26. Konferencja Naukowo-Techniczna „Waloryzacja – możliwości, problemy, przykłady”

09.11.2023

11–13 października 2023 r. odbyła się 26. konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku, której organizatorem był SEKOCENBUD Sp. z o.o., wydawca informacji cenowych.

 

W ostatnich 2 latach nastąpił nadzwyczajny i nieprzewidywalny wzrost kosztów budowy inwestycji. Waloryzacja wynagrodzeń kontraktowych stała się jednym z najważniejszych problemów branży budowlanej. Temat konferencji był zatem oczywisty: „Waloryzacja – możliwości, problemy, przykłady”.

Podczas dwóch dni obrad prelegenci w swoich wystąpieniach opisywali podstawy i możliwości prawne przeprowadzenia waloryzacji, klauzule waloryzacyjne rekomendowane przez organy ustawodawcze, a także stosowane w praktyce przez zamawiających publicznych oraz wiodące na polskim rynku firmy budowlane. Prawnicy Małgorzata Rogowicz-Angierman (Vintage Consulting), Maria Łabno i Andrzej Sokołowski (Kancelaria JDP Drapała & Partners) obszernie omówili zagadnienia prawne waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy zarówno umowne, jak i pozaumowne. Przedstawiono też propozycje, jak dochodzić roszczeń związanych ze wzrostem cen, gdy w umowie nie zawarto klauzul waloryzacyjnych.

 

26. konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku

Fot. SEKOCENBUD Sp. z o.o.

 

Znaczenie wyrazu wolnego „a” we wzorach waloryzacyjnych, a także wyliczenia waloryzacji ex post i ex ante ze względu na charakter kontraktu oraz jego faktyczny przebieg tłumaczyli zgromadzonym dr inż. Karolina Skalska-Józefowicz i mgr inż. Michał Skorupski.

Waloryzację w praktyce oraz wyzwania w zastosowaniu 7 zasad efektywnego roszczenia waloryzacyjnego w niezwykle interesujący sposób przedstawił mgr inż. Paweł Zejer, ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych Instytutu Analiz Budowlanych, a także rozjemca i arbiter. Z ramienia Prokuratorii Generalnej RP gościliśmy r. pr. Marka Millera, jej wiceprezesa, który chętnie odpowiadał na pytania oraz wątpliwości zgromadzonych, a także brał aktywny udział w panelu dyskusyjnym.

W trakcie tego panelu eksperci biorący w nim udział oceniali najważniejsze problemy i kwestie związane z waloryzacją z punktu widzenia ustawodawcy (r. pr. Marek Miller), prawników (r. pr. Andrzej Sokołowski, Kancelaria JDP Drapała&Partners), inżynierów (mgr inż. Balbina Kacprzyk i mgr Miron Klomfas) oraz przedstawicieli nauki (prof. dr hab. Andrzej Borowicz).

Duże zainteresowanie wzbudziło też wystąpienie Anny Oleksiewicz, prezes Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów, pt. „Dobre praktyki waloryzacji wynagrodzeń umownych w kontraktach na projektowanie i na zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi”.

Mgr inż. Tomasz Pytkowski, prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, zaprezentował referat pt. „Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej”. Z kolei mgr inż. Anna Jędrzejewska, przedstawicielka firmy budowlanej PORR S.A., omówiła temat waloryzacji kontraktowej i jej wpływu na wartość oferty na roboty budowlane. Podkreślała istotę uwzględnienia w ofercie ryzyka związanego z prognozowaną zmianą cen na rynku budowlanym.

O sposobach i przykładach waloryzacji z wykorzystaniem różnych danych SEKOCENBUD zapoznał uczestników konferencji mgr inż. Andrzej Wypych, redaktor naczelny wydawnictw SEKOCENBUD.

W podsumowaniu prezes zarządu SEKOCENBUD Sp. o.o. sformułowała następujące wnioski:

  • dzięki rekomendacji Prokuratorii Generalnej RP i Urzędu Zamówień Publicznych nie ma już wątpliwości, czy waloryzacja jest możliwa;
  • wypracowane klauzule i formuły waloryzacyjne mogą stanowić wzorce dla stron umowy o roboty budowlane;
  • największym wyzwaniem jest wdrożenie efektywnych i obiektywnych wskaźników oraz limitów waloryzacyjnych.

 

Mariola Gala-de Vacqueret

prezes zarządu SEKOCENBUD Sp. z o.o.

 

 

Czytaj także:

Wzrost cen materiałów budowlanych a sądowa modyfikacja umowy

Koncyliacja – zalecana, gdy wykonawcę nie stać na dokończenie kontraktu

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in