Ustalono skład GKUA

28.10.2016

Minister Andrzej Adamczyk powołał członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Powołujemy członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie po to, aby słyszeć tylko pozytywne głosy o projektach. Zależy nam na uwagach ekspertów, z pomocą których uda nam się wypracować konstruktywne rozwiązania. Udział w pracach komisji doświadczonych osób jest nam bardzo potrzebny. Proszę komisję o priorytetowe potraktowanie prac nad kodeksem – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wręczając 26 października podpisane przez ministra Andrzeja Adamczyka powołania członkom Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

 

Na członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostali powołani:

Grzegorz Buczek

Krzysztof Chwalibóg

Piotr Gadomski

dr hab. Mirosław Gdesz

Bartłomiej Kolipiński

Elżbieta Koterba

dr Adam Kowalewski

Grzegorz Piotr Kubalski

Andrzej Olbrysz

dr hab. Tomasz Ossowicz

Andrzej Porawski

Anna Rembowicz-Dziekciowska

dr hab. Krzysztof Skalski

dr hab. Michał Stangel

Mariusz Ścisło

Piotrowi Gadomskiemu została powierzona funkcja przewodniczącego.

 

Tematem pierwszego posiedzenia nowo powołanych członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej był projekt ustawy kodeks urbanistyczno-budowlany.

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja doradza ministrowi poprzez przedstawianie opinii o projektowanych aktach prawnych oraz innych dokumentach w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, analizę obowiązującego stanu prawnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz analizę aktualnego stanu przestrzennego kraju.

Organizacja i tryb działania GKUA uregulowane zostały w regulaminie organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Dz. Urz. MIB z 30 maja 2016 r. poz. 37). Obsługę organizacyjną GKUA zapewnia Departament Polityki Przestrzennej w MIB. Kontakt: SekretariatDPP@mib.gov.pl.

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in