Zmienia się kolej w lubuskim

29.01.2019

Dzięki projektom inwestycyjnym z Krajowego Programu Kolejowego mieszkańcy województwa lubuskiego zyskają lepsze połączenia kolejowe.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują liczne inwestycje w województwie lubuskim. Pasażerowie skorzystają z bezpieczniejszych i krótszych podróży z Zielonej Góry do Wrocławia i Szczecina. Do przebudowanych już oraz nowych stacji i przystanków dołączają kolejne.

 

Nowe perony między Drzeńskiem a Kostrzynem

Kończy się modernizacja odcinka Nadodrzanki między Drzeńskiem a Kostrzynem. Podróżni mogą już korzystać z nowych peronów na stacjach i przystankach: Kowalów, Laski Lubuskie, Ługi Górzyckie, Radów i Górzyca. Jest już nowe oświetlenie, wiaty, ławki i oznakowanie. Obiekty zapewniają osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dogodny dostęp do peronów. Na stacjach Kowalów, Laski Lubuskie i Ługi Górzyckie zmieniono stare urządzenia sterowania ruchem kolejowym na nowoczesne. Na trasie zmodernizowano osiem przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki nowym urządzeniom rogatkowym na czterech przejazdach oraz monitoringowi i nowym jezdniom zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Między Drzeńskiem a Kostrzynem zostało wymienione 36 km toru. Nowe tory są na stacjach Kowalów, Laski Lubuskie i Ługi Górzyckie. Zamontowano 32 nowe rozjazdy. Między Drzeńskiem a Kostrzynem przeprowadzono także modernizację elementów sieci trakcyjnej. Prace na dwóch wiaduktach i moście usprawniły przejazd pociągów.

 

Nowa, zmodernizowana estakada w Gorzowie Wielkopolskim (wizualizacja)

 

Estakada kolejowa dla miasta

Jedną z najważniejszych i najefektowniejszych inwestycji kolejowych realizowanych w województwie jest modernizacja zabytkowej estakady w Gorzowie Wielkopolskim. Prace przy torze, niszach, odnowieniu pięciu wiaduktów oraz wzmocnieniu murów oporowych prowadzone są tak, aby zachować historyczny charakter obiektu i zapewnić nowy standard obsługi podróżnych. Warto dodać, że estakada jest najdłuższym zabytkiem techniki w Polsce i od czerwca 2009 r. znajduje się rejestrze zabytków.

Na gorzowskiej dwukilometrowej estakadzie zakończono rekonstrukcję przęseł łuków nad 51 niszami. Prace wymagały specjalnej technologii i dokładnego przygotowania zbrojenia. Ekipy pracowały na koronie estakady i w niszach obiektu. Równocześnie odnawiano konstrukcje pięciu wiaduktów i przygotowano je do montażu torów. Pozwoliło to na układanie nowego bezpodsypkowego toru na odnowionych i wyrównanych przęsłach między wiaduktami od ul. Herberta do ul. Chrobrego oraz od ul. Wodnej do ul. Garbary. Odnowiona estakada będzie bardziej wytrzymała, pociągi dzięki zastosowaniu specjalnych mat pojadą ciszej.

 

Prowadzone są równocześnie prace wewnątrz nisz. Pracownicy uzupełniają ubytki i spoiny oraz montują instalacje. Pomieszczenia są szykowane do funkcji usługowych. Przewidziano działalność odpowiednią do charakteru nadwarciańskich bulwarów.

Na stacji Gorzów Wielkopolski zakończono prace przy nowej płycie żelbetowej nad tunelem dworcowym. Konstrukcja powstawała z wykorzystaniem setek ton stalowych prętów i tysięcy metrów sześciennych betonu. Zapewni sprawną i bezpieczną obsługę pasażerów i przejazd większej liczby pociągów.

Na płycie stacyjnej odbudowane są dwa perony. Będą także ułożone tory. Wykonawca prowadzi prace przy wiatach. Układane są instalacje teletechniczne i elektryczne dla nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Kontynuowane są prace w przejściu pod torami. Stacja w Gorzowie po modernizacji zapewni komfortową obsługę wszystkim podróżnym m.in. dzięki zamontowaniu wind oraz systemu informacji pasażerskiej.

W ramach projektu w kwietniu 2017 r. został uruchomiony przystanek Gorzów Wielkopolski Wschodni. Umożliwił on utrzymanie połączeń kolejowych w Gorzowie, a docelowo zwiększy dostępność mieszkańców do kolei.

Głównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości linii kolejowej i zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h. Dzięki modernizacji poprawi się dostęp mieszkańców do transportu kolejowego i komfort podróży. Zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie wibracji i drgań sprawią, że przejazd pociągów po estakadzie będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców. Budowla zostanie na tyle wzmocniona, że możliwe będzie dobudowanie drugiego toru oraz elektryfikacja linii.

 

Fot. 1. Nowe tory na trasie Drzeńsko – Kostrzyn

 

Zielona Góra – wygodniej ze stacji do miasta

Stacja Zielona Góra zyskuje nowe oblicze – podróżujący korzystają ze zmodernizowanych peronów wyposażonych w nową nawierzchnię, windy, oświetlenie, monitoring i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zakończyła się budowa tunelu, który zapewni podróżującym bezpieczne dojście do peronów. Obiekt wraz z pochylniami pieszo-rowerowymi połączy także przejście na północną stronę miasta. Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie zadaszeń. Zakończenie wszystkich prac na stacji zaplanowano w maju
2019 r.

Dla mieszkańców Zielonej Góry ważna jest także przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Batorego. Wielką zaletą przebudowywanego wiaduktu jest utworzenie wygodniejszego przejścia dla pieszych, które pozwoli na bezkolizyjny ruch autobusów miejskiej komunikacji. Zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2019 r. Prace prowadzone są w ramach modernizacji linii kolejowej z Wrocławia do Szczecina – tzw. Nadodrzanki.

 

Fot. 2. Przebudowane perony na stacji Kowalów

 

Dobra podróż do Krzyża i centralnej Polski

Krajowy Program Kolejowy zakłada również modernizację linii z Gorzowa Wielkopolskiego do Krzyża. Wart 100 mln zł projekt został zapisany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubuskiego i zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zaplanowana jest wymiana torów, co w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym zapewni bezpieczniejsze i szybsze podróże w kierunku Krzyża i dalej – m.in. do centralnej Polski. Bezpieczeństwo pasażerów i mieszkańców województwa zapewni także przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki kolejowe z wygodnymi peronami, tablicami informacyjnymi, ławkami i systemem informacji. Dzięki monitoringowi wzrośnie bezpieczeństwo oczekujących na pociąg. W pierwszym etapie inwestycji wykonana zostanie dokumentacja projektowa i pozyskane będą niezbędne decyzje administracyjne.

 

Nadodrzanka – lepszy przewóz towarów

Bardzo ważne dla regionu i województwa są efekty modernizacji linii nr 273, tzw. Nadodrzanki, na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z pracami modernizacyjnymi na łącznicach nr 821 i 822. Projekt wart prawie 350 mln zł jest realizowany ze środków krajowych. Dzięki już wykonanym pracom na łącznicach Jerzmanice Lubuskie – Rzepin – Drzeńsko i na stacji Rzepin pasażerowie mogą korzystać z lepiej wyposażonych peronów, sprawniejsze są też przejazdy pociągów. Z kolei zakończenie robót między Niedoradzem a Zieloną Górą umożliwiło szybsze (do 120 km/h) podróże koleją po torze nr 1 linii. Inwestycje na Nadodrzance uzupełni rewitalizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk. Prace na Nadodrzance dają większe możliwości przewozu towarów. Po odnowionych torach, mostach i wiaduktach pociągi mogą jechać szybciej, bezpieczniej i ciszej. Pozwala to rozwijać transport kolejowy do portów i na południe Polski, co oznacza także mniej samochodów z ładunkami na drogach.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in