Zasada otwartości miejscowych planów na inwestycje infrastruktury technicznej

09.05.2023

Wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycje związane z telekomunikacją (łącznością publiczną) nie musi oznaczać, że są to jedyne obszary, na których takie inwestycje mogą być zrealizowane.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), mające walor aktów prawa lokalnego, ustalają przeznaczenie terenów na obszarze gminy, określają sposoby zagospodarowania terenu, w tym m.in. wyznaczają miejsca przeznaczone na inwestycje infrastruktury technicznej. Wykładnia art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (ustawa szerokopasmowa) – co zostało potwierdzone wieloma orzeczeniami sądów administracyjnych – musi być wykładnią proinwestycyjną, nastawioną na otwarcie gmin na dopuszczalność lokalizowania inwestycji z zakresu łączności publicznej. Mając dodatkowo na uwadze, że w przypadku tych inwestycji celu publicznego nie obowiązuje zasada pozytywnej lokalizacji z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, treść miejscowych planów powinna być ustalana, stosowana i interpretowana w taki sposób, by infrastruktura telekomunikacyjna mogła być lokalizowana w jak najszerszym zakresie w celu zapewnienia łączności (telekomunikacji) największej liczbie odbiorców. A zatem wykładnia MPZP musi usuwać sprzeczne z prawem zakazy i przeszkody w realizacji powyższego celu (np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Gd 685/20).

 

inwestycje infrastruktury technicznej

Fot.  stock.adobe.com/Francesco Scatena

 

>>> Miejscowe plany a lokalizowanie inwestycji telekomunikacyjnych

>>> Interpretacja MPZP w świetle aktualnego orzecznictwa dotyczącego inwestycji telekomunikacyjnych

>>> Uchwała NSA: mocy anten nie należy sumować

 

W praktyce oznacza to, że niezależnie od przyjętych w danym planie miejscowym ograniczeń w lokalizowaniu np. masztów, wież czy stacji bazowych, a w szczególności gdy przepis danego MPZP wydaje się być niezgodny z treścią art. 46 ust. 1 ustawy szerokopasmowej, jeśli inwestor wystąpi o lokalizację inwestycji o charakterze telekomunikacyjnym, organ będzie miał obowiązek pominąć niezgodne z treścią ustawy szerokopasmowej zapisy planu i zbadać, czy taka lokalizacja jest dopuszczalna na gruncie przepisów odrębnych. W przypadku gdy naruszenia przepisów nie ma, powinnością organu będzie dopuszczenie takiej lokalizacji.

 

Co więcej, gdy zgodnie z treścią MPZP lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej będzie wprawdzie dopuszczalne, ale jedynie na niewielkich lub marginalnych dla celów łączności obszarach, obowiązkiem organu będzie zastosowanie normy interpretacyjnej z art. 46 ust. 2 ustawy szerokopasmowej, czyli uznanie, że w planie miejscowym w istocie nie umieszczono lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Tym samym lokalizacja np. stacji bazowej czy innych konstrukcji i urządzeń służących osiągnięciu celu publicznego w postaci łączności publicznej będzie możliwa, o ile nie będzie sprzeczna z przeznaczeniem danego terenu określonym MPZP. Pamiętać przy tym należy, że ustawa szerokopasmowa wprost przesądza, że przeznaczenie terenów na cele zabudowy wielorodzinnej, leśne, rolne, produkcyjne czy usługowe nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji z zakresu łączności publicznej (np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 800/20, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Wr 378/20).

 

Sądy administracyjne są zgodne, że norma interpretacyjna zawarta w art. 46 ust. 2 ustawy szerokopasmowej znajduje także pełne zastosowanie do wszystkich planów miejscowych, które weszły w życie przed uchwaleniem i wprowadzeniem do porządku prawnego tej ustawy, a które do dnia dzisiejszego nie zostały zmienione. W odniesieniu więc do planów uchwalonych przed 17 lipca 2010 r., pomimo że nie zawierają postanowień odnoszących się do możliwości lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, taka lokalizacja będzie możliwa, a same plany powinny być poddawane interpretacji uwzględniającej zasadę otwartości na inwestycje z zakresu łączności publicznej.

 

Tamara Laprus-Bałuka
radca prawny i partner
Kancelaria Zaborowska Laprus-Bałuka

 

Polecamy >>> Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.