Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – realizacja

29.01.2019

W ramach realizacji PBDK 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) GDDKiA ogłosiła już 176 postępowań przetargowych na roboty budowlane o łącznej długości 2257,9, km. Podpisała 165 umów na roboty budowlane o łącznej długości 2122,1 km i wartości ok. 70 mld zł, z czego do ruchu udostępniła kierowcom ponad 725 km nowych dróg.

Na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych trwa zaawansowany proces inwestycyjny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzą siecią dróg krajowych o długości 17 657 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3730,7 km, na co składa się 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych. Do 2023 r. te liczby znacząco wzrosną.

PBDK na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 240 odcinków dróg na ponad 3300 km, z czego dotychczas udostępniono kierowcom ponad 725 km.

W przygotowaniu jest 2831,7 km dróg. W trakcie postępowań przetargowych jest 11 zadań o łącznej długości 135,8 km, a w realizacji – 113 zadań o łącznej długości 1396,4 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 88 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Obecnie podpisanych jest 49 umów o dofinansowanie dla projektów unijnych, których beneficjentem jest właśnie GDDKiA. Łączna wartość całkowita projektów dofinasowanych z POIiŚ to ok. 61,8 mld zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą łącznie ok. 36,1 mld zł a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł. Przekłada się to na 73% środków UE przeznaczonych dla GDDKiA w ramach POIiŚ. Do końca tego roku zaplanowano podpisanie kolejnych 11 umów, co stanowiłoby poziom 90% zakontraktowanych środków UE dostępnych w obecnej perspektywie finansowej.

Zasilenie KFD z tytułu refundacji przekracza na dziś kwotę 22 mld zł.

 

Zaktualizowany w lipcu 2017 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym:

– 253,2 km autostrad,

– 2568,7 km dróg ekspresowych,

– 43 obwodnic o łącznej długości 445,8 km.

Wydatki na realizację Programu zostały podniesione ze 107 mld do 135 mld zł.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in