Budownictwo mieszkaniowe w 2019 roku. Dane GUS

23.01.2020

W 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w roku 2018. Wzrosła też liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia. Raport GUS o budownictwie mieszkaniowym w Polsce.

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Mieszkania oddane do użytkowania

Według wstępnych danych GUS, w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań, tj. o 12,0% więcej niż w roku 2018. Deweloperzy1 przekazali do eksploatacji 130,9 tys. mieszkań (16,6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.), natomiast inwestorzy indywidualni1 – 69,6 tys. mieszkań, tj. o 5,1% więcej niż w 2018 r. W  ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,8% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (2115 wobec 3024); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 4575 mieszkań, tj. o 30,6% więcej.
 


Fot. stock.adobe / whitelook

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń – grudzień 2019 r. wyniosła 18,4 mln m2, czyli o 10,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. W porównaniu do okresu styczeń – grudzień 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zmniejszyła się o 1,5 m2 – do poziomu 88,8 m2.
 

Zobacz także: Największe firmy deweloperskie realizują inwestycje warte 40 mld zł

Budownictwo mieszkaniowe 2019 – liczba wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym, zwiększyła się w okresie styczeń – grudzień 2019 r. o 4,4% r/r

W okresie dwunastu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 268,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (167,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (96,8 tys.), tj. odpowiednio o 4,6% i 5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,4% ogółu mieszkań.

Budownictwo mieszkaniowe 2019 – rozpoczęte budowy

W okresie styczeń – grudzień 2019 r. rozpoczęto budowę 237,3 tys. mieszkań, tj. o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. Deweloperzy rozpoczęli budowę 142,0 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 90,3 tys., czyli łącznie 97,9% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 7,9% i 5,9% w odniesieniu do 2018 r.
 

Polecamy: Deweloperzy komercyjni z rekordowym zyskiem
 

Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń – grudzień 2019 r. odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 48,9 tys. i 45,5 tys.), wielkopolskim (28,5 tys. i 24,1 tys.) oraz dolnośląskim (28,2 tys. i 24,6 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (43,1 tys. mieszkań), wielkopolskie (22,3 tys.) i małopolskie (21,9 tys.).
 

1 budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem osiągnięcia zysku, natomiast informacje o inwestorach indywidualnych dotyczą budownictwa realizowanego na użytek własny inwestora.

 

GUS

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in