Wielorodzinny budynek modułowy w Mysłowicach – projekt NCBR

01.08.2023

Budynek składa się z 56 modułów, które zostały wykonane w fabryce. W pełni wykończone – począwszy od instalacji i stolarki po meble kuchenne i wyposażenie łazienek – elementy struktury budynku zostały przetransportowane na plac budowy, a następnie złożone.

 

Społeczny budynek mieszkalny realizowany jest przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach. Dzięki nowatorskiej technologii opracowanej przez firmę DMDmodular p.s.a. oraz zaangażowaniu miasta Mysłowice, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej już wkrótce powiększy swoje zasoby o 29 nowoczesnych i w pełni wykończonych mieszkań. To efekt realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

Budynek modułowy

Budynek modułowy w Mysłowicach – plac budowy

 

Do pracy nad pionierskim projektem w ramach przedsięwzięcia badawczego „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło w 2020 roku. Celem ogłoszonego postępowania było opracowanie ekologicznych technologii budowy szybkich w realizacji i tanich w utrzymaniu obiektów mieszkalnych. Tym samym NCBR podjęło wyzwanie, by pozyskać modelowe rozwiązania, które po pierwsze pomogą sprostać problemom mieszkaniowym, a po drugie – wymaganiom związanym z ochroną środowiska, wspierając w ten sposób realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, budynki powstają w trzech strumieniach: społecznym, senioralnym i jednorodzinnym. Dla każdego z nich zespoły naukowców, inżynierów i architektów opracowały autorskie technologie projektowe i wykonawcze. Budynek senioralny został zlokalizowany w Rumii, budynek jednorodzinny we Włocławku, a obiekt o funkcji społecznej w Mysłowicach. Każde z tych trzech miast stało się partnerem strategicznym przedsięwzięcia, który udostępnił nieruchomość pod budowę w pełni funkcjonalnego demonstratora technologii. Po zakończeniu prac miasto stanie się właścicielem budynku, który służył będzie mieszkańcom.

 

Budynek modułowy

Budynek modułowy w Mysłowicach – szczegóły przedsięwzięcia

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez NCBR na placu budowy w Mysłowicach można było się zapoznać z technologiami zastosowanymi w budynku wielorodzinnym. Wykorzystane w obiekcie rozwiązania zostały opracowane i wdrożone przez zespół specjalistów i naukowców powołany przez firmę DMDmodular p.s.a. (lidera konsorcjum) we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

 

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi innowacyjne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Właśnie tutaj w Mysłowicach można zobaczyć plusenergetyczny budynek społeczny, zaprojektowany w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Opracowany w innowacyjnej technologii modułów 3D budynek będzie produkował z odnawialnych źródeł więcej energii, niż zużywa na wszystkie potrzeby mieszkańców. Budynek jest wykonany w dużym stopniu z surowców wtórnych, przy dążeniu do maksymalnego zredukowania emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania materiałów budowlanych – powiedział Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR. – Jest to jedno z dwunastu realizowanych przez nas w tej chwili innowacyjnych przedsięwzięć w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. W nowej perspektywie finansowej przygotowujemy realizację kolejnych kilkudziesięciu innowacyjnych projektów – dodał.

 

Szacuje się, że sektor budownictwa odpowiada za około 40% globalnego zużycia energii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego musi dążyć do oszczędzania energii, zasobów naturalnych oraz zrównoważonej konsumpcji, a także wprowadzania ustandaryzowanych i efektywnych procesów produkcyjnych. Jak w osiągnięciu tego celu mogą pomóc technologie zastosowane w budynku w Mysłowicach?

 

>>> Budownictwo modułowe – zastosowanie, zalety, rodzaje systemów

>>> Budynki modułowe prefabrykowane

>>> Domy jednorodzinne prefabrykowane od A do Z

 

Budynek modułowy w Mysłowicach – wizualizacja

 

Przy ulicy Karola Miarki powstaje obiekt w technologii modułowej 3D. Każdy z 56 modułów, które składają się na kubaturę budynku, został wykonany w fabryce. W pełni wykończone – począwszy od instalacji i stolarki po meble kuchenne i wyposażenie łazienek – elementy struktury budynku zostały przetransportowane na plac budowy, a następnie złożone. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco został skrócony nie tylko czas budowy, ale również zminimalizowano ryzyka związane z przestojami spowodowanymi kolejnością wykonania prac przez poszczególne ekipy specjalistów czy utrzymywaniem się niesprzyjających warunków pogodowych.

 

– W ramach przedsięwzięcia organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowaliśmy demonstrator wielorodzinnego budynku, który może być modelowym rozwiązaniem dla każdej jednostki samorządu w Polsce. Nowatorski charakter budynku wyraża się w synergii walorów technologicznych, użytkowo-społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Stworzyliśmy obiekt, w którym zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu budynek pozwala na oszczędną budowę i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysokim komfortem użytkowania, a zastosowana technologia modułowa 3D pozwala na realizację w pełni wykończonego i wyposażonego obiektu w zaledwie cztery miesiące – powiedziała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny), które opracowało demonstrator. – Co ważne –  szczególnie dla lokalizacji w centrach miast –  wyprodukowane w naszej fabryce moduły pozwalają na dostarczanie gotowych budynków, bez potrzeby stosowania uciążliwych dla środowiska i otoczenia prac budowlanych charakterystycznych dla tradycyjnych metod wznoszenia obiektów. Gotowe moduły dostarczane są na miejsce transportem drogowym, a następnie konfigurowane w ostateczną formę budynku. Mieszkańcy otrzymują w pełni wykończone i wyposażone mieszkania – dodała.

 

Budynek modułowy będzie wyposażony w szereg rozwiązań mających na celu racjonalne gospodarowanie energią i wodą. Miasto zyska obiekt, w którym znajdują się m.in.: innowacyjne centrale wentylacyjne z odzyskiem wilgoci oraz ze sprawnością odzysku powietrza na poziomie 95%, system ogrzewania i chłodzenia sufitowego, magazyn energii cieplnej, odzysk energii cieplnej ze zbiornika ścieków szarych, panele fotowoltaiczne i kolektory solarne, które pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku, czy też system odzysku wody opadowej z dachu, która zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia inwestycji. Wszystkie te elementy zostaną powiązane z autorskim systemem BMS służącym do zarządzania budynkiem.

 

Budynek modułowy w Mysłowicach – wizualizacja

 

W budynku znajduje się 29 mieszkań o powierzchni od 45 do 68 m kw. Jego konstruktorzy nie mają wątpliwości, że rozwiązanie to jest gotowym modelem do wykorzystania w różnych lokalizacjach w Polsce i pozwala na podniesienie standardu dotychczas funkcjonującego w zasobie budynków socjalnych.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które zakłada prace badawczo-rozwojowe, gotowy budynek będzie poddawany testom i badaniom mającym na celu weryfikację systemów zarządzania energią oraz zużycia wody.

 

 

Więcej informacji na temat proekologicznych przedsięwzięć NCBR znajduje się pod linkiem >>> https://www.gov.pl/web/ncbr/fundusze-europejskie-w-nowych-formulach-br

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Inteligentny Rozwój.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Źródło: NCBR

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in