Południowa Obwodnica Warszawy nie zostanie ukończona w terminie

07.05.2020

Terminy zakończenia budowy odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy wydłużone nie z winy wykonawców – poinformowała GDDKiA.

Południową Obwodnicę Warszawy stanowić będzie ok. 19-kilometrowa droga ekspresowa S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska. Budowa została podzielona na trzy odcinki: A, B i C, z których każdy realizowany jest przez innego wykonawcę.

 

Południowa Obwodnica Warszawy – zadanie C

 

Zadanie C o długości ok. 7,5 km (węzeł Wał Miedzeszyński–węzeł Lubelska), w ramach którego budowany jest m.in. węzeł Patriotów i estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, jest realizowane przez WARBUD S.A. Wartość robót to 601 mln zł. Termin jego ukończenia przedłużono do grudnia 2020 r. ze względu na porozumienie zawarte z PKP PLK, które jest związane z budową wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, przechodzący nad drogą ekspresową.

 

Czytaj też: Cztery umowy na realizację Południowej Obwodnicy Warszawy podpisane

Deskowania na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy

 

Południowa Obwodnica Warszawy – zadanie B

 

Zadanie B o długości ok. 6,5 km (węzeł Przyczółkowa–węzeł Wał Miedzeszyński) z kolei, polegające na wybudowaniu m.in. mostu przez Wisłę, realizują firmy Gülermak Agir Sanayi Ìnşaat ve Taahhüt, A.Ş. Oddział w Polsce i PBDiM. Wartość kontraktu wynosi 795 mln zł. Termin jego zakończenia został przesunięty na koniec października 2020 r. z uwagi na uznanie roszczenia wykonawcy dotyczącego nieprzewidzianych warunków gruntowych w nurcie Wisły. Data ta jednak będzie wydłużona jeszcze do listopada 2020 r. z powodu uznania kolejnego, zasadnego roszczenia związanego z wystąpieniem wysokiej fali na Wiśle w maju 2019 r.

 

Południowa Obwodnica Warszawy – zadanie A

 

Zadanie A o długości ok. 4,6 km (węzeł Puławska–węzeł Przyczółkowa), gdzie trasa przebiegać będzie tunelem przez Ursynów, jest realizowane jest przez Astaldi S.p.A. Wartość robót wynosi 1,3 mld zł. W tym przypadku rozpatrywanie roszczeń wykonawcy odnośnie do wydłużenia ukończenia prac jest w toku. Po ich rozpatrzeniu będzie możliwe wskazanie terminu zakończenia inwestycji.

 

Wszystkie umowy z wykonawcami odcinków zostały podpisane w grudniu 2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014–2020.

Południowa Obwodnica Warszawy będzie mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu (na moście po cztery pasy ruchu w każdym kierunku). Powstanie też tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę, estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, węzły: Ursynów Zachodni, Ursynów Wschodni, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński, Patriotów, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też: Duża obwodnica Warszawy oraz ekspresówka S10. PLANY

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in