XXIV Gala Budownictwa

14.12.2022

W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 25 listopada 2022 r. miała miejsce po raz kolejny Gala Budownictwa, doroczna uroczystość uświetniająca Śląski Dzień Budowlanych.

 

Gala Budownictwa

 

Gospodarzami XXIV Gali Budownictwa byli witający zgromadzonych Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Do uczestnictwa w wydarzeniu zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych miast oraz powiatów regionu śląskiego, reprezentanci samorządów zawodowych, wyższych uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych i organizacji pozarządowych budownictwa. Wśród uczestników byli m.in.: Ewa Malik, Mirosław Suchoń, Maciej Kopiec, Robert Warwas, posłowie na Sejm RP, Joanna Sekuła, senator RP, Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Jadwiga Baczyńska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Elżbieta Oczkowicz, śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, prezydenci i burmistrzowie śląskich miast z  Marcinem Bazylakiem, prezydentem Dąbrowy Górniczej, i Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent Zabrza, na czele, Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, reprezentanci władz krajowych i okręgowych PIIB oraz władz Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Gala Budownictwa

Roman Karwowski i Mariusz Czyszek

 

Otwierając wraz z M. Czyszkiem uroczystość, R. Karwowski w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na wyjątkowość gali wieńczącej jubileusze 25-lecia ŚIB i 20-lecia ŚlOIIB: Tą galą kończymy cykl wydarzeń w ŚlOIIB związanych z obchodami 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, organizowanymi pod hasłem „20 lat budowania wiedzy i zaufania”. Nawiązując do odbywającej się wcześniej konferencji, podkreślił, że PIIB popiera wszelkie zmiany wpływające pozytywnie na uproszczenie oraz przyspieszenie procesu inwestycyjnego, jednocześnie definiując zmiany, które mogą ten proces utrudniać i spowalniać.

XXIV Gala Budownictwa była okazją do uhonorowania osób związanych z branżą budowlaną poprzez wręczenie odznak honorowych i medali oraz nagród i tytułów laureatom konkursu ŚIB „Śląskie Budowanie” i konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku”. Wśród wyróżnionych osób była grupa członków Śląskiej OIIB. Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymały Elżbieta Godzieszka i Jadwiga Owsiak. Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dostali: złote – Roman Karwowski i Sławomir Stolarski, a srebrną – Józef Bułka.

Statuetki wraz dyplomami wręczono laureatom Konkursu ŚlOIIB Inżynier Roku 2021. Medale Śląskiej OIIB przyznano osobom współpracującym z izbą, m.in. Adamowi Baryłce, Elżbiecie Oczkowicz i przewodniczącym okręgowych rad pełniącym funkcję przez dwie kadencje.

 

 

Symboliczne nagrody w Konkursie „Śląskie Budowanie” to: „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych, „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przyznawana osobom indywidualnym oraz „Osobowość Budownictwa Śląskiego”. Nagrodę wraz z tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” otrzymały m.in. Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB, i Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, a zaszczytny Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” kapituła przyznała Romanowi Karwowskiemu i Mariuszowi Czyszkowi. Laudacje na ich cześć wygłosili Franciszek Buszka i Klaudiusz Fross.

Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 

Maria Świerczyńska

 

Czytaj także:

„Budownictwo w nowej rzeczywistości” – konferencja

Śląska OIIB – budujemy wiedzę i zaufanie, tworzymy społeczność inżynierów

„Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja Energetyczna Budynków” – konferencja

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in