Wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB

24.01.2020

Podsumowano XXXIV sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu.

Zebranych w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej 17 stycznia br. powitał Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który przedstawił informację o działaniach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na rzecz członków izby, szczególnie zachęcając do korzystania z szerokiej oferty różnorodnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wskazał także na korzyści przynależności do izby osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wyniki sesji egzaminacyjnej zaprezentował Wiktor Abramek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB.

 

 

Rotę ślubowania odczytała dr inż. Katarzyna Siejka, laureatka konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane w XXXIV sesji egzaminacyjnej”, która uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Po uroczystym ślubowaniu zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego.

 

 

Następnie Krzysztof Latoszek – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB przedstawił wyniki XXXIV sesji egzaminacyjnej z wszystkich okręgowych izb, a także życzył osobom, które odebrały uprawnienia budowlane powodzenia w życiu zawodowym oraz osobistym.

Część oficjalna zakończyła się wykładem prof. dr. hab. Krzysztofa Malika pt. „Branża budowlana jako specjalizacja inteligentna w Strategii Rozwoju Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.

 

Renata Kicuła

 

Czytaj także: Uprawnienia budowlane do projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czyli mądrzejszy Polak przed szkodą

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in