XXVI targi BUDMA

16.02.2017

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2017 odbyły się 7-10 lutego br. pod hasłem „Inspiracje, Wiedza, Biznes”.

Jak zwykle na tych największych w Europie środkowo-wschodniej targach budowlanych zaprezentowało się kilkuset wystawców, pokazano setki nowości produktowych, były rynkowe premiery i ważne, merytoryczne spotkania. Budmie towarzyszyły targi Windoor-Tech.

Gośćmi otwarcia Budmy 2017 byli m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, wiceminister Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP, Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB, Ksawery Krassowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego, Mariusz Ścisło, prezes SARP, Włodzimierz Draber, przewodniczący Wielkopolskiej OIIB, Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

 

Tomasz Żuchowski, Andrzej Adamczyk

 

Andrzej Dobrucki w powitalnym wystąpieniu podkreślił, że bez inżynierów nie ma lepszego jutra i że obecnie szczególną bolączką inżynierów budownictwa są przepisy. Wyraził nadzieję, że zmiany prawne, nad którymi pracuje resort, spełnią nadzieje środowiska. Minister Adamczyk zapewniał, że zostaną wypracowane i przyjęte dobre rozwiązania, zapowiedział dyskusję podsumowującą konsultacje projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zwrócił uwagę na wyzwania w zakresie budowy infrastruktury kolejowej oraz realizacji programu Mieszkanie Plus.

Po kilkuletniej przerwie wręczono Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W kapitule konkursu zasiada prezes PIIB. Tegoroczną nagrodę przyznano za „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie wraz z Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej” przygotowany przez Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury. Nagrodę odebrał główny projektant Michał Stangel.

Uroczystość rozpoczęcia targów wieńczyło wręczenie Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich (lista nagrodzonych produktów na www.budma.pl).

Tegoroczna Budma oferowała przybyłym wiele interesujących wydarzeń. Jednym z najciekawszych było trzydniowe I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Współorganizatorami były Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Drugi i trzeci dzień forum stanowiły Dni Inżyniera Budownictwa. Wydarzenie stało się okazją do przedstawienia najważniejszych obecnie dla branży problemów i dyskusji nad nimi. Przebiegało pod hasłem „Uczciwe budowanie – utopia czy społeczny obowiązek”. Otworzył je minister Andrzej Adamczyk, następnie o uczciwym budowaniu w kontekście ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności o kontrolach tych wyrobów mówił Jacek Szer.

 

Debata podczas forum

 

O tym, że budownictwo jest i będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki przekonywał Tomasz Żuchowski. Nakreślił ogólny plan wspierania polskiego budownictwa poprzez: zmiany w legislacji (Kodeks urbanistyczno-budowlany), doskonalenie szkolnictwa zawodowego, efektywne wykorzystanie środków unijnych, dążenie do stabilnej sytuacji gospodarczej, zapewnienie dobrych warunków ekspansji polskich firm i wyrobów budowlanych na rynki zagraniczne, program Mieszkanie Plus. Minister Żuchowski zapowiedział, że jeszcze w pierwszym kwartale br. MIiB opublikuje nową wersję kodeksu – uwzględniającą uwagi zgłoszone podczas konsultacji – zaś w kwietniu – przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych.Najpóźniej we wrześniu Kodeks urbanistyczno-budowlany powinien być skierowany do sejmu. Minister Żuchowski jest przekonany, że kodeks będzie w sposób kompleksowy regulował proces inwestycyjny, sprzyjał ładowi przestrzennemu, szczególnie lepszej koordynacji realizacji inwestycji publicznych z planowaniem przestrzennym.

Poruszona została także kwestia dedykowanej ulgi budowlano-montażowej jako sposobu na ożywienie budownictwa.

Podczas debaty panelowej – z udziałem m.in. Jerzego Strońskiego z Wielkopolskiej OIIB, Konrada Płochockiego z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Waldemara Izdebskiego z Politechniki Warszawskiej – Tomasz Żuchowski wskazał, że zgodnie z filozofią kodeksu „prawo zabudowy nie jest elementem prawa własności”, a wolność budowlana powinna być rozumiana w ten sposób, że „każdy może realizować inwestycję zgodnie z przepisami miejscowymi, z poszanowaniem interesów osób trzecich”. Minister mówił m.in. o uproszczeniu przepisów dla małych inwestycji, zmianach w planowaniu projektowania przestrzennego, o nowym systemie teleinformatycznym ? rejestrze urbanistyczno-budowlanym, który miałby zapewnić dostęp do informacji o nieruchomościach, realizacji inwestycji i o polityce przestrzennej.

 

Daniel Pawlicki

 

Ważną nowością ma być wprowadzenie zgody inwestycyjnej zamiast pozwolenia na budowę. Podstawą udzielenia zgody inwestycyjnej będzie projekt inwestycyjny dotyczący usytuowania inwestycji i bryły obiektu architektonicznego. Projekt budowlany składałby się z projektu inwestycyjnego (usytuowanie i forma architektoniczna obiektu) oraz technicznego (wykonawczego). Projekt techniczny przewiduje możliwość wprowadzania w nim zmian w czasie wykonywania robót budowlanych bez konieczności przedkładania do organów administracyjnych. Zwiększona ma być odpowiedzialność projektanta.

Uregulowanie zawodów nastąpi w nowej ustawie o architektach, inżynierachbudownictwa oraz urbanistach.

Kolejna zmiana, którą wprowadzi kodeks, to uproszczenie zasad dotyczących zacieniania i przesłaniania. Minimalna odległość budynku od granicy działki będzie ustalana w zależności od wysokości budynku oraz określona w przepisach.

Ostatni dzień forum przyniósł zmianę tematyki. Zebrani wysłuchali ciekawych referatów na temat realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto została zorganizowana debata dotycząca kwalifikacji zawodowych w budownictwie, na którą m.in. interesujące wystąpienie przygotował dr Daniel Pawlicki z Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB. Uczestniczący w debacie prezes PIIB ubolewał, że programy nauczania uczelni są często dopasowywane do możliwości uczelnianej kadry, a nie do potrzeb przyszłych inżynierów, a także nad zbyt krótkimi okresami praktyk, gdyż „zawód inżyniera budownictwa łączy rzemiosło z tworzeniem; wymaga i głębokiej wiedzy, i praktyki”.

Warto wspomnieć o innych interesujących wydarzeniach targowych, takich jak konferencja „Dachy i fasady – projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy”, VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej czy spotkanie z Fernando Menisem, wybitnym hiszpańskim architektem.

 

Krystyna Wiśniewska

Zdjęcia autorki

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.