Archiwum

Inżynier budownictwa, kwiecień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Minister odpowiedział na uwagi PIIB odnośnie ustawy Prawo budowlane
 2. Nadawanie uprawnień budowlanych po zmianie przepisów
 3. Reprezentacja Federacji BTP z Epinal w Gnieźnie
 4. Nowe technologie w budownictwie
 5. Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi
 6. XXXV WPPK 2020
 7. Budowanie w czasach SARS-CoV-2 a siła wyższa
 8. Procedura zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 9. Granice odpowiedzialności cywilnej inspektora nadzoru inwestorskiego za wady obiektu
 10. Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce
 11. Kalendarium
 12. Cyfryzacja w branży budowlanej
 13. Po co są zespoły ds. koordynacji uzbrojenia terenu?
 14. Ścianka działowa między kabiną prysznicową a pralką - komentarz
 15. Wypadek przy pracy - i co dalej?
 16. Iniekcja Krystaliczna® a termomodernizacja budynków
 17. Wełna mineralna i jej odporność na wodę
 18. Urok zabytku i nowoczesność dworca w Białymstoku
 19. A sample agreement for finishing works - part 1
 20. Wykorzystanie BIM przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych
 21. Rok 2020 rokiem podejścia 3S w budownictwie
 22. 72 Stale wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach budowlanych
 23. Seminarium Geotechnika dla inżynierów
 24. Stropy masywne w starym budownictwie. Uszkodzenia i naprawy
 25. Nieużyteczne fragmenty powierzchni w obliczeniach wskaźników powierzchniowych budynku
 26. BIM w GDDKiA
 27. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, marzec 2020


 

Spis treści:
 

 1. Krajowa Rada PIIB obradowała w Poznaniu
 2. I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
 3. Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future
 4. Dzień Inżyniera na Budmie
 5. Posiedzenie KKR i OKR
 6. Problemy kierownika budowy a niestosowanie Prawa budowlanego
 7. Przenoszenie praw autorskich przez projektantów
 8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC a prowadzenie działalności gospodarczej
 9. Rzeczoznawca budowlany a biegły sądowy
 10. Kalendarium
 11. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – podstawy prawne
 12. Normalizacja i normy
 13. Interiors finishing
 14. Kontrola uszczelnień budowli hydrotechnicznych
 15. Dachy zielone balastowe
 16. Krystalizująca domieszka czy mata penetrująca HYDROSTOP?
 17. Hydroizloacja budynku posadowionego na skarpie. Cz. II – Posadowienie na płycie fundamentowej lub ławach
 18. Zieleń w miastach na nowo
 19. Nowoczesne nadproża
 20. Energooszczędne rozwiązania w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych – cz. II
 21. Deskowania na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
 22. Piaski do zapraw klejących – cz. II
 23. Platformy ratunkowe
 24. Rynek obiektów sportowych
 25. Kompatybilność domieszek do betonu z cementem i różnych domieszek między sobą
 26. Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – cz. II
 27. Dźwigi w Rotundzie PKO BP
 28. Biała wanna przy wsparciu SCHOMBURG-Polska
 29. Silne zarysowanie płyty fundamentowej w wielopoziomowym garażu podziemnym – cz. II
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, luty 2020


 

Spis treści:
 

 1. Uprawnienia budowlane uzyskało 3027 osób
 2. Wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB
 3. Pożegnanie zasłużonych dla PIIB
 4. Projekt budowlany w świetle planowanej nowelizacji Prawa budowlanego
 5. Odpowiedzialność kierownika budowy za stan rusztowań
 6. Ścianka działowa między kabiną prysznicową a pralką
 7. PIIB na targach BUDMA 2020
 8. Kalendarium
 9. Normalizacja i normy
 10. Na kłopoty... Multikalkulator Leca®
 11. Numbers and calculations
 12. Oddymianie klatek schodowych
 13. Ogrzewanie podłogowe. Typy konstrukcji, wybrane wymagania i właściwości – cz. II
 14. Stara szkoła, nowa akustyka – sposoby rozwiązania problemów z akustyką
 15. Taras na raz. Plus S2 Hydro Klej wysokoodkształcalny C2TES2 z funkcją hydroizolacji
 16. Hydroizolacja fundamentów budynku posadowionego na skarpie. Cz. I – Posadowienie na ławach schodkowych
 17. INIEKCJA KRYSTALICZNA® a skuteczność techniczna izolacji przeciwwilgociowej
 18. Zalety wdrożenia programu do rozliczenia wynajmu sprzętu, np. rusztowań, deskowań
 19. Stropy panelowe
 20. Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – cz. I
 21. Monitoring konstrukcji dachów płaskich – wytyczne
 22. Tynki – wykonywanie i pielęgnacja
 23. Piaski do zapraw klejących – cz. I
 24. Energooszczędne rozwiązania w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych – cz. I
 25. Instalacje elektryczne – projektowanie uniwersalne
 26. Izolacje krystalizujące – rodzaje
 27. Silne zarysowanie płyty fundamentowej – cz. I
 28. Rurociąg do naprawy
 29. Niskoemisyjne Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, styczeń 2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Nowa siedziba PIIB
 3. Szkolenie medialne w PIIB
 4. Andrzej Barczyński z PIIB w Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
 5. Split payment w budowlance
 6. Kontrole budowy
 7. Pomoc prawna dla inżyniera budownictwa
 8. Egzekwowanie opóźnionych płatności przez wykonawcę inwestycji
 9. Targi BUDMA – 1000 wystawców z ponad 30 krajów
 10. Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN
 11. Kalendarium
 12. Gala Kreator Budownictwa Roku 2019
 13. Basic actions on the construction site
 14. Europejskie dokumenty oceny (EAD) dla ETICS bez tajemnic
 15. Komputerowe wspomaganie projektowania stropów gęstożebrowych – MES – na przykładzie stropu Teriva
 16. Geotechniczne aspekty związane z modernizacją nasypów kolejowych
 17. Stara szkoła, nowa akustyka – problem akustyki w szkołach
 18. Ogrzewanie podłogowe. Typy konstrukcji, wybrane wymagania i właściwości – cz. I
 19. Zakres stosowania tynków
 20. Spękania termiczne nawierzchni bitumicznych
 21. Zarządzanie infrastrukturą na przykładzie słupów linii elektroenergetycznej
 22. CLT – materiał spełniający oczekiwania – projektowanie i technologia
 23. Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych – cz. II
 24. Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
 25. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 26. Biurowiec Bałtyk w Poznaniu. XII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”
 27. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, grudzień 2019

Spis treści:
 1. Obradowało Prezydium KR PIIB
 2. Narada rzeczników i sędziów z inspektorami nadzoru budowlanego
 3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny w 2018 r. rozpatrzył 26 spraw
 4. Kodeks etyki zawodowej jako sposób oddziaływania na postawę inżyniera
 5. Bezpieczny kierownik budowy
 6. Inżynierowie i technicy na wystawie w Bydgoszczy
 7. Jeszcze o zmianach w Prawie budowlanym w 2019 r.
 8. Zabytki nieruchome – szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych
 9. Niektóre wady i błędy w budowie domów jednorodzinnych
 10. Urządzenia melioracji wodnych
 11. Kalendarium
 12. Normalizacja i normy
 13. Winter on a construction site
 14. Na ratunek Wiśle po awarii OŚ „Czajka”
 15. Kontrola zagęszczenia gruntów lekką płytą dynamiczną. Badanie czy fikcja
 16. Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych – cz. I
 17. Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną w Wodociągach Puławskich
 18. Prace elewacyjne. Roboty zanikające i ulegające zakryciu
 19. Bramy – rodzaje, budowa, użytkowanie, normy
 20. Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych – cz. II
 21. Planowanie i projektowanie stacji bazowych
 22. Wyburzenie chłodni kominowych
 23. Odzysk energii z osadów ściekowych – cz. II
 24. Wiatry, dachy i pokrycia dachowe – cz. II
 25. Podstawowe zasady punktowej detekcji (pomiaru) gazów toksycznych i wybuchowych
 26. Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – cz. II
 27. Konkurs „W obiektywie inżyniera”
 28. Tajemnice muru Inków nadal niewyjaśnione
 29. W biuletynach izbowych...
   
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, listopad 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Narada szkoleniowa KKR i OKR PIIB
 3. Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej
 4. O etyce i odpowiedzialności zawodowej inżyniera
 5. Rolą samorządu zawodowego jest budowanie profesjonalizmu – wywiad z Agnieszką Jońcą
 6. O podnoszeniu kwalifikacji przez członków PIIB
 7. Obchody Dnia Budowlanych
 8. Usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych
 9. Co obejmuje kalkulacja kosztorysowa?
 10. Rola inwentaryzacji przy przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych
 11. Frapol nZEB – odpowiedź na zmiany w budownictwie energooszczędnym
 12. Wątpliwości dotyczące pozwolenia na budowę
 13. Kalendarium
 14. 85-lecie PZITB
 15. First aid on site
 16. Modernizacja zabytkowych szpitali
 17. Systemy techniczne istotne dla efektywności energetycznej budynków
 18. Remont schodów żelbetowych
 19. Rewitalizacja mostów kolejowych
 20. Zabezpieczenie ppoż. poddaszy użytkowych w budownictwie jednorodzinnym w świetle przepisów krajowych
 21. Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych – cz. I
 22. Projektowanie i dobór systemów drenowania
 23. Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia – cz. I
 24. Wiatry, dachy i pokrycia dachowe – cz. I
 25. Żyletka termiczna. Newralgiczne punkty strat ciepła w ustroju konstrukcji balkonu systemu OWT-67
 26. Własności akustyczne podłóg w budynkach mieszkalnych
 27. Kamień – materiał stosowany nie tylko w budownictwie drogowym
 28. Odzysk energii z osadów ściekowych – cz. I
 29. Tynki – pojęcia podstawowe i podział
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, październik 2019


 

Spis treści:
 

 1. Pierwsze posiedzenie KR PIIB w nowej siedzibie
 2. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe KKK i OKK
 3. Obchody Dnia Budowlanych
 4. Opolscy inżynierowie korzystają z funduszy Unii Europejskiej
 5. Kto decyduje – kierownik budowy czy inżynier kontraktu?
 6. Nasłonecznienie budynków zgodnie z Prawem budowlanym
 7. Jakie rondo dwupasowe?
 8. Co zawiera instalacja alarmowa i domofonowa?
 9. Kalendarium
 10. Nowa generacja Eurokodu 7. Nadchodzące zmiany w projektowaniu konstrukcji geotechnicznych
 11. Normalizacja i normy
 12. Making appointments on the phone
 13. Metodyka BIM dla infrastruktury kolejowej
 14. Ściany trójwarstwowe w budynkach wielkopłytowych
 15. Pozorna dostępność
 16. Zarabiaj łatwo i szybko dzięki mobilnej betoniarni
 17. O bezpieczeństwie pożarowym, innowacyjnych tworzywach i ochronie środowiska – rozmowa z Quentinem de Hultsem
 18. Zapotrzebowanie na renowację istniejących zakładów oczyszczania ścieków
 19. Ocena zgodności systemów przytwierdzeń szyn
 20. Akustyka na przykładzie inwestycji Centrum Praskie Koneser
 21. Wilgotność powietrza wewnętrznego w obiektach biurowych
 22. Okapy – dwa główne problemy – cz. II
 23. Roboty ulegające zakryciu i zanikające
 24. Wymiana dźwigu przy zbiorniku retencyjnym popiołów
 25. Hale pneumatyczne i hale z obudową pneumatyczną
 26. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, wrzesień 2019


 

Spis treści:
 

 1. Pożegnanie prof. Zbigniewa Grabowskiego
 2. Obradowało Prezydium KR PIIB
 3. Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna inżyniera budownictwa
 4. Wręczenie uprawnień budowlanych
 5. Fachowiec pod napięciem – rozmowa ze Zbigniewem Wiegnerem
 6. Inżynier kontraktu – instrukcja obsługi
 7. Orzeczenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
 8. Odpowiedzialność cywilna inspektora nadzoru inwestorskiego
 9. Trzy pytania o węzły cieplne
 10. Piękny widok i dobra izolacja cieplna, czyli jak dobrze dobrać drzwi przesuwne
 11. Normalizacja i normy
 12. Kalendarium
 13. Konstrukcje stalowe hal wielkopowierzchniowych
 14. Katastrofy i awarie mostów spowodowane korozją cięgien
 15. Wózki CVS firmy ULMA – uniwersalne rozwiązanie do budowy mostów metodą nawisową
 16. Zarządzanie wodami opadowo­-drenażowymi w dużym zakładzie przemysłowym
 17. Innowacyjne przepompownie o szerokim spectrum zastosowania
 18. Instalacje sanitarne w budynkach publicznych
 19. Zabezpieczenie ppoż. poddaszy użytkowych w budownictwie jednorodzinnym w świetle przepisów krajowych
 20. Waste management
 21. Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS
 22. FORMTEX® – syntetyk do wykonywania deskowań selektywnie przepuszczalnych
 23. Geowłókniny czy geotkaniny?
 24. INIEKCJA KRYSTALICZNA®. Jak postępować po wykonaniu iniekcyjnej izolacji przeciwwilgociowej?
 25. Wpływ zmian klimatu na infrastrukturę budowlaną
 26. Okapy – dwa główne problemy – cz. I
 27. Wytwarzanie odpadów na budowach geotechnicznych
 28. Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 29. Nowa siedziba Podkarpackiej OIIB
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, lipiec/sierpień 2019


 

Spis treści:
 

 1. XVIII Zjazd Sprawozdawczy PIIB
 2. Posiedzenie KKR PIIB oraz narada szkoleniowa KKR i przewodniczących OKR
 3. XXXIII sesja egzaminacyjna
 4. Konieczne nowe ramy budowlanej polityki europejskiej
 5. Warsztaty szkoleniowe w Wiśle
 6. Nowa kadencja Komitetu ds. Certyfikacji ITB
 7. Rynkowa wartość inżyniera
 8. Wypadek przy pracy na budowie – możliwe roszczenia
 9. Czy procedowane przepisy planistyczne utrudnią modernizację istniejącej infrastruktury i realizację programu Czyste Powietrze?
 10. Zmiany w prawie budowlanym 2019
 11. Gwarancja zapłaty za wykonanie robót budowlanych
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. (Nie)legalny beton towarowy
 15. Hot weather on site
 16. Płyta konstrukcyjna z betonu zbrojonego włóknami stalowymi Dramix®
 17. Nowe oblicze BIM. Wywiad z Anną Jasińską
 18. Kotwy – kiedy wklejane, kiedy mechaniczne
 19. Interoperacyjność. BIM w prawie zamówień publicznych – cz. II
 20. Zastosowania pianobetonu przy budowie dróg
 21. Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 22. Nawierzchnie jednowarstwowe – wbudowywanie mieszanki SMA 16 JENA
 23. Dlaczego jakość montażu okien jest najważniejsza – cz. II
 24. Przyszłość CLT w budownictwie
 25. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w technologii biernej
 26. Układanie kostki brukowej na pochyłości
 27. Jubileusz 100-lecia PZITS
 28. Jak zmiany klimatu wpływają na budynki i ich otoczenie?
 29. Wodooszczędność w instalacjach wewnętrznych – cz. II
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, czerwiec 2019


 

Spis treści:
 

 1. Sprawozdania z działalności organów PIIB (skróty)
 2. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce
 3. Obradowało Prezydium KR PIIB
 4. Zjazdy okręgowych izb
 5. BIM w małych firmach
 6. Kalendarium
 7. Pozycja zamawiających na rynku, kosztorysy inwestorskie. Koniunktura w budownictwie w 2018 r. - cz. III
 8. Wymagania dotyczące stopni terenowych
 9. Hałas a wybór okna
 10. Measurements and quantities
 11. Home lnclusive 2.0
 12. Dlaczego jakość montażu okien jest najważniejsza? - cz. I
 13. XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 14. Ciepła Belka Montażowa - optymalny system montażu okien w warstwie ocieplenia
 15. Hotel The Bridge we Wrocławiu - akustyka stropów
 16. Antypoślizgowość posadzek przemysłowych
 17. Dobór posadzek w kontekście antypoślizgowości okładzin żywicznych
 18. Beton asfaltowy (BA) modyfikowany gumą
 19. Wodooszczędność w instalacjach wewnętrznych - cz. I
 20. Izolacyjność akustyczna ścian i podłóg w siłowniach lub fitness klubach
 21. INIEKCJA KRYSTALICZNA® - pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa
 22. Drenaże i urządzenia wodno-melioracyjne
 23. Akrylit SX Aero - technologia przyszłości w kategorii farb fasadowych
 24. Celowość i możliwości naprawy złączy w budynkach wielkopłytowych - cz. II
 25. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.