XIII konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

10.06.2022

W trakcie wydarzenia zorganizowanego przez SKB omówiono m.in. zagadnienia dotyczące sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz przygotowania dokumentacji projektowej w świetle nowych regulacji prawnych.

 

XIII konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

 

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie 1–2 czerwca br. odbyła się XIII konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych pt. „Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”. Konferencję zainaugurował Tomasz Pytkowski, prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, uroczystym powitaniem zaproszonych gości i uczestników spotkania. Następnie wygłosił krótkie wprowadzenie w podjętą przez stowarzyszenie tematykę, która znalazła aprobatę Huberta Nowaka, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes UZP w swoim wystąpieniu kilkakrotnie podkreślał, że staranne przygotowanie inwestycji do realizacji to sprawne  robót budowlanych.

W to stwierdzenie świetnie wpisuje się postawiona przez prof. dr. hab. Andrzeja Borowicza teza o możliwości wykorzystania, przy realizacji bardziej skomplikowanych inwestycji, dwóch trybów zamawiania robót budowlanych, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego w miejsce popularnego u zamawiających przetargu nieograniczonego. Oznacza to rezygnację z utartych schematów i wypracowanie nowego podejścia przy trudniejszych zagadnieniach, co zdaniem prelegenta wpłynie korzystnie na wynik procesu inwestycyjnego. Oczywiście z planowaniem wiąże się m.in. szacowanie kosztów inwestycji i opracowanie postanowień umownych, np. dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w trakcie realizacji zamówienia. Tak więc na konferencji nie zabrakło zagadnień dotyczących metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich według rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, które przybliżył słuchaczom mgr inż. Tomasz Pytkowski. Zaprezentowano także możliwości zmian wynagrodzeń za roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych. Tę tematykę podjęły mgr inż. Ewa Wiktorowska oraz mgr inż. Balbina Kacprzyk.

Sprawna realizacja robót budowlanych to także dobrze przygotowana dokumentacja projektowa. Stąd też dr inż. Jerzy Dylewski omówił te kwestie w kontekście rozporządzeń wykonawczych do ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane, a mgr inż. Maciej Sikorski przybliżył słuchaczom sposoby szacowania wynagrodzeń za przygotowanie prac projektowych.

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych objęła także tematykę związaną z pozycją i rolą kosztorysanta w procesie inwestycyjnym oraz jego odpowiedzialnością. Te zagadnienia zostały przedstawione przez dr. prawa Huberta Wysoczańskiego i dr. inż. Huberta Anysza.

Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali również wystąpienia mgr. inż. Tomasza Żuchowskiego dotyczącego studium przypadku z zakresu inwestycji drogowych, relacji podaży i popytu, kryteriów oceny ofert i ich wpływu na wartość zamówienia, a także wystąpień przedstawicieli firm monitorujących rynek budowlany pod kątem cen i kosztów.

Przybliżenie zjawisk cenowych zachodzących w ostatnich miesiącach, spowodowanych niecodzienną sytuacją ekonomiczną, w której znalazło się budownictwo z powodu gwałtownie rosnących cen materiałów budowlanych, co jest wywołane pandemią, kryzysem energetycznym oraz działaniami zbrojnymi na Ukrainie, było niezwykle cenne i bezpośrednio związane z innymi tematami poruszanymi na spotkaniu. Pokazało bowiem podstawy do waloryzacji wynagrodzeń w zawartych kontraktach budowlanych.

Tematykę związaną z wykorzystaniem modelu BIM na różnych etapach inwestycji w odniesieniu do kosztów omówił z kolei mgr inż. Stanisław Moryc.

Uczestnicy konferencji SKB wynieśli z niej bogatą wiedzę, która z pewnością pozwoli im odnaleźć się w tej trudnej sytuacji, w której jest obecnie budownictwo.

 

 

Przeczytaj też:

Prawo zamówień publicznych 2021

Kalkulacja kosztorysowa zadania budowlanego

Kosztorysowanie z BIM?

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in