Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

12.07.2019

Podczas tegorocznych Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych odbędą się prelekcje plenarne oraz cztery warsztaty panelowe, w których udział wezmą doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

 

Fot. creil91 – pixabay.com

 

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, będą miały miejsce w Warszawie 3–4 października br. W ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów panelowych, które będą odbywać się jednocześnie w 5 salach.

 

 

Tematy będą dotyczyć zarówno kwestii związanych ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak i konkretnych zagadnień technicznych.

Problematyka poruszana w pierwszej grupie tematów to m.in.:

 • zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży, a także trendy w rozwoju instalacji;
 • jak powinien zmienić się warsztat projektanta;
 • energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC;
 • dom bez rachunków;
 • warsztat rzeczoznawcy XXI wieku;

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:

 • Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
 • Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną.
 • Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
 • Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 • Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle.
 • Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
 • Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie.
 • Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku.
 • Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji, czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej.

 

Prelegentami Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych będą m.in.: Łukasz Amanowicz (Politechnika Poznańska), Andrzej Barczyński (PZITS, WOIIB), Janusz Bujak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; PROMONT, PZITS, KUPOIIB), Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS, LUBOIIB), Maciej Cyba (Cyba – Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej, WOIIB), Roman Ćwiertnia (AQUANET S.A., PZITS), Nikon Gawryluk (Wilo Polska Sp. z o.o.), Zbigniew Gieleciak (Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.), Aleksandra Imiołek (Izba Gospodarcza Gazownictwa), Mikołaj Książkiewicz (PZITS), Henryk Kurek (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego), Paweł Lachman (PORT PC), Jan F. Lemański (PZITS, WOIIB), Michał Linke (HAURATON Polska sp. z o.o.), Adam Masłowski (poradnikprojektanta.pl, Pracownia Sanitarna Adam Masłowski), Grzegorz Ojczyk (Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o.), Maciej Pawlak (HAURATON Polska sp. z o.o.), Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS, ŚLOIIB), Marek Płuciennik (PZITS), Krzysztof Próchnicki (HAURATON Polska sp. z o.o.), Andrzej Pusz (Politechnika Śląska), Wojciech Ratajczak (TRIM-TECH, PZITS), Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Tadeusz Rzepecki (Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.), Gniewosz Siemiątkowski (Wilo Polska Sp. z o.o.), Zenon Spik (Politechnika Warszawska), Sylwia Szczęśniak (Politechnika Wrocławska), Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy), Bogdan Szymański (Polska PV), Maciej Tryjanowski (TRIM-TECH, PZITS, WOIIB), Bartosz Tywonek (Wilo Polska Sp. z o.o.), Maria Witkowska (Armacell Poland Sp. z o.o.), Monika Żubrowska-Sudoł (Politechnika Warszawska).

Patronat honorowy nas warsztatami objęty: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Szczegółowe informacje oraz informacje nt. rejestracji dostępne są na www.warsztaty.pzits.pl

 

Czytaj też: Instalacje sanitarne w szpitalach – zagrożenie czy ochrona przed zakażeniami bakteryjnymi

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in