Wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych – konferencja

11.09.2014

8–10 października br. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. – autor i wydawca informacji Systemu SEKOCENBUD – organizuje jubileuszową XX Konferencję Naukowo-Techniczną w Ciechocinku.

Coroczne ciechocińskie spotkania na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń dla wszystkich, zajmujących się przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji.

Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi PRAWIDŁOWA WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – PROBLEMY, PRZYKŁADY, NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE. Każdy jubileusz jest nie tylko doskonałą okazją do podsumowań, lecz także sprzyja perspektywicznemu spojrzeniu przed siebie. Tematyka dwudziestej konferencji jest połączeniem aktualności z perspektywą nowych rozwiązań najbliższej przyszłości.

 

 

W dwóch tematycznych blokach zaprezentowane zostaną – z jednej strony – zawsze aktualne i interesujące problemy prawidłowej wyceny robót budowlanych w zamówieniach publicznych, z drugiej zaś – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nie tylko na etapie wyceny, lecz także podczas realizacji całego procesu inwestycyjnego.

 

 

BLOK I: Wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych

1. prof. dr hab. Andrzej BOROWICZRola kosztorysu inwestorskiego w polskim systemie zamówień publicznych

2. radca prawny Dariusz ĆWIK, mgr Piotr PŁACISZEWSKI – Roboty dodatkowe a wynagrodzenie ryczałtowe w obliczu błędu w dokumentacji projektowej

3. mgr inż. Andrzej WYPYCHBłędy i nieprawidłowości w procesie przygotowania inwestycji oraz  ich wpływ na rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w trakcie realizacji robót – przykłady

4. dr inż. Aleksander KRUPA – Zmiany wynikające z nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zamówień publicznych

5. inż. Zbigniew BOCZEK – Ryzyka związane z wyborem oferty z najniższą ceną

6. dr Rafał MOREK, mec. Tomasz SYCHOWICZ – Zasady i konsekwencje wyceny wartości zamówienia publicznego przez Zamawiającego w świetle orzecznictwa

 

BLOK II: Nowoczesne narzędzia wspomagające proces inwestycyjny

1. mgr Przemysław NOGAJ – Ograniczenie potencjalnego ryzyka w procesie inwestycyjnym w projektowaniu i wykonawstwie przy wykorzystaniu BIM (Building Information Modeling)

2. mgr inż. Arkadiusz MACKIEWICZ – Wpływ nowych technologii BIM (Building Information Modeling) na jakość decyzji podejmowanych przez uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego

3. Paweł KACZMARSKI – Kosztorysowanie przyszłości

 

 

Konferencja odbywa się w nowoczesnych, komfortowych salach Hotelu Austeria Conference & SPAw Ciechocinku. Uczestnicy, poza udziałem w konferencyjnej dyskusji oraz wymianie poglądów i doświadczeń, mają możliwość wcześniejszego przesłania indywidualnych pytań. Odpowiedzi na nie udzielą autorzy referatów, eksperci, przedstawiciele partnerów i organizatora konferencji w trakcie konferencyjnej dyskusji panelowej.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.sekocenbud.pl/konferencja; można je także uzyskać pod nr. telefonu 22 24 25 434. Zapisy do uczestnictwa w konferencji trwają do 1 października 2014 r.
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in