Apel PIIB o utworzenie ministerstwa budownictwa

24.11.2023

Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie nowego ministerstwa odpowiedzialnego za sektor polskiego budownictwa.

 

Budownictwo, będące jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki, w 2021 r. zostało włączone do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co spowodowało marginalizację tego sektora. Dodatkowo niektóre kluczowe przepisy powstają w innych resortach odpowiedzialnych m.in. za środowisko, cyfryzację czy infrastrukturę. W ostatnich latach doprowadziło to do chaosu legislacyjnego oraz prawnego. Nie sprzyjał temu także sposób procedowania zmian legislacyjnych w parlamencie. PIIB wielokrotnie alarmowała również, że obecny kształt administracyjny utrudnia, a często nawet uniemożliwia przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych, które nawet jeśli były prowadzone, to nie zapewniały odpowiedniego czasu na zapoznanie się z niekiedy kluczowymi dla sektora zmianami oraz ustosunkowanie się do nich.

 

Fot. © dinastya – stock.adobe.com

 

Jako reprezentanci 120-tysięcznego środowiska napędzającego polską branżę budowlaną PIIB apeluje o pilne naprawienie tej sytuacji poprzez utworzenie oddzielnego ministerstwa budownictwa, które byłoby kluczowym wsparciem dla branży w obliczu nadchodzących wyzwań. Sektor budownictwa jako jeden z najmniej zdigitalizowanych stoi przed koniecznością głębokiej cyfryzacji obejmującej wiele obszarów działania i podmiotów, czyli przedstawicieli branży, administrację samorządową oraz samych obywateli. Trzeba także zmierzyć się z pogłębiającym się kryzysem mieszkaniowym, jaki w ostatnim czasie dotknął Polaków i z którego może pomóc wyjść tylko stabilny oraz silny sektor budownictwa. Ogromnym wyzwaniem, ale także szansą stojącą przed polskimi firmami będzie ich udział w odbudowie Ukrainy. Członkowie PIIB są przekonani, że do realizacji tych zadań potrzebne jest oddzielne ministerstwo.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa pragnie przypomnieć, że sektor budownictwa odpowiada za 1/5 polskiego PKB i realizację zadań strategicznych z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski z obszarów energetyki, mieszkalnictwa, infrastruktury, w tym budowę dróg, mostów oraz obiektów użytkowych.
Władze PIIB deklarują pełną gotowość do współpracy oraz zapewniają wsparcie całego sektora przy tworzeniu tak niezwykle potrzebnego i wyczekiwanego ministerstwa budownictwa.

 

Przeczytaj też:

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB

Spotkanie Grupy V4 w Bratysławie

77. Walne Zgromadzenie ECCE w Wilnie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in