X Podlaska Konferencja Ciepłownicza

19.03.2024

Jubileuszowa, X Podlaska Konferencja Ciepłownicza odbywać się będzie 3–4 października 2024 r. w Augustowie.

 

X Podlaska Konferencja Ciepłownicza

Fot. archiwum PZITS

 

X Podlaska Konferencja Ciepłownicza jest organizowana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku.

Jubileuszowa, X Podlaska Konferencja Ciepłownicza odbędzie się pod hasłem „Wskaźniki czy wskazówki – czyli jak uniknąć ślepej uliczki dekarbonizacji ciepłownictwa”, a gospodarzem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Giga” sp. z o.o. w Augustowie.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 jest poważnym wyzwaniem dla ciepłownictwa. Istotny jest nie tylko cel, ale również droga, jaka zostanie zaplanowana do jego osiągnięcia. Przyjmując odpowiednią strategię, można skorzystać z wielu bonusów, takich jak przydział darmowych uprawnień do emisji czy dotacje z pieniędzy publicznych. Jednak wiele ścieżek może prowadzić tylko pozornie do założonych celów.

Osiąganie wymaganych wskaźników redukcji emisji lub statusu efektywnego systemu ciepłowniczego w perspektywie krótkoterminowej nie zawsze może być etapem docelowego planu.

Wskazówki dotyczące interpretacji aktualnych przepisów prawa i planowanych kierunków zmian mogą ułatwić operatorom instalacji podejmowanie decyzji związanych z rozwojem oraz przekształcaniem systemów ciepłowniczych w kierunku neutralności klimatycznej.

X Podlaska Konferencja Ciepłownicza poprzez otwartą dyskusję i wymianę doświadczeń, a także prezentację nowych technologii ma ambicję ustawienia dodatkowych drogowskazów na krętej ścieżce dekarbonizacji ciepłownictwa.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest stowarzyszeniem z ponad 100-letnią tradycją. Jego misją jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia oraz środowiska przyrodniczego. Celem zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy oraz postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem jego działania, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków oraz innych osób w specjalnościach stowarzyszenia, a także stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

PZITS Oddział w Białymstoku, realizując cele statutowe oraz chcąc rozszerzać myśl techniczną, już od 10 lat organizuje konferencję ciepłowniczą. Jedynie w czasach pandemii na 2 lata organizacja wydarzenia została wstrzymana. Początkowo skromna konferencja z biegiem czasu urosła do wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim. Wydarzenie jest dedykowane firmom ciepłowniczym, ale jej uczestnikami są również projektanci, wykonawcy, studenci, pracownicy uczelni. Wiele tematów jest tak uniwersalnych, że w konferencji uczestniczą chętnie inżynierowie i technicy z innych branż sanitarnych. Podczas wydarzenia nie brakuje prezentacji firm oraz innowacyjnych rozwiązań różnych problemów technicznych. Organizatorzy stawiają na bezpośrednią wymianę myśli i poglądów uczestników.

W latach ubiegłych konferencja była obejmowana patronatami honorowymi: Urzędu Regulacji Energetyki, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowej Agencji Poszanowani Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Politechniki Białostockiej. Głównym partnerem wydarzenia od kilku lat jest Enea Ciepło sp. z o.o.

Więcej informacji na: https://pzits.bialystok.pl/x-podlaska-konferencja-cieplownicza/

 

 

Czytaj także:

Program Młodzi Liderzy Budownictwa – I edycja zakończona

IV Regionalne Forum Inżynierskie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in