Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

14.03.2024

 

W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” (PPCP) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 r.

 

Zmiany te mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dofinansowanie w ramach PPCP będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na tę „uszczelnioną” listę. Wykaz jest współtworzony przez producentów. Żeby wpisać na nią urządzenie/materiał wymagana jest rejestracja przez producenta lub inny podmiot posiadający upoważnienie producenta do zgłoszenia materiału/urządzenia na listę. Zgłoszone urządzenia/materiały, po weryfikacji, zostaną umieszczone na liście, a więc będzie się ona zapełniała sukcesywnie, w miarę wpływających zgłoszeń.

 

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów PPCP, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM. Lista ZUM dostępna jest na stronie internetowej: lista-zum.ios.edu.pl.

 

Źródło: NFOŚiGW

 

>>> Odnawialne źródła energii w systemach grzewczych w budynku jednorodzinnym

>>> Zastosowanie pomp ciepła w wentylacji i klimatyzacji

>>> Wybór pompy ciepła. Jak dobrać moc do potrzeb?

>>> Pompy ciepła – efektywność, moc oraz obowiązki użytkowników i monterów

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in