II Międzynarodowa Konferencja ETICS – systemy ociepleń ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju w budownictwie

14.05.2015

7-8 maja w Ożarowie Mazowieckim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja ETICS, forum polskiej branży ociepleń organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników reprezentujących producentów ETICS, dostawców surowców i przemysł chemii budowlanej, jak też ośrodki naukowe i badawcze, organa nadzoru budowlanego, stowarzyszenia branżowe oraz specjalistyczne media. Środowiskowa debata toczyła się wokół roli systemów ociepleń w budownictwie zrównoważonym.

Podczas II Międzynarodowej Konferencji ETICS miała miejsce premiera „Wytycznych ETICS”, nowej publikacji technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Opracowanie, przygotowane przez Komisję Techniczną Stowarzyszenia, zawiera warunki techniczne dla prac elewacyjnych związanych z ociepleniem, zaktualizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami w zakresie izolacyjności ścian. Publikacja „Wytyczne ETICS. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS – wydanie 03/2015” dostępna jest na Systemyocieplen.pl w zakładce „Do pobrania”.

 

 

W programie konferencji znalazły się prezentacje polskich i zagranicznych prelegentów, przyjmowane przez audytorium z dużym zainteresowaniem. Aktywnym uczestnictwem słuchaczy wyróżniła się szczególnie debata na temat rynku wyrobów budowlanych z udziałem Marty Szymańczak, zastępcy dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, i Anny Wilczewskiej, radcy GUNB.

Mgr Mirosław Czarnik, prezes zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego, zaprezentował inteligentny, energooszczędny biurowiec Goeppert-Mayer, wybudowany zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego. Budynek ten jako jeden z dwóch w Europie otrzymał najwyższą z możliwych ocen (ang. „outstanding”) w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych Breeam. Jak podkreślił prezes Czarnik, zastosowane w budynku proekologiczne rozwiązania zmniejszają koszty zużycia energii o 48% w porównaniu ze standardowymi budynkami klasy A1.

Zasady procesu głębokiej termomodernizacji budynków oraz związane z nim ekonomiczne, środowiskowe i społeczne korzyści omówił dr inż. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Doradca KAPE na 23 mld zł oszacował wielkość krajowego rynku ociepleń domów jednorodzinnych wymagających termomodernizacji.

Dr Elżbieta Syrda z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku przybliżyła możliwości finansowania zrównoważonego budownictwa i termomodernizacji w Polsce za pośrednictwem krajowych programów wsparcia oraz ze środków unijnych. W opinii dr Syrdy, obecnie nie ma ograniczeń w pozyskiwaniu funduszy na projekty termomodernizacyjne z europejskich programów ramowych, których budżet do 2020 r. określono na ponad 77 mld euro.

O German Polish Energy Efficiency Project, przykładzie udanej współpracy przemysłu ociepleń ze światem nauki, mówili dr hab. Dariusz Heim i mgr inż. Dariusz Czarny. Ich wystąpienie koncentrowało się na przedstawieniu badań efektywności energetycznej ścian zewnętrznych referencyjnych obiektów biurowych.

Bezpieczeństwo pożarowe ścian z systemami ETICS było tematem wykładu dr. inż. Andrzeja Kolbreckiego z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Ekspert ITB zaznaczył kluczową rolę systemowego ocieplenia elewacji – ze względu na bezpieczeństwo pożarowe niedopuszczalne jest instalowanie elementów różnych systemów czy materiałów niewiadomego pochodzenia, nieposiadających stosownych dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania.

 

 

Kolejny reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej, dr inż. Michał Piasecki, wskazał kryteria oceny środowiskowej wyrobów budowlanych, która w przyszłości stanie się obowiązkowym dodatkowym wymiarem deklarowania właściwości użytkowych wyrobu. Według statystyk dr. Piaseckiego, w Polsce wydano dotąd jedynie 40 deklaracji środowiskowych EPD, podczas gdy w Europie już ok. 3,5 tys., w tym 350 dla wyrobów termoizolacyjnych i ponad 100 dla systemów ETICS.

Inż. Dana Bellušová, reprezentująca słowacki Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, omówiła wpływ rozporządzenia o wyrobach budowlanych CPR na systemy ETICS pod kątem działań niezbędnych do przygotowania się branży ociepleń do założonej na rok 2018 zmiany przepisów regulujących wprowadzanie wyrobów do obrotu.

W prezentacji Ralfa Paskera, dyrektora zarządzającego European Association for ETICS, znalazła się analiza znaczenia systemów ociepleń i inwestycji w termomodernizację dla osiągnięcia założonego przez UE celu, jakim jest redukcja konsumpcji energii o 80% do 2050 r.

Moderatorami sesji panelowych II Międzynarodowej Konferencji ETICS byli dyr. Marek Kaproń z Instytutu Techniki Budowlanej, dr inż. Mariusz Garecki, mgr inż. Jacek W. Kulig i mgr inż. Wojciech Szczepański – przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń .

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 11-12 maja 2016 r.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in