Zjazd Lubelskiej OIIB

27.04.2017

7 kwietnia br. w Lublinie odbył się XVI Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 90 ze 103 delegatów, co stanowiło 87,4% uprawnionych.

Zjazd otworzył Wojciech Szewczyk, przewodniczący Rady LOIIB, witając przybyłych delegatów i gości. Nad sprawnym jego przebiegiem czuwało Prezydium pod przewodnictwem Tomasza Grzeszczaka.

Uczestniczący w lubelskim zjeździe Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, poinformował zebranych o pracach PIIB w związku z Kodeksem urbanistyczno-budowlanym oraz ustawie o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Wspomniał o uwagach zgłoszonych przez samorząd zawodowy, uwzględniających realia wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa. Prezes PIIB omówił także przebieg konferencji pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Podkreślił, że od nas samych wiele zależy, jak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo.

 

 

Wojciech Szewczyk w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę nie tylko na działalność izby w minionym roku, ale w związku z jej 15-leciem nawiązał do lat poprzednich. Dla przykładu podał, że liczba członków lubelskiej izby wzrosła w tym okresie prawie dwukrotnie i nadano 3818 uprawnień budowlanych.

W czasie zjazdu wyróżniającym się w działalności na rzecz naszego samorządu członkom wręczono Złote Odznaki Honorowe PIIB. Otrzymali je: Teresa Stefaniak, Krzysztof Jurycki i Bolesław Matej. W związku natomiast z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa” wydawanego przez LOIIB, członkowie Rady Programowej czasopisma i redaktor naczelna – Urszula Kieller-Zawisza zostali uhonorowani okazjonalnymi statuetkami.

 

 

Przewodniczący LOIIB omówił działalność Okręgowej Rady w 2016 r., a realizację budżetu przedstawił Zbigniew Mitura, skarbnik. Sprawozdania z działalności organów statutowych omówili ich przewodniczący. Delegaci zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Następnie przewodniczący Rady LOIIB zreferował „Program działalności LOIIB na 2017 rok”, a skarbnik izby omówił propozycję budżetu. Zarówno program działań, jak i budżet na 2017 r. zostały zatwierdzone.

W zjeździe wzięli udział także zaproszeni goście, m.in.: Dariusz Balwierz, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Piotr Matyś z  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej, Kazimierz Widysiewicz, prezes PTM Lublin, Stanisław Schodziński, dyrektor GDDKiA Oddział Lublin.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.