Wnioski o zatarcie kar

02.12.2020

Wnioski o zatarcie kar na przykładzie przypadków rozpatrywanych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Świętokrzyskiej OIIB w 2020 r.

 

Wnioski o zatarcie kar na przykładzie przypadków rozpatrywanych przez okręgowy sąd w 2020 r. rozwija przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej OIIB.

 

Wnioski o zatarcie kar

© successphoto – stock.adobe.com

 

W 2020 r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły dwa wnioski o ukaranie w trybie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oba dotyczyły osób pełniących funkcję kierownika budowy, przy czym jedna z osób obwinionych pełniła tę funkcję na budowie obiektu mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi (wniosek skierowany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), zaś druga osoba – na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach budowy linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV wraz z rurą OPTO.

 

W trakcie prowadzonych postępowań ustalono, że kierownik budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przejął protokolarnie terenu budowy od inwestora, a także umieścił w złym miejscu niepełnowymiarową tablicę informacyjną. Z tego tytułu osoba obwiniona została ukarana przez OSD upomnieniem. Należy nadmienić, że wprawdzie przewinienie to jest niewielkie z punktu widzenia Prawa budowlanego, lecz sąd musiał uwzględnić w swojej decyzji fakt, że na obwinionym ciążyła jeszcze niezatarta kara z okresu wcześniejszego, co zaważyło na ostatecznej decyzji składu orzekającego OSD w tej sprawie. W stosunku zaś do kierownika budowy, pełniącego funkcję w ramach budowy linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV wraz z rurą OPTO, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej OIIB postawił zarzut niedbałego prowadzenia dziennika. Jednakże postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone przez OSD z uwagi na fakt, że jej rozpatrzenie i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przypadki, uczulam inżynierów, że można składać wnioski o zatarcie kar. Zgodnie z art. 96 ust. 2 Prawa budowlanego, sąd dyscyplinarny w swym postępowaniu musi uwzględnić dotychczasową karalność obwinionego z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Art. 101 Prawa budowlanego jednoznacznie określa, iż zatarcie kary może nastąpić tylko na wniosek ukaranego.

 

Dariusz Adamek

przewodniczący OSD Świętokrzyskiej OIIB

 

Artykuł ukazał się w „Biuletynie Świętokrzyskim” nr 3/2020.

 

Czytaj także:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in