB
3. Zjazd Podkarpackiej OIIB
4. Zjazd Dolnośląskiej OIIB
5. Zjazd Świętokrzyskiej OIIB
6. Zjazd Podlaskiej OIIB
7. Zjazd Śląskiej OIIB
8. Zjazd Lubelskiej OIIB
9. Wydarzyło się w Izbie
10. Weryfikacja projektów
11. Czy na pewno o to chodziło?
12. Optymalizacja kosztów - zarządzanie kosztami i doradztwo finansowe w procesie inwestycji budowlanej
13. Najnowsze opublikowane: Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (15.03.07-15.04.07)
14. Modernizacja wind
15. Systemy ociepleń firmy maxit
16. Kalendarium (05.2007 r.)
17. Ceramic tiles
18. Najkrótsza historia cegły
19. Kształtowanie cen robót budowlanych przy zmienności cen czynników produkcji
20. Badania zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane,cz.II
21. Farby z efektem samooczyszczenia powłoki
22. Bezpieczeństwo użytkowania gazu
23. Czy przepisy zapewniają odpowiednią kontrolę stanu technicznego wielkich zapór
24. System monitorowania elementów konstrukcji
25. Ekoimpregnaty do kamieni naturalnych
26. Odpowiedni dobór termostatów i mat grzejnych w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego
27. Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych Puławy 2007
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, luty 2007

Spis treści:

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
2. KODEKS zasad etyki zawodowej członków PIIB
3. Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
4. W sprawie kwalifikacji wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne
5. Komunikat PIIB w sprawie interpretacji uprawnień budowlanych
6. O umowie z brytyjską organizacją inżynierów Institution of Civil Engineers (ICE) raz jeszcze
7. Inżynier budownictwa - biegłym sądowym
8. Co z tym Prawem budowlanym?
9. Nachylenie pochylni związanej z budynkiem
10. 3 pytania o projektowanie - uzupełnienie odpowiedzi
11. Podatkowe wątpliwości
12. Pociągający wdzięk obowiązującej Polskiej Normy
13. Najnowsze opublikowane PN i zmiany w normach z zakresu budownictwa (w okresie: 13.12-31.12.2006 r.)
14. Moc dziennika budowy
15. Kalendarium (02.2007 r)
16. BUDMA 2007
17. Język angielski: Occupational Health and Safety
18. Pierwsza latarnia morska
19. Kotły grzewcze - wczoraj i dziś - cz. II
20. Literatura fachowa: Statyka ustrojów palowych
21. Literatura fachowa: Zamówienia publiczne bez tajemnic. Poradnik praktyczny
22. Literatura fachowa: Prawo budowlane
23. Literatura fachowa: Rusztowania budowlane. Nowoczesne systemy rusztowań roboczych
24. Charakterystyka zabezpieczeń wodochronnych konstrukcji z betonu
25. Domieszki do betonu
26. maxit multi 290 - ta zaprawa wiele może 
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, marzec 2007

Spis treści: 

1. Zmiany w przepisach prawnych i promocja wizerunku budowlanych
2. O spotkaniu Grupy B8 
3. Refleksje po chorzowsko-katowickiej katastrofie budowlanej
4. Legalizacja samowoli budowlanej
5. Najnowsze opublikowane: Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (01.01.07-15.02.07)
6. Czy zmiany prawne wpływają na uzyskane uprawnienia
7. Funkcja młodszego inspektora nadzoru budowlanego a praktyka zawodowa
8. Kwalifikacje do kontroli technicznej budynków
9. Potrzeba uregulowań prawnych w zakresie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
10. Zautomatyzowane i skuteczne systemy przeciwoblodzeniowe
11. Kalendarium (03.2007 r)
12. Dlaczego Optiroc Blok
13. Co architekt i inżynier budowlany z fizyki budowli wiedzieć powinni?
14. Construction Fairs
15.  Siplast Primer Szybki Grunt SBS, Papy Szybki Profil SBS
16. Certyfikaty energetyczne w regionie Górnej Austrii
17. Gdynia - ważne dzieło Drugiej Rzeczypospolitej
18. 20 lat Iniekcji Krystalicznej
19. Zacieki i pleśń skutki wadliwej izolacji wodochronnej
20. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych - częstość przeprowadzania
21. 60-lat PROCHEM S.A.
22. Szacowanie nieruchomości
23. Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji
24. Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych
25. Uprawnienia budowlane do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi. Poradnik
26. Kominowy zawrót głowy
27. Gdy zaprawa murarska traci przyczepność...
28. Montaż stropów zespolonych z betonu i blach profilowanych
29. Technologia uszczelniania spodu płyt fundamentowych Hydrostopem metodą posypki
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, kwiecień 2007

Spis treści: 

1. Zjazd Kujawsko-Pomorskiej PIIB
2. Zjazd Lubuskiej OIIB
3. Zjazd Pomorskiej OIIB
4. Zjazd Wielkopolskiej OIIB
5. Zjazd Łódzkiej PIIB
6. Zjazd Opolskiej OIIB
7. Zjazd Małopolskiej OIIB
8. Wydarzyło się w Izbie
9. Izba w piątą rocznicę powołania
10. Jaki jest stan prawny Polskich Norm opartych na Eurokodach?
11. Czy przewodniczący komisji odbioru technicznego musi mieć uprawnienia budowlane
12. Gwarancja i rękojmia w umowach budowlanych FIDIC
13. Niekonstytucyjne nowelizacje Prawa budowlanego
14. Najnowsze opublikowane: Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (14.02.07-15.03.07)
15. O kontrolach obiektów budowlanych w użytkowaniu
16. Kalendarium (04.2007 r.)
17. What Insulation?
18. Ceramiczne powierzchnie tarasów nadziemnych - wskazówki wykonawcze
19. Konstruowanie bezspoinowych, betonowych posadzek przemysłowych zbrojonych włóknami stalowymi Dramix
20. Pierwszy most żelazny na Wiśle w Warszawie
21. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
22. Konstrukcje metalowe Część I. Podstawy projektowania
23. Remonty budowli wodnych
24. Historia Techniki Polskiej
25. EPSTAL = jakość + bezpieczeństwo
26. Na dachu kościoła św. Katarzyny
27. Badania zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane-cz.I
28. Doskonalenie kwalifikacji inżynierów i techników budownictwa na Mazowszu
29. Ogrzewanie rur wodociągowych kablami grzejnymi
30. Symulacje w projektowaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
31. Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja
32. Wytwornice wody lodowej EMERSON NETWORK POWER
33. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - Konferencja w Szczyrku
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, styczeń 2007

Spis treści:

1. Na zakończenie roku
2. O Zjeździe Nadzwyczajnym i innych sprawach
3. Inżynier Budownictwa – znaki zapytania 
4. Spór o miejsce samorządu zawodowego w administracji publicznej, konferencja
5. 3 pytania o projektowanie, Praktyka zawodowa
6. Weryfikacja projektów – problem etyczny?   
7. III Generalne Zgromadzenie Europejskiej Rady Izb Inżynierskich
8. Polski inżynier w Europie
9. Dziesięć przykazań, dziadostwo i stopnie murzyństwa
10. Dużo do pokonania
11. Magnum Bonum – wywiad z Romanem Giedrojciem zastępcą Głównego Inspektora Pracy
12. Bezpieczeństwo pracy na budowach
13. Normalizacja i normy
14. Podatek dochodowy w firmie budowlanej, cz. II
15. Rozpoczęcie budowy
16. Ytong i Silka
17. Kalendarium
18. "Sportowy" keramzyt maxit
19. Winter Building Season
20. Nagroda ministra budownictwa
21. Kotły grzewcze – wczoraj i dziś, cz.I 
22. Przepisy przeciwpożarowe w projektowaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, cz. II
23. Wielki Mur Chiński
24. Fibrobeton - nie tylko do posadzek
25. Wpływ realizacji obiektów głeboko posadowionych na przemieszczenia podłoża gruntowego
26. CRAMO - 10 lat w Polsce
27. Nowe technologie asfaltowe w budownictwie drogowym
28. Znaczek Warmińsko-Mazurskiej OIIB
29. Literatura fachowa
30. Instytuty badawcze budownictwa
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, grudzień 2006

Spis treści:
1. Quo vadis? Czyli glosa na temat samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
2. Porozmawiajmy o etyce - wywiad z prof. Zbigniewem Grabowskim
3. Nagrody Ministra Budownictwa
4. Współpraca inżynierów Grupy Wyszehradzkiej
5. Najnowsze opublikowane Polskie Normy i zmiany w normach z zakresu budownictwa (w okresie: 15 października do 15 listopada).
6.  Jak działa ułomne Prawo budowlane
7. Normy w Izbach czyli jak poszczególne Izby ułatwiają swoim członkom dostęp do norm
8. Problemy kierownika budowy, inżyniera kontraktu, inspektora
9. Podatek dochodowy w firmie budowlanej - cz. I
10. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
11. Kalendarium
12. Niezbędny składnik dokumentacji
13. Have a Good First Day At Work
14. Jak budowano Kanał Augustowski
15. Przepisy przeciwpożarowe w projektowaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych - cz. I
16. Oświetlenie dróg według normy europejskiej CEN/TR 13201-1 oraz EN 13201-2, - 3, - 4
17. Standaryzacja dokumentacji w budownictwie
18. Literatura fachowa
19. Wyburzanie jest sztuką
20. Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy cz. II
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, listopad 2006 r.

Spis treści:
1. Porozmawiajmy o etyce - wywiad z prof. Zbigniewem Grabowskim
2. Umowa współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych
3. Interpretacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne
4. Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych
5. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu
6. Na początku jest skarga
7. Postępowanie zawodowe i dyscyplinarne rzeczników odpowiedzialności zawodowej
8. 16 izb okręgowych – jedno spotkanie
9. O stosowaniu Polskich Norm – jest obowiązek czy go nie ma
10. Nasze biuletyny
11. Czy zawsze należy stosować zasadę redukcji wielkości powierzchni użytkowej pomieszczeń o obniżonej wysokości?
12. Interpretacja GUNB w sprawie zmiany decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
13. Koszty w procesie inwestycji budowlanej – c.d.
14. Pytania o VAT
15. Lepsze drogi – lepsze życie
16. Budownictwo w sektorze publicznym
17. Kalendarium
18. Wykonawca i aukcja elektroniczna
19. Co z tymi mieszkaniami?
20. BHP w budownictwie – realizacja ważnego projektu
21. Język angielski: Civil engineer
22. Kładka w Sromowcach Niżnych
23. Wieża Eiffla
24. Recykling materiałów z robót rozbiórkowych
25. Literatura fachowa
26. Ochrona dachów, rynien oraz otoczenia budynku przed śniegiem i lodem
27. Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy – cz. I
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, październik 2006 r.

Spis treści:
1. Prezydent Kaczorowski uhonorował polskich inżynierów
2. Warsztaty szkoleniowe komisji kwalifikacyjnych
3. Postępowania dyscyplinarne w PIIB
4. O roli techników w budownictwie
5. Trochę statystyki
6. GUS informuje
7. System kontroli wyrobów budowlanych
8. VAT w usługach budowlanych
9. Nie każde odstępstwo jest istotne
10. Rekomendacje Techniczne ITB
11. Dobra praktyka inżynierska w odniesieniu do wad
12. Koszty w procesie inwestycji budowlanej
13. BHP na budowie – odpowiedzialność kierownika budowy
14. Przydrożne rowy odwadniające jako urządzenia wodne
15. Kalendarium
16. Język angielski: Writing CV
17. Kolej Transsyberyjska – wkład Polaków w jej budowę
18. Awarie i odnowa sieci kanalizacyjnych
19. Bezpieczny montaż rusztowania
20. Literatura fachowa
21. Dawniej była tam zajezdnia...
22. Krynica 2006
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, wrzesień 2006 r.

Spis treści:
1. Początek II kadencji PIIB - zadania
2. Wskazania znaków towarowych, pochodzenia, wytwórcy itp. w projekcie budowlanym
3. Wyzwanie dla projektantów Projektowanie konstrukcji betonowych na okres użytkowania
4. Szybko i profesjonalnie
5. Konieczne „sito" dopuszczające do zawodu
6. Szerokość drogi pożarowej
7. Podnoszenie poziomu terenu
8. Koszty w procesie inwestycji budowlanej - cz. II
9. Aprobaty techniczne ITB
10. Kalendarium
11. Angielski: Job interview
12. Rzymskie drogi i mosty
13. Elektrownie wiatrowe - wybrane aspekty budowy
14. Stal zbrojeniowa klasy „C" ze znakiem EPSTAL
15. Literatura fachowa
16. Kondensacja w nowym wymiarze
17. Zalety wykorzystania styropianu do ociepleń
18. Farma wiatrowa w Tymieniu
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.