XXXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

29.12.2021

XXXVIII sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 19 listopada 2021 r. egzaminem pisemnym. Ilu kandydatów uzyskało uprawnienia budowlane w jesiennej sesji?

 

XXXVIII sesja egzaminacyjna odbyła się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz w oparciu o wytyczne przygotowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w celu zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim okręgowym komisjom kwalifikacyjnym.

 

XXXVIII sesja egzaminacyjna

Fot. © Photographee.eu – stock.adobe.com

 

Podobnie jak miało to miejsce w sesji poprzedniej, egzamin pisemny został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 przystąpiły do niego osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

Do egzaminu testowego przystąpiło 3028 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do ustnego – 3137 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 81,61%, natomiast ustnego – 78,64%. Ogólna zdawalność w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,1%, co nie odbiega od poziomu w sesjach poprzednich.

 

XXXVIII sesja egzaminacyjna

 

2467 osób uzyskało w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1102 osoby, a najmniej, bo tylko 29 osób, w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz 28 osób w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej wydano ich w Mazowieckiej OIIB (387), następnie w Małopolskiej OIIB (246), Śląskiej OIIB (222), Wielkopolskiej OIIB (218) oraz Pomorskiej OIIB (210).

 

XXXVIII sesja egzaminacyjna

 

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XXXVIII sesji egzaminacyjnej.

mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Przeczytaj też:

XXXVII sesja egzaminacyjna – podsumowanie

Historia uprawnień budowlanych

Nadawanie uprawnień budowlanych po zmianie przepisów

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in