III Konferencja Rusztowania

10.06.2022

Tematyką przewodnią tegorocznej konferencji było bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań. Podczas wydarzenia odbyły sie także warsztaty dla projektantów.

 

 III Konferencja Rusztowania

 

W Słoku k. Bełchatowa 19–20 maja br. odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna Rusztowania pt. „Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań – spójność teorii i praktyki”. Organizatorem była Polska Izba  Gospodarcza Rusztowań, zaś współorganizatorem – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Podczas sesji inauguracyjnej Oliwia Głuszczyk, dyrektor PIGR, oraz Bogdan Szpilman, prezes PIGR, przywitali wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości i odebrali listy gratulacyjne z okazji 25-lecia działalności PIGR. Chwilą ciszy upamiętniono zmarłego w ubiegłym roku dr. inż. Andrzeja Misztelę.

W trakcie konferencji przedstawiono dziewięć referatów dotyczących m.in. wyników badań naukowych i różnych aspektów aktualnych przepisów dotyczących rusztowań. Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat dla projektantów rusztowań oraz gorąca dyskusja panelowa, której uczestnicy omówili uwarunkowania zewnętrzne stwarzające zagrożenia dla prowadzenia działalności w branży rusztowaniowej.

III Konferencja Rusztowania to także uroczyste ogłoszenie wyników organizowanego przez PIGR cyklicznego konkursu „Rusztowanie Roku”, którego celem jest m.in. promocja branży rusztowaniowej oraz działań zwiększających bezpieczeństwo na budowie i przy eksploatacji rusztowań. W tym roku rozstrzygnięta została już VIII edycja konkursu, która tradycyjnie już została objęta patronatem Głównego Inspektora Pracy.

 

 III Konferencja Rusztowania

Laureaci konkursu „Rusztowanie Roku”

 

Merytorycznie zgłoszenia oceniała kapituła konkursu złożona z niezależnych ekspertów: przewodniczącego dr. inż. Edwarda Szwarca, sekretarza dr inż. Anny Rawskiej-Skotniczny (Politechnika Opolska) oraz członków: dr hab. inż. prof. Ewy Błazik-Borowej (Politechnika Lubelska), mgr inż. Dagmary Kupki (Państwowa Inspekcja Pracy), mgr. inż. Macieja Jastrzębskiego (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).

Prof. Ewa Błazik-Borowa podziękowała wszystkim firmom, które nadesłały swoje kandydatury, omówiła kryteria oceny oraz przedstawiła zgłoszone rusztowania. W VIII edycji Konkursu Rusztowanie Roku przyznano następujące nagrody:

  • w kategorii Rusztowanie, obszar I (małe przedsiębiorstwa):

– II miejsce – Jurgo Sp. z o.o.;

 

  • w kategorii Rusztowanie, obszar II (średnie i duże przedsiębiorstwa):

– I miejsce – telka S.A.;

– II miejsce – Ramirent S.A.;

– III miejsce – Multiserwis Sp. z o.o. Oddział Rusztowania Przemysłowe;

– wyróżnienie – T.I.G. Rusztowania Sp. z o.o.;

 

  •   w kategorii Monter:

– srebrna odznaka – Robert Więcek;

– srebrna odznaka – Sławomir Racławski.

 

W części wieczornej konferencji Elżbieta Nowicka-Słowik, wiceprezes PIGR, przedstawiła wzruszającą dla wielu osób prezentację z archiwalnymi zdjęciami, która były okazją do wspominania wydarzeń z ostatniego ćwierćwiecza. Podziękowała też osobom, które miały wkład w powstanie i rozwój działalności izby. Następnie wraz z Bogdanem Szpilmanem, prezesem PIGR, poczęstowali wszystkich szampanem oraz jubileuszowym tortem.

PIGR serdecznie dziękuje współorganizatorowi konferencji – Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Sieci Badawczej Łukasiewicz, autorom referatów, patronom, sponsorom oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia. Organizatorzy zapraszają też na kolejną edycję spotkania.

 

Oliwia Głuszczyk

 

 

Czytaj także:

Prawidłowe posadowienie rusztowań – co to znaczy?

Czy normy serii PN-M-47900 są potrzebne branży rusztowaniowej?

Wykonawcy elewacji chcą zmiany przepisów dotyczących rusztowań

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in