XVIII Zjazd PIIB

03.07.2019

W dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Warszawie odbył się XVIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Obrady otworzył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, witając zebranych 191 delegatów z 16 okręgowych izb oraz przybyłych gości, wśród których byli m.in.: Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Janusz Rymsza – zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,  Ryszard Trykosko – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Krystyna Korniak-Figa – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,  Jolanta Przygońska – prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT, Jerzy Gumiński – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Andrzej Roch Dobrucki – Honorowy Prezes PIIB, przedstawiciele ubezpieczyciela Izby – firmy Ergo Hestia. Osobne słowa powitania skierował prezes Kledyński do delegata z Pomorskiej OIIB – prof. Krzysztofa Wilde, który został niedawno wybrany nowym rektorem Politechniki Gdańskiej.

 

Fot. Marek Jaśkiewicz

 

W swoim wystąpieniu Zbigniew Kledyński poruszył do kilku ważnych dla Izby spraw, w tym najistotniejsze działania samorządu  w okresie, który minął od poprzedniego Zjazdu oraz aktualne zagadnienia legislacyjne. Wskazywał m.in. na zwiększenie liczby  gremiów doraźnych (komisji i zespołów, działa w nich teraz 151 osób) funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB i wspomagających pracę Rady i organów stałych Izby, podjęcie próby rozeznania zagadnienia implementacji BIM-u w budownictwie, intensyfikację kontaktów ze szkołami wyższymi, prace związane z formalnym objęciem i zasiedleniem nowej siedziby Izby przy ul. Kujawskiej w Warszawie.

 

Staramy się wykorzystywać każdą sposobność, aby w wielu miejscach i okolicznościach podkreślać znaczenie i rolę naszego zawodu, budować wiedzę na jego temat, a przez to poprawiać jego społeczny odbiór  – zaznaczył prezes PIIB.

 

Prezes Zbigniew Kledyński poruszył także bardzo ważną sprawę prac legislacyjnych dotyczących ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa.

 

– Merytorycznie w tych sprawach powiedziano i napisano prawdopodobnie już wszystko, a pozamerytorycznie, często emocjonalnie, mówi się i pisze dużo za dużo. Nie jest lekiem na problemy urbanistyki i architektury ograniczanie roli inżynierów budownictwa. To nie inżynierowie są autorami pomysłu o dwóch odrębnych regulacjach, a wywołane przez ten pomysł perturbacje nie przyczyniają dobra wspólnego – stwierdził.

 

Zobacz też: Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Statystyki 2018

 

Głos zabrało kilku gości Zjazdu, m.in. Ryszard Trykosko dziękując za dotychczasową współpracę, wyraził słowa uznania z powodu powołanie przez Izbę Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. PZITB chętnie podpisze porozumienie o współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

 

Przewodniczącym Zjazdu delegaci wybrali Wojciecha Kamińskiego, przewodniczącego Podlaskiej OIIB. W prezydium Zjazdu zasiedli także Elżbieta Gabryś, Wiesław Chojnacki, Jarosław Suchora i Janusz Wójtowicz.

 

Fot. Marek Jaśkiewicz

Po przyjęciu przez delegatów porządku obrad i wybraniu komisji mandatowej, odbyło się uroczyste wręczenie Medali Honorowych PIIB Zbigniewowi Miturze i  Andrzejowi Myśliwcowi. Medale te  są wyrazem uznania i podziękowania samorządu inżynierów budownictwa za współudział w jego tworzeniu oraz budowaniu pozycji w społeczeństwie. Krótkie filmy przybliżyły sylwetki odznaczonych.

 

Tego samego dnia wręczono Odznaki Honorowe PIIB. Złote odznaki otrzymali Zygmunt Meyer i Marian Zdunek, zaś srebrne – Iwona Warzybok i Jerzy Witczak.

 

Fot. Marek Jaśkiewicz

Podczas obrad przedstawiono delegatom sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2018 r. i podsumowano funkcjonowanie izby w ubiegłym roku. Delegaci w głosowaniu przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów statutowych – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej, następnie udzielili absolutorium Krajowej Radzie.

 

Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB podała informacje dotyczące stanu prac  w budynku i kosztów nowej siedziby PIIB.

 

Skarbnik Krajowej Rady Andrzej Jaworski przedstawił projekt budżetu na rok 2020 i w głosowaniu budżet ten został przez delegatów przyjęty.

 

Drugi dzień Zjazdu zdominowały dyskusje i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami.

 

Na zakończenie Zjazdu, dziękując delegatom, prezes Kledyński zaapelował aby wykorzystywać w działaniach Izby nie tylko masowość naszego samorządu, ale także potencjał, który tkwi w poszczególnych osobach i grupach.

 

Krystyna Wiśniewska

 

Czytaj też: Praca w budownictwie – raport specjalny

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.