Zielone budynki w liczbach. Raport 2019

12.07.2019

Z roku na rok przybywa w Polsce zielonych budynków. W których sektorach rynku nieruchomości jest najwięcej certyfikowanych obiektów? Jak wygląda wprowadzanie zielonych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym?

Zielone budynki w Polsce – statystyka

Stan zaawansowania polskiego zrównoważonego budownictwa najlepiej obrazują dane o powierzchni użytkowej certyfikowanych obiektów, a ta w marcu 2019 r. osiągnęła prawie 14
mln m2.

Wykres 1. Powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów

 

Jest to przyrost o ponad 2 mln m2 względem 2018 roku. W ciągu roku przybyło aż 146 certyfikowanych obiektów. Tym samym liczba certyfikowanych budynków osiągnęła 648.

Wykres 2. Liczba certyfikowanych budynków

 

Zdarza się, że jeden certyfikat obejmuje kilka budynków w danym kompleksie. Te dane są również uwzględnione na wykresie. W kontekście historycznego rozwoju certyfikacji w Polsce (pierwszy budynek został certyfikowany w 2010 roku) liczba 648 obiektów jest imponująca. Wykres 2 obejmuje wszystkie systemy certyfikacji i wszystkie rodzaje budynków. Uwzględnia budynki projektowane, budowane, jak i te istniejące przed dokonaniem procesu certyfikacji.

Liderem zestawienia jest BREEAM z prawie 74-procentowym udziałem, kolejne systemy to LEED: prawie 23%, DGNB 2%, WELL 1%, a HQE 0,8%. Wart podkreślenia jest roczny wzrost liczby budynków, który osiągnął 29% (rok wcześniej było to 23%). Liczba ta obrazuje wyraźną dynamikę wzrostu powszechności stosowania certyfikacji.

 

Wszystkie systemy certyfikacji dają możliwość rozpoczęcia procesu certyfikacji na etapie projektu budynku lub dla istniejącego już obiektu. Udział budynków nowych w całości wszystkich certyfikowanych obiektów wynosi 66%, a istniejących 34%.

 

Zobacz: O budownictwie ekologicznym 2019

 

Fot. stock.adobe (jamesteohart)

Zielone budynki w Polsce – podział branżowy

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, to sektor nieruchomości biurowych uzyskuje najwięcej zielonych certyfikatów. W 2019 roku biurowce stanowią 64,5% wszystkich obiektów z certyfikatami. Kolejne miejsca zajmują nieruchomości handlowe (16%), obiekty przemysłowe (13,3%), nieruchomości mieszkaniowe (4,3%), hotele (1,5%), szkoły (0,5%).

 

Zobacz: Ekologiczny biurowiec .BIG gotowy

 

W podziale powierzchni na poszczególne sektory rynku widać, że nieruchomości biurowe stanowią 50%, zaś udział nieruchomości handlowych wynosi 32%.

Wykres 3. Udział powierzchni użytkowej certyfikowanych budynków według branż

 

Największą roczną dynamikę wzrostu liczby zielonych budynków odnotowano dla szkół (200%) oraz w sektorze mieszkaniowym (133%).

Zielone budynki mieszkaniowe

Dynamiczny wzrost liczby certyfikowanych budynków mieszkaniowych napawa optymizmem i wskazuje kierunek przyszłych zmian. Oczywiście prekursorzy tych zmian stoją w obliczu najtrudniejszego zadania: pokazania potencjalnym mieszkańcom, że warto inwestować w  certyfikowane mieszkanie, ponieważ w dłuższej perspektywie koszty jego eksploatacji będą niższe, a zdrowie i samopoczucie domowników lepsze. Aby certyfikacja mieszkaniowa miała szanse na dalszy dynamiczny rozwój, z pewnością cena metra kwadratowego w takiej inwestycji nie powinna odbiegać od standardów rynkowych. Jedynie w takich warunkach nastąpi upowszechnienie ekologicznych budynków mieszkalnych.

Wykres 4. Liczba certyfikowanych budynków mieszkalnych

 

Pierwsze projekty mieszkaniowe były certyfikowane w systemie HQE, wszystkie kolejne w BREEAM. Zielone budynki mieszkaniowe znajdują się wyłącznie w Warszawie i Krakowie.

 

Cały raport 2019: Certyfikacja zielonych budynków w liczbach >>

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in