Archiwum

Inżynier Budownictwa, maj 2008

Spis treści:

1. Wydarzyło się w Izbie, Podkomisje sejmowe w PII B
2. Zjazdy Okręgowych Izb Inżynier ów Budownictwa
3. Samodzielne funkcje techniczne a ubezpieczenia OC
4. Prawa aut orskie do projektu w stosunkach między małżonkami
5. Materiały budowlane w zasięgu ręki
6. Listy do redakcji
7. Odwołania i protesty w zamówieniach publicznych
8. Kalendarium
9. Ceny w budownictwie ogólnym
10. Państwowa Inspekcja Pracy na UEFA EURO 2012
11. Normalizacja i normy
12. Język angielski: Waterproofing
13. Beton architektoniczny – praktyczne uwagi – cz. I
14. Naprawy stropów ACKERMANA
15. Literatura fachowa
16. Kleje gipsowe w budownictwie
17. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
18. Co wiemy o budowie Wielkiej Piramidy
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, kwiecień 2008

Spis treści: 

1. Zjazdy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa
2. Wydarzyło się w Izbie
3. Rozmowa z prof. Zbigniewem Grabowskim - prezesem Krajowej Rady PIIB
4. Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków
5. Viribus Unitis, rozmowa z Krystyną Korniak-Figa
6. Jak kwalifikować do uprawnień praktykę odbywaną u zarządcy drogi publicznej?
8. Praktyka zawodowa w organach Administracji Rządowej albo jenostek Samorządu Terytorialnego
9. Listy do redakcji
10. Bliżej europejskich standardów
11. B-8
12. Warsztaty pracy projektanta konstrukcji
13. Ceny w robotach drogowych
14. Bezpieczeństwo środków publicznych
15. Normalizacja i Normy
16. Kalendarium
17. J.Angielski: glued-laminated timber
18. Scoring, czyli ocena wiarygodności kredytowej
19. Mała energetyka wodna
20. Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska
21. Jakie fugi
22. Literatura Fachowa
23. Ochrona transformatorów - Cz. II
24. Znak jakości - dobry beton
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, marzec 2008

Spis treści: 

1. Wydarzyło się w Izbie
2. Aby Komisja była skuteczna - rozmowa ze Zbigniewem Rynasiewiczem, przewodniczącym Komisji Infrastruktury
3. B-8
4. Umowa o współpracy między PIIB oraz CIOB
5. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
6. Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
8. Sam sprawdź zakres swoich uprawnień
9. Kierownik budowy - formalność czy odpowiedzialność?
10. Sto dni Ministerstwa Infrastruktury
11. Listy do redakcji
12. Zmiany w umowach ryczałtowych
13. Kalendarium
14. Odwołania od decyzji po kontroli na budowie
15. Ceny sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych
16. Normalizacja i normy
17. Jubileusz 40-lecia SITPMB
18. Złoty Inżynier
19. Przesławny transport obelisku
20. Literatura fachowa
21. Ochrona trasnformatorów - Cz. I
22. Obwałowania przeciwpowodziowe - Cz. II
23. Problemy trwałości żelbetowych komór fermentacyjnych
24. AQUAEDUCTUS 2008
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, luty 2008

Spis treści: 

1. Wydarzyło się w Izbie
2. Jak działa i co planuje KKK
3. O praktykach zawodowych i wymaganym wykształceniu
4. Bez sporządzania projektów
5. 80 lat samodzielnych funkcji technicznych w Polskim Budownictwie
6. Dyskusja o sprawdzaniu projektów
8. Prawa autorskie do projektów a postępowanie konkursowe
9. Uprawnienia budowlane w zamówieniach publicznych
10. Ceny wewnętrznych instalacji sanitarnych
11. Kalendarium
12. Kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych. Wyrok TK
13. Fakty i plany
14. Obwałowania przeciwpowodziowe - cz. I
15. Normalizacja i normy
16. Doskonalenie i uznawanie kwalifikacji kadr w UE
17. Język Angielski: Roads
18. Międzynarodowa wystawa przemysłowa 1851
19. Literatura fachowa:
- Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
- Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
- Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy
20. Praktyka izolacyjności akustycznej okien
21. Błędy w wykonywaniu izolacji poziomych wtórnych
22. Niekontrolowana zmiana kierunku padania wyburzanych kominów
23. Montaż mostu przez Wisłę w Płocku
24. Nowoczesne elektronarzędzia
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, styczeń 2008

Spis treści: 

1. Komisja Infrastruktury Sejmu VI kadencji
2. Nominacje w Ministerstwie Infrastruktury
3. Wydarzyło się w Izbie
4. Inżynierowie budownictwa w Europie
5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC
6. Komentarz do rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych
8. Prace projektowe w budownictwie a prawo autorskie
9. Uwarunkowania prawne rozwoju infrastruktury drogowej
10. Kalendarium
11. Normalizacja i normy
12. Zmiany cen w budownictwie
13. Klasyfikacja gruntów wg normy EN-PN ISO
14. Czy beton jest wyrobem?
15. J.Angielski: External plasters
16. Krótka historia betonu
17. Literatura fachowa:
- Mosty. Trzy tysiące lat zmagań z naturą
- Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania
- INTERSOFT-INTE LLICAD. Podręcznik użytkownika. Praca zbiorowa.
18. Kruszywa
19. Estakady jak nowe
20. Mechanizacja napraw głównych dróg szynowych
21. Ludzie nie mogą bać się myśleć
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, grudzień 2007

Spis treści: 

1. Wydarzyło się w Izbie
2. B-8
3. Forum budowlane
4. Dozwolony użytek publiczny z twórczych projektów
5. Bezpieczna termomodernizacja
6. Listy do redakcji:
- Czy legalizacja jest konieczna
- Problemy młodego absolwenta
8. Wnioski z konferencji "Awarie Budowlane 2007"
9. Spawalnictwo w budownictwie
10. Klasyfikacja gruntów według NORMY PN-EN ISO (cz. I artykułu)
11. Normalizacja i normy
12. Ceny w budownictwie - wprowadzenie
13. Kalendarium
14. J.Angielski - Happy Christmas!
15. Arcydzieło inżynierii budowlanej - most w Tczewie
16. Iluminacja dużych obiektów
17. Wentylacja hybrydowa - przegląd rozwiązań
18. Czy będzie (bezpieczne) Euro 2012?
19. Operacja Żuraw
20. Literatura fachowa
21. Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym
22. Wyburzanie obiektów budowlanych przy użyciu materiałów wybuchowych
23. Rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, listopad 2007

Spis treści: 

1. Deklaracja Krajów Grupy Wyszehradzkiej
2. Wydarzyło się w Izbie
3. W święto Ludzi Budownictwa
4. Koordynacja międzybranżowa projektów
5. Legalizacja samowoli budowlanych - Kolejne Istotne Zmiany
6. Listy do redakcji:
- Stanowiska postojowe dla samochodów na działce budowlanej
- Odstępstwa od projektu
Odpowiedzi – Anna Macińska
8. Ponowne wykorzystanie tego samego projektu przez inwestora
9. Z widokiem na morze
10. Nagrody dla konstrukcji stalowych
11. Przepisy regulujące budowę ogrodzeń
12. Korekta systemu kontroli procesu budowlanego - propozycja
13. Normalizacja i Normy
14. J.Angielski - Silicates
15. Kalendarium
16. Za budowę odpowiada kierownik
17. Literatura Fachowa:
18. Magazynowanie oleju opałowego
19. Zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie linii elektroenerge-tycznych wysokiego napięcia
20. Dlaczego opóźnia się otwarcie Terminalu 2 na Okęciu
21. Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na awarię kamienicy
22. Kolej Transandyjska Ernesta Malinowskiego
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, październik 2007

Spis treści: 

1. Prezesi samorządów zawodowych pytają o przyszłość Polski
2. Wydarzyło się w Izbie
3. Sukcesja z uprawnieniami
4. Zmiany w GUNB
5. Status projektu budowlanego jako utworu w procedurze administracyjnej
6. Klasyfikacja zagrożeń obiektu budowlanego będącego na granicy stanu awaryjnego i katastrofy budowlanej – cz. III
7. Sprawdzanie projektów i opracowań projektowych
8. Listy do redakcji
9. Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego a bezpieczeństwo obiektów budowlanych
10. Normalizacja i normy
11. Modernizacja roku
12. Kalendarium
13. Język angielski: Follow the Standards
14. Zastosowanie blachy cynkowo-tytanowej
15. Forum Budownictwa Pasywnego
16. Kanał Panamski – skandale i inżynieria
17. Nowoczesne Przejazdy
18. Dokumentacja montażu i eksploatacji rusztowań
19. Forum rusztowaniowe
20. Zagrożenia i ochrona budynków na obszarach podtopionych i zalewowych - cz. II
21. Koszty dzierżawy szalunków
22. Suchą stopą z Europy do Afryki
23. Literatura Fachowa: Konstrukcje Żelbetowe - Według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2
24. Literatura Fachowa: Kształtowniki gięte. Poradnik Projektanta
25. Literatura Fachowa: Podwieszony most przez Wisłę w Płocku
26. Efektywna grubość izolacji termicznej - metody oceny
27. Beton (nie)zwykły
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, wrzesień 2007

Spis treści: 
1. Wydarzyło się w Izbie
2. Konieczne zmiany
3. Stanowisko Grupy B-8 w sprawie poselskich propozycji zmian w ustawach budowlanych
4. Człowiek i gaz
5. Umowa o prace projektowe a prawa autorskie do projektu
6. Klasyfikacja zagrożeń obiektu budowlanego będącego na granicy stanu awaryjnego i katastrofy budowlanej - cz. II
7. Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego
8. Posiedzenie grupy B-8
9. Normalizacja i Normy: Polskie Normy oraz poprawka do normy z zakresu budownictwa (w okresie: 16 czerwca do 15 lipca 2007 r.)
10. Kalendarium
11. Język Angielski: Famous Bridges
12. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - cz. II
13. Literatura Fachowa: Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych, zabytkowych konstrukcji ceglanych
14. Literatura Fachowa: Osuszanie murów i renowacja piwnic
15. Literatura Fachowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów
16. Zagrożenia i ochrona budynków na obszarach podtopionych i zalewowych - cz. I
17. Lekkie konstrukcje w budownictwie – zasady projektowania, tendencje, zalety i słabe strony - cz. II
18. Przewrót Bessemerowski
19. Nowe wymagania dotyczące śrub w konstrukcjach stalowych
20. Słowo o izolacji akustycznej okien
21. Wodne ogrzewanie podłogowe
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier Budownictwa, lipiec/sierpień 2007

Spis treści: 

1. Skład osobowy organów PIIB
2. Wydarzyło się w Izbie
3. Uwagi do projektu ustawy – Prawo budowlane opracowane przez komisję prawno-regulaminową PIIB
4. Współpraca PIIB z organizacjami inżynierów Brytyjskich
5. PIIB dziś i jutro – raport wraz z komentarzem
6. Koniec kryzysu w budownictwie - Wywiad z Wiktorem Piwkowskim
7. Relacje między projektantami wspólnie tworzącymi projekt w kontekście regulacji prawa autorskiego
8. Listy do redakcji - Dyskusja na temat dobrowolności stosowania Polskich Norm
9. Listy do redakcji - List Janusza Witanowskiego i odpowiedź Witolda Ciołka
10. Listy do redakcji - Oprzeć budownictwo na rzetelnej wiedzy – list Andrzeja Arkuszyńskiego
11. Klasyfikacja zagrożenia obiektu budowlanego będącego na granicy stanu awaryjnego I katastrofy Budowlanej – cz. I
12. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno - budowlanym – cz. I
13. Kalendarium
14. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa
15. Normalizacja i normy
16. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
17. Język angielski: Business Trip
18. Mosty Rudolfa Modrzejewskiego
19. Literatura fachowa: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji.
20. Literatura fachowa: Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
21. Literatura fachowa: Konstrukcje metalowe. Część II
22. Literatura fachowa: Terminologia w działalności Inwestycyjno-Budowlanej
23. Geosyntetyki w budowie dróg. Zasady stosowania geosyntetyków o n-tym kierunku wzmocnienia
24. Obwodnica Augustowa: ludzie czy przyroda?
25. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym
26. Lekkie konstrukcje w budownictwie – zasady projektowania, tendencje, zalety i słabe strony – cz. I
27. Awarie 2007
28. Normy dotyczące betonowych posadzek przemysłowych zbrojonych siatkami stalowymi lub włóknami stalowymi
29. Renowacja plaży
30. Inżynieria 2007 – technologie bezwykopowe i geoinŻynieria
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.