Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych została znowelizowana

05.06.2009

29 maja 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 72, poz. 620).

Ustawa dotyczy skorygowania przepisu, który pozbawia działkowców możliwości ochrony ich własności, w tym odszkodowania za mienie (nasadzenia, urządzenia, obiekty) będące na terenie nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe, przejmowanych w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in