Wirtualne rozwiązania dla stuletniej elektrowni wodnej

21.02.2019

Dla energetyki opartej na źródłach odnawialnych jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania jest rezerwowanie, czyli bilansowanie deficytu energii produkowanej w elektrowniach.

 

Jak efektywnie zarządzać źródłami, kiedy wiatr nie wieje lub słońce nie świeci? Firma TAURON przygotowała projekt „wirtualna elektrownia.”

TAURON Ekoenergia dostosowuje jedno ze swoich źródeł wytwórczych – Elektrownię Wodną Lubachów (uruchomioną w 1917 r.) do pracy w układzie wirtualnej elektrowni. Modernizacji zostaną poddane m.in. generatory, układy regulacji. Zbudowany zostanie również magazyn energii o mocy 500 kW.

Jednym z kluczowych urządzeń zarządzających przystosowanym obiektem będzie AILU (Artificial Inteligence Local Unit). To system mikrokomputerowy opracowany specjalnie na potrzeby projektu. Umożliwia on zdalne sterowanie i autonomiczne bilansowanie grupy źródeł wytwórczy i odbiorników energii elektrycznej. Rozwiązanie to zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przed atakiem z zewnątrz. Pozwala także przejść, w szczególnych sytuacjach, w tryb pracy autonomicznej i w pełni samodzielnie sterować urządzeniami w obiekcie.

Podstawowym celem platformy „wirtualna elektrownia” jest zarządzanie pracą OZE na potrzeby uczestników rynku energii, a zwłaszcza uczestników rynku bilansującego. Będzie to możliwe poprzez optymalne sterowanie wytwarzaniem i poborem energii czynnej we wszystkich rzeczywistych obiektach energetycznych przyłączonych do elektrowni wirtualnej, bez względu na ich geograficzną lokalizację i miejsce przyłączenia do sieci.

 

 

Dodatkowy pakiet usług przewidziany jest dla operatora systemu dystrybucyjnego. W tym przypadku można mówić o sterowaniu pracą źródeł wytwórczych, magazynów energii oraz odbiorników sterowalnych, np. budynków wyposażonych w systemy BEMS (Building Energy Management System).

Celem wdrożenia jest optymalizacja rozpływów mocy, poprawa parametrów zasilania i jakości energii elektrycznej w rzeczywistej sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są urządzenia zintegrowane z platformą „wirtualna elektrownia”, a nawet możliwość pracy poszczególnych źródeł w systemie wydzielonym. W tym przypadku, poza sterowaniem produkcją mocy i energii czynnej, przewidziana jest również możliwość zarządzania mocą bierną oraz poziomem napięć.

Uzupełnieniem przestrzeni badawczej projektu TAURONA jest zespół systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 kWp wraz z magazynem energii o mocy 30 kW w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy oraz instalacja laboratoryjna w Biurze Badań i Rozwoju TAURON Ekoenergii we Wrocławiu.

Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r., a ich efektem będzie osiągnięcie przez EW Lubachów zakresu regulacji mocy czynnej od 0,5 (odstawienie wszystkich hydrogeneratorów i jednoczesne ładowanie magazynu energii) do + 1,7 MW, dostępnego w trybie sterowania zdalnego.

 

Czytaj też: Elektrownia fotowoltaiczna Risen Energy w Kazachstanie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in