Zastosowanie INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® w termomodernizacji budynków

Artykuł sponsorowany

01.06.2021

Termomodernizacja budynku i jego ochrona przed wilgocią są ściśle ze sobą powiązane. Poznaj skuteczną izolację przeciwwilgociową, która trwale osusza obiekt budowlany.

 

Oferowane rozwiązania techniczne dotyczące termomodernizacji często abstrahują od niezwykle ważnych problemów związanych z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych. Problemy te szczególnie intensywnie występują w starej substancji budowlanej, gdzie wyraźnie manifestują się w strefie przyziemia oraz podpiwniczenia. Wspomniane zawilgocenie występuje na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu, co jest powodowane brakiem skutecznie działającej poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

 

Nadmierne zawilgocenie wpływa bezpośrednio na obniżenie izolacyjności cieplnej murów. Dodatkowo skutkuje także rozwojem pleśni i grzybów, które wpływają kancerogennie i alergennie na użytkowników lokali.

 

Ilustrację wpływu zwilgocenia muru na zmniejszenie jego izolacyjności cieplnej przedstawiono na rys. 1. Z zaprezentowanego wykresu wynika, że im bardziej zawilgocona jest przegroda budowlana, tym gorsze są jej własności termoizolacyjne. Zatem oszczędzanie energii cieplnej należy zacząć od osuszenia budynku. Poprawa bilansu energetycznego budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania są istotne zarówno w aspekcie ekologicznym jak i ekonomicznym.

 

Opisane wyżej zjawisko ma miejsce ponieważ cegła ceramiczna posiada określone własności termoizolacyjne wynikające z porowatości. Gdy pory zostaną wypełnione wodą na skutek kapilarnego podciągania, to wówczas mur ceglany traci większą część izolacyjności cieplnej. Wilgotność 4% masowych powoduje utratę połowy termoizolacyjności. Zjawisko to ma wpływ na temperaturę ścian, wilgotność powietrza i temperaturę w pomieszczeniach. Są to czynniki określające komfort klimatyczny mieszkań i wpływające na zdrowie mieszkańców. W tym miejscu należy wspomnieć, że woda kapilarna zamarza w temperaturze -7°C i niższej, a nie 0°C jak woda w swobodnym naczyniu. Ponadto woda kapilarna jest znacznie lepszym przewodnikiem ciepła niż woda zwyczajna, co oznacza, że jest gorszym izolatorem ciepła.

 

Trzeba w tym miejscu z ogromnym naciskiem podkreślić, że samo docieplenie murów zewnętrznych budynku bez usunięcia przyczyn zawilgocenia i jego osuszenia przynosi fatalne skutki. Korozja biologiczna w tak nowo utworzonym autoklawie rozwija się szybciej niż w normalnych warunkach. Ubocznym skutkiem będzie zwiększenie zasięgu wzniosu kapilarnego.

 

Zatem termomodernizacja budynku i jego ochrona przed wilgocią są zagadnieniami ściśle ze sobą powiązanymi. Gdyż bez sprawnej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej samo docieplenie ścian zewnętrznych może tylko pogorszyć warunki sanitarne ze względu na korozję biologiczną.

 

Zobacz też: INIEKCJA KRYSTALICZNA® i materiały iniekcyjne CRYSTARID®

 

INIEKCJA KRYSTALICZNA

Rys. 1 Wpływ zawilgocenia muru na zmniejszenie jego izolacyjności cieplnej

 

Warunek szczelnej i skutecznej izolacji przeciwwilgociowej umożliwiającej trwałe osuszenie obiektu budowlanego spełnia INIEKCJA KRYSTALICZNA®, wykonana przy użyciu dedykowanych preparatów iniekcyjnych CRYSTARID®.

Za pomocą tej technologii można zrealizować poziomą i pionową izolację przeciwwilgociową typu mineralnego o trwałości praktycznie nieograniczonej.

Technologia INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest stosowana do wytwarzania izolacji w zawilgoconych obiektach wzniesionych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych podciągających kapilarnie wilgoć, przy różnej grubości ścian oraz różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia.

Po zastosowaniu blokady przeciwwilgociowej w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® następuje proces wysychania zawilgoconego muru. Przebieg i czas trwania tego procesu jest uzależniony w dużej mierze od zasolenia materiału budowlanego.

 

Z wyników badań przedstawionych na rys. 2  widać wyraźnie, że higroskopijność próbek cegły wzrasta syste­matycznie w miarę zwiększającego się zasolenia. Wyniki te prezentują górne krzywe w pętlach histerezy. I tak, dla próbki nie zasolonej maksymalny wzrost masy, spowodowa­ny higroskopijnością, wynosi około 15%. Dla próbki o 1% zasoleniu wzrost masy w wyniku chłonięcia wilgoci wyno­si 17%, dla próbki o 2% zasolenia 19%, dla próbki o 3% zasolenia — nieco ponad 20%, i dla próbki o 4% zaso­leniu — ponad 21%.

Na tym samym rysunku dolne krzywe w pętlach histerezy oddychania przedstawiają wyniki badań wysychania próbek cegły w zależności od zasole­nia. Z przebiegu poszczególnych krzywych wysy­chania widać, że w miarę zwiększającego się zasolenia pró­bek cegły ilość wody pozostająca w nich po osuszeniu syste­matycznie zwiększa się, stanowiąc równowagowy poziom zawilgocenia.

Wyniki tych badań mają szczególne znaczenie prak­tyczne, bowiem informują wykonawców prac renowacyjnych o poziomie zawilgocenia powyżej założonej blokady przeciwwilgociowej, którego nie da się obniżyć bez odsolenia murów i zastosowania działań osłonowych.

Z krzywych przedstawionych na rys. 2 można odczytać, że dla próbek cegły bez zasolenia ilość wody pozostającej po wyschnięciu, stabilizuje się na poziomie około 2%. Dla próbek o zasoleniu 1% ilość pozostającej wody gwałtownie wzrasta i poziom zawilgocenia utrzymuje się już na wysokości około 4%, dla próbek o zasoleniu 2% – 4,5%, dla 3% zasolenia – 5%, dla 4% zasolenia – blisko 6% zawilgocenia.

Podwyższona wartość równowagowej wilgotności murów w związku z ich wysokością zasolenia wskazuje na wagę problemu, bowiem nadmiernie zawilgocone i zasolone mury negatywnie wpływają na mikroklimat po­mieszczeń oraz na trwałość substancji budowlanej.

 

INIEKCJA KRYSTALICZNA

 

Rys. 2 Wyniki badania higroskopijności i szybkości oddawania wody w zależności od czasu, dla próbek cegły o różnym stopniu zasolenia od 0 do 4%

 

W tym kontekście ważne są działania osłonowe w postaci neutralizacji szkodliwych soli budowlanych oraz aplikacji odpowiednio zaprojektowanego systemu tynków renowacyjnych i paro przepuszczalnych farb.

 

Technologia INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest technologią opartą na oryginalnej koncepcji autora – dr inż. Wojciecha NAWROTA,  polegającej na wykorzystaniu tzw. mokrej ścieżki. Nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet przeciwnie, zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych do penetracji metodą dyfuzyjną, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. W efekcie jest otrzymywana skuteczna i ekologiczna izolacja przeciwwilgociowa o wielopokoleniowej trwałości, spełniająca najwyższe wymagania techniczne.

 

Tylko licencjonowane firmy mają dostęp do technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® i dedykowanych preparatów iniekcyjnych  CRYSTARID® -IK oraz CRYSTARID®-IK AKTYWATOR.

 

Obecnie technologia INIEKCJI KRSTALICZNEJ® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr inż. Wojciecha NAWROTA oraz współautorów rozwiązań patentowych mgr inż. Macieja NAWROTA i Jarosława NAWROTA w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT, jako Licencjodawca, posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych: INIEKCJA KRYSTALICZNA® oraz CRYSTARID®. Dystrybucja  materiałów iniekcyjnych CRYSTARID® dedykowanych dla technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest prowadzona wyłącznie przez Autorski Park Technologiczny mgr inż. Maciej NAWROT Zakłada Osuszania Budowli. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do Licencjodawcy.

 

 

 

 

 

INIEKCJA KRSYTALICZNA®, CRYSTARID®

Autorski Park Technologiczny

mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 28

601 32 82 33, 601 33 57 56, info@i-k.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.