Krajowy Program Kolejowy minął półmetek

21.02.2019

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego, największego w historii programu inwestycyjnego na polskiej kolei, przekroczyła 60%. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła i rozliczyła projekty o wartości ok. 10 mld zł, w realizacji są projekty o wartości 32 mld zł. PKP PLK równocześnie przygotowuje zadania na nową perspektywę finansową UE.

 

Krajowy Program Kolejowy (KPK) to 220 projektów za ponad 66 mld zł, w ramach których zmodernizowanych zostanie m.in. 9 tys. km torów. To ogromne przedsięwzięcie realizowane jest przy utrzymaniu rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i zapewnieniu przewozu towarów. Blisko 2/3 inwestycji KPK (ponad 40 mld zł) jest albo zrealizowanych, albo w trakcie realizacji. W poprzedniej perspektywie finansowanej wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 22,7 mld zł.

W porównaniu z poprzednią perspektywą, PLK mają ponad trzykrotnie więcej podpisanych umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinasowanie inwestycji ze środków unijnych. Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014–2020, PKP LK ma zawarte z CUPT umowy o wartości dofinansowania z UE 29,8 mld zł, co stanowi 85% dostępnej alokacji środków UE. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy umowy o dofinansowanie były zawarte na wartość jedynie 26% dostępnej alokacji.

Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014–2020 PLK zrealizowała rosnąco nakłady na poziomie 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z KPK. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych rosnąco nakładów wyniosła 5,6 mld zł i stanowiła 15% kwoty nakładów zaplanowanych do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych z 2011 r.

 

PKP PLK SA szykują się już do nowej unijnej perspektywy finansowej. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 r., wraz z rozpoczęciem nowego okresu, PLK będą gotowe do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł. Do realizacji są już wyselekcjonowane także kolejne przedsięwzięcia. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 mld zł. Prace przygotowawcze rozpoczną się po uzgodnieniach pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a PKP PLK SA.

 

Źródło: MI

 

Czytaj też: Więcej pieniędzy na inwestycje w linie kolejowe

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in