Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego – spotkanie w ministerstwie

12.07.2019

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego ma przebiegać stopniowo. Zmiana regulacji zawodów architekta i inżyniera budownictwa ma być ostatnim etapem tych prac.

Na temat reformy procesu inwestycyjno-budowlanego rozmawiano na spotkaniu ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Podsumowano stan prac nad projektami nowych ustaw dotyczących tych zawodów, które wywołały ożywioną dyskusję w środowisku budowlanym. Jerzy Kwieciński zadeklarował, że jego celem jest dialog w tej sprawie i osiągniecie porozumienia między izbami.

 

Fot. Bartek Kosiński

Przeczytaj też: Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego

 

Nowelizacja prawa budowlanego, przygotowanie ustawy – Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dostosowanie regulacji zawodów architekta i inżyniera do zmian – taki harmonogram działań przedstawił minister.

W ramach reformy procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzone są prace nad nową ustawą prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale zostanie ona skierowana na ścieżkę parlamentarną już w nowej kadencji. Te zmiany spowodują konieczność dostosowania do nowych rozwiązań planistycznych prawa budowlanego i potrzebę nowej regulacji zawodów związanych z procesem inwestycyjnym. Minister poprosił środowisko o przedstawienie wypracowanej wspólnie propozycji w tym zakresie. Natomiast zmiany zaproponowane w procedowanym obecnie projekcie nowelizacji prawa budowlanego są niezależne od propozycji dotyczących zawodów i powinny być wprowadzone w pierwszej kolejności.

 

Źródło: MIiR

 

Czytaj też: W sprawie projektów ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in