VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców: Konstrukcja i Wyposażenie Mostów

15.05.2015

Konferencja odbędzie się 28-29 maja br. w Hotelu Stok w Wiśle.

Katedra Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski zapraszają przedstawicieli nauki, administracji drogowej i kolejowej, projektantów, wykonawców i producentów zajmujących się zagadnieniami związanymi z obiektami inżynierii lądowej, a w szczególności konstrukcją i wyposażeniem mostów drogowych i kolejowych, na VII Ogólnopolską Konferencję Mostowców pod tytułem „Konstrukcja i Wyposażenie Mostów”.

Konferencja Mostowców, organizowana co 3 lata, jest największym wydarzeniem mostowym na Śląsku i jednym z najważniejszych w naszym kraju. W poprzedniej konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, wśród nich prezesi i dyrektorzy zarządzający liczących się na rynku firm, przedstawiciele administracji drogowej i kolejowej, jednostek naukowo-badawczych oraz biur projektowych.

 

UWAGA!

Tegoroczna konferencja, oprócz dotychczasowych zagadnień, zostanie rozszerzona o tematykę dotyczącą planowanych inwestycji w branży drogowej i kolejowej związanych z nową perspektywą finansowania projektów infrastrukturalnych w latach 2014-2020.

 

 

Podstawowym celem konferencji jest umożliwienie spotkania środowiska mostowców – przedstawicieli nauki, projektantów, wykonawców i producentów zajmujących się zagadnieniami związanymi z obiektami inżynierii lądowej, a w szczególności konstrukcją i wyposażeniem mostów drogowych oraz kolejowych.

Przedmiotem rozważań będą następujące grupy zagadnień: rodzaje i nazewnictwo wyposażenia mostów, izolacje, nawierzchnie, odwodnienie, zabezpieczenia, urządzenia monitorujące, łożyska i przeguby konstrukcyjne, modelowanie i analiza obliczeniowa, badania i analiza eksperymentalna, analiza uszkodzeń, awarii i katastrof, obiekt mostowy a środowisko, analiza stanów użytkowych, wpływ technologii na elementy wyposażenia, gospodarka mostowa i przeglądy.

 

Wydarzeniu patronuje: Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Katedra Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski.

 

Więcej informacji na www.mostyslaskie.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in