Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2023 r. sięgnie 12 mld zł

20.05.2022

W wyniku ponadprzeciętnego wzrostu kosztów produkcji, w 2021 r. wartość rynku wyrobów betonowych wzrosła w ujęciu nominalnym o ok. 14%, do poziomu ponad 10,6 mld zł. Prognozy na 2022 r. zakładają kolejny dwucyfrowy wzrost wartości tego rynku.

 

Raport „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2022-2027” przygotowała firma badawcza Spectis.

 

Wyraźny przyrost wartości rynku to jednak nie tylko zasługa wzrostu wolumenu rynku, ale przede wszystkim efekt rosnących kosztów produkcji. Podobnie jak w latach 2017-2018, także w okresie 2021-2022 producenci wyrobów betonowych doświadczyli znaczącego wzrostu cen stali (stanowiącej 65-75% kosztów materiałowych w branży ciężkiej prefabrykacji), a także cementu i kruszyw. Wzrósł także koszt siły roboczej, usług obcych oraz nośników energii. Rosnące koszty bardzo szybko znalazły odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów. O ile w latach 2015-2016 na 1 tonę wyrobów betonowych przypadała sprzedaż na poziomie około 240 zł, o tyle w 2019 r. było to już blisko 290 zł, a w 2021 r. około 330 zł. Kontynuacja wysokich wzrostów cen wyrobów oczekiwana jest także w 2022 r.

 

wyroby betonowe

Fot. stock.adobe/Wrangler

 

>>> Wojna na Ukrainie a rentowność polskiego budownictwa

>>> Rynek pokryć dachowych w Polsce

>>> Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021-2026. Raport

 

W ciągu minionej dekady sektor wyrobów betonowych – zdefiniowany jako działalność produkcyjna w zakresie elementów z betonu zbrojonego, sprężonego, wirowanego oraz wibroprasowanego – znacząco powiększył swój udział w budownictwie. Jeszcze w 2011 r. wartość tego rynku w stosunku do produkcji budowlano-montażowej ogółem wynosiła mniej niż 3%, natomiast w 2021 r. udział ten wyraźnie przekroczył 4%.

Dzięki 11% dynamice nominalnej oczekiwanej w  2022 r., wartość rynku wyrobów z betonu sięgnie ok. 11,7 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej. Natomiast w 2023 r. wartość rynku powinna już przekroczyć 12 mld zł.

 

wyroby betonowe

 

W ujęciu ilościowym głównym segmentem rynku wyrobów betonowych pozostaje segment kostki brukowej (wraz z płytami chodnikowymi, krawężnikami czy obrzeżami). Natomiast w ujęciu wartościowym największą częścią rynku jest segment prefabrykacji ciężkiej, który to z uwagi na obserwowany w ostatnich latach wzrost cen stali, od 2017 r. wyprzedza segment kostki brukowej. Trzecim w ujęciu wartościowym segmentem rynku jest grupa produktów z betonu komórkowego. Łącznie te trzy specjalizacje odpowiadają za ponad trzy czwarte wartości rynku. Całość rynku dopełniają takie grupy produktowe jak: rury, studnie, przepusty i inne elementy kanalizacji, bloczki i pustaki betonowe, pokrycia dachowe i materiały fasadowe, a także ogrodzenia, mała architektura i galanteria betonowa.

 

Rynek wyrobów betonowych pozostaje rynkiem rozdrobnionym, w którym nawet czołowi producenci posiadają udziały rynkowe na poziomie 6-7%. Jak wynika z kalkulacji Spectis, 15 największych graczy rynkowych odpowiada za blisko 50% całkowitej produkcji analizowanych w raporcie 150 producentów. Z punktu widzenia poszczególnych segmentów najbardziej skoncentrowana jest branża betonu komórkowego. Natomiast najbardziej rozproszonymi segmentami są te, w których bariery wejścia na rynek są niewielkie, technologie produkcji są stosunkowo tanie, a transport wyrobów na dalsze odległości jest nieopłacalny – czyli takie segmenty jak kostka brukowa czy bloczki i pustaki betonowe (np. fundamentowe, ścienne, stropowe czy kominowe).

 

Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego, Spectis

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in